Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/1995. (VI. 7.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző