Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8. § Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 29. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző