Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006. (XI. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. szeptember 14. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez *