Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait első alkalommal a 2014-ben adományozott Díjak vonatkozásában kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. május 31. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző