Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2008. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2012. május 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. április 27. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez *