Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. melléklet a-l pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére