Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatás egyösszegben történő visszafizetése esetén nyújtandó kedvezményről * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatás egyösszegben történő visszafizetése esetén nyújtandó kedvezményről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat, illetve jogelődje által - a korábban hatályban volt jogszabályok alapján - lakás vásárlásához vagy lakás építéséhez 1993. december 31. napja előtt nyújtott visszafizetendő helyi támogatásokra, illetve az ilyen támogatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: adós) terjed ki.

2. § Amennyiben az adós vállalja, hogy az 1. § szerinti helyi támogatás még hátralévő visszafizetendő teljes összegének 50%-át egyösszegben az Önkormányzat részére megfizeti, - amennyiben a kedvezmény igénybe vételekor hátraléka nincs - úgy az Önkormányzat a hátralék fennmaradó 50%-át elengedi.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendeletben foglaltak végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.