Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1996. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által egyes jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére nyújtott támogatásokról *