Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról *