Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait az elismerések 2012. évi adományozása és átadása tekintetében is alkalmazni kell.

3. § * 

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. augusztus 28. napján 16 óra 58 perckor.

Dr. Tahon Róbert
jegyző