Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az általános iskolai tanulók felvételéhez, valamint átvételéhez szükséges sajátos helyzet megállapításáról szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. december 19. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző