Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról szóló - módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvektől, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző