Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. december 15-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításához

Általános indokolás

A rendeletmódosítás értelmében a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés döntése értelmében az egy évben „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók száma maximum eggyel növelhető.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletmódosítás értelmében a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés döntése értelmében az egy évben „Kaposvári Gyula-díj”-jal jutalmazhatók száma maximum eggyel növelhető.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint arról, hogy a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.