Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a játszótereken történő dohányzás tilalmáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (III. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. január 31. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző