Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvektől, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Dr. Vitáris Edit
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. január 31. napján.

Dr. Vitáris Edit
jegyző