Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az újpesti emléknapokról * 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) január 12. napját a Don-kanyarban elesett újpesti honvéd és munkaszolgálatos áldozatok emléknapjává nyilvánítja.

1/A. § *  A Képviselő-testület július 11. napját a II. világháború során elhurcolt újpesti polgárok emléknapjává nyilvánítja.

2. § A Képviselő-testület augusztus 5-ét a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává nyilvánítja.

3. § Az emléknapokon az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi középületre gyászlobogót kell kihelyezni.

4. § Az emléknapok alkalmával az Önkormányzat megemlékezést tart. A megemlékezések megtartásáról a polgármester gondoskodik.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

(2) *