Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Duna folyam és a Váci út közötti terület készülő szabályozási tervével összefüggő intézkedésről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról * 

Budapest Főváros IV. kerület - Újpest Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladata végrehajtásának érdekében - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint lehatárolt terület akként módosul, hogy a Váci út, a 70412 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára, a Duna folyam téli kikötőjének nyugati partéle, a Zsilip u., a Duna sor [a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott szabályozási terv szerint szabályozott] keleti határa és 75835 hrsz.-ú ingatlan (a Fővárosi Vízművek Zrt. Váci út 102. sz. alatti Káposztásmegyeri Főtelepe) déli telekhatára által bezárt területre vonatkozóan a változtatási tilalom megszűnik. A Duna folyam, Budapest főváros északi határa, a Váci út és a 75835 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára, a Duna sor - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott szabályozási terv szerint szabályozott - keleti határa, a Rév u. és a 75842 hrsz.-ú telek déli határa közötti teljes területre a változtatási tilalom továbbra is érvényben marad.

2. § Az 1. § szerint módosított területen a szabályozási terv jóváhagyásáig az Étv. 22. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.

3. § A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult építési ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez

A módosítással érintett ingatlanok jegyzéke

sorsz. hrsz terület m2 Övezet típus megnevezés
1 70359/1 1 877 I
2 70362/1 3 204 I
3 70362/2 129 I Közterület
4 70363 1 233 I
5 70364 1 333 I
6 70365 1 538 I
7 70366 48 894 I, M
8 70367 18 110 I, M
9 70368/1 757 KL-KT
10 70368/2 6 161 I
11 70368/3 24 029 M logisztikai fejlesztés
12 70368/4 2 221 M
13 70371 25 963 I, M reklámtábla létesítése
14 70372 2 339 M
15 70373/1 2 367 M
16 70373/2 3 242 M
17 70373/3 4 509 M
18 70373/4 1 863 M
19 70374/1 9 320 I, M, KL-KT hidraulikus lift létesítése
20 70374/2 2 377 I, M, KL-KT
21 70378 393 I
22 70379 557 I
23 70380 396 I, KL-KT
24 70381 6 438 I, KL-KT
25 70382 1 799 I, KL-KT
26 70383 5 238 I, KL-KT olajtartály fennmaradási ügye
27 70387 1 338 I, KL-KT
28 70388/1 2 599 I
29 70388/2 1 052 KL-KT Közterület
30 70389/2 1 523 I rendeltetési mód változtatása
31 70390 65 201 IZ UTE uszoda és szálloda építése
32 70396 10 058 Közterület Zsilip utca
33 70398 1 265 Közterület Zsilip utca
34 70405 91 105 Duna öböl
35 70406 1 707 E-VE
36 70407 12 195 I, E-VE
37 70408/1 1 245 Közterület Komp utca
38 70408/2 10 377 I, E-VE
39 70409 388 I, E-VE Közterület Kikötő utca
40 70410 6 548 E-VE
41 70411 2 204 E-VE Közterület
42 70412 758 E-VE
43 72307 44 553 Közterület Váci út
44 72308 687 Közterület Zsitva utca
45 72309 2 804 Közterület Tímár utca
46 72310 9 609 Közterület Duna sor
47 72311 3 178 Közterület Nyitra utca
48 72312 1 930 Közterület Garam utca
49 75832 74 429 Közterület Váci út
50 75836 1 130 Közterület Kemény Zsigmond utca
51 75838/1 4 012 E-VE
52 75838/2 25 716 E-VE

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez

A módosítással érintett terület átnézeti térképe

A szabályozási tervvel érintett terület átnézeti térképe