Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. július 4. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző