Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelettel módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

1.a számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013.
eredeti
2013.évi
I. mód.
2013.évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 100,5%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 99,0%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 113,8%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 100,0%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 100,0%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 100,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 173,6%
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 100,0%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 100,0%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 243,8%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 0 2 076 075
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 100,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 100,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 169,7%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 205,0%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 100,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 100,0%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 174,2%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 174,2%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 112,5%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 2 618 763 117,4%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 101,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 257,4%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 256,6%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 200,6%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 394,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 100,0%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 160,6%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 174,2%
többlet/ hiány 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 105,0%

1.b számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

e Ft-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013.
II. mód.
Index Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013.
I. mód.
2013.
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kiadások Bevételek
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 10 690 626 10 807 754 113,7% 1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 103,1%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 288,1% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 102,2%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 101,3% 4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 202,6%
4. Speciális célú támogatások 5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 102,8% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 124,3% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 107,4%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456
Külső finanszírozási műveletek Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 124,3% A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 122,2%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 256,6% 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 100,0%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 200,6% 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 1013,0% 3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 100,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 183,8% 4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 100,0% 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 329,8% I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 461,7%
Belső finanszírozási műveletek Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 407,0% B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 1451,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN
(A +
B):
14 694 938 23 522 496 25 593 639 174,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(A +
B):
14 694 938 23 522 496 25 593 639 174,2%

2. számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

e Ft-ban
Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 98,8% 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 98,8% 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 98,9% 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 98,9% 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 107,8% 111 440 111 440 113 426 101,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 107,8% 111 440 111 440 113 426 101,8%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 126,0% 140 650 148 827 150 813 107,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 120,1% 140 650 148 327 150 313 106,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 120,1% 140 650 148 327 150 313 106,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 113,1% 94 003 94 003 95 567 101,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 110,5% 25 381 25 381 25 803 101,7%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 116,6% 21 266 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 265,4% 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 238,0% 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 238,0% 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 126,0% 140 650 148 827 150 813 107,2%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 100,0% 65,00 65,00 65,00 100,0%
e Ft-ban
Intézmény 3. Szociális Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 100,0% 71 800 71 800 71 800 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 100,0% 71 800 71 800 71 800 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 7 007 7 007
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 007 7 007
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 100,0% 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 100,0% 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 102,0% 232 307 232 307 243 591 104,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 102,0% 232 307 232 307 243 591 104,9%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 100,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 673 764 103,0% 311 918 324 836 336 120 107,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 103,0% 311 918 323 636 334 920 107,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 103,0% 311 918 323 636 334 920 107,4%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 102,1% 142 142 142 142 146 368 103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 102,1% 38 034 38 034 39 167 103,0%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 104,7% 131 742 141 664 147 589 112,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 100,0%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 654 268 662 912 673 764 103,0% 311 918 324 836 336 120 107,8%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 100,0% 68,50 68,50 68,50 100,0%
e Ft-ban
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 99,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 100,0% 986 671 986 671 977 450 99,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 0 1 056 722 1 056 722
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. ÁFA bevétel 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 99,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 439 439 439 100,0% 224 741 224 741 222 408 99,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 0 389 917 389 917
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 0 389 917 389 917
- önként vállalt feladatok 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600 398 600
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 105,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 99,6% 6 389 758 6 396 234 6 710 505 105,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513
- önként vállalt feladatok 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 121,4% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 121,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 121,0% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 118,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 121,0% 7 928 059 9 283 091 9 370 260 118,2%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 112,8% 3 292 301 3 590 923 3 658 574 111,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 128,6% 881 634 986 766 1 004 993 114,0%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 100,6% 3 102 910 3 524 133 3 525 424 113,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 177 314 707 369 707 369 398,9%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 900 473 900 473 900
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 3 810 11 395 224 759 5899,2%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 3 810 11 395 224 759
- önként vállalt feladatok 0 0 0
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 204,8%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 154,2% 88 414 178 912 181 096 204,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 121,4% 8 020 283 9 473 398 9 776 115 121,9%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 100,0% 1 492 1 492 1 492 100,0%
e Ft-ban
Intézmény 6. Önkormányzat Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 107,3% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 101,4%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 107,3% 1 387 770 1 387 770 1 407 693 101,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 86,3% 889 394 1 946 116 1 824 181 205,1%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 86,3% 889 394 1 946 116 1 824 181 205,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 100,0% 429 651 429 651 429 651 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 159,8% 282 085 282 085 314 042 111,3%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 159,8% 282 085 282 085 314 042 111,3%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 0 7 770 836 7 770 836
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 185,2% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 173,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 185,2% 2 910 576 2 910 576 5 051 774 173,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 105,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 105,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0% 8 630 660 8 630 660 8 630 660 100,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 172,4% 8 292 880 17 126 262 18 883 134 227,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 144,5% 11 258 343 14 038 442 14 181 441 126,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 10 838 196 13 611 640 13 749 230 126,9%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 420 147 426 802 432 211
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 101,5% 3 552 234 3 850 856 3 922 532 110,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 102,4% 927 256 1 032 388 1 051 719 113,4%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 119,9% 5 028 401 5 807 382 5 833 503 116,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 259,2% 856 405 2 447 114 2 467 576 288,1%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 102,9% 894 047 900 702 906 111 101,3%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 357 831 457 760 657 639
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 357 831 457 760 657 639
- önként vállalt feladatok 0 0 0
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 188,4% 319 023 548 412 818 591 256,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 188,4% 319 023 548 412 818 591 256,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 200,3% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 200,6%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 200,3% 1 509 539 2 972 147 3 027 843 200,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 100,0%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 394,0% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 394,0%
- állami feladat 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 394,0% 1 244 202 5 499 735 4 902 125 394,0%
- önként vállalt feladatok 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 105,0% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 105,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 105,0% -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 105,0%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 172,4% 8 305 180 17 126 262 18 883 134 227,4%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 100,0%

2.a.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 24 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 98,3% 73 583 71 574 72 918 99,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 99,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 99,1%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 102,1% 55 985 56 377 57 435 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 102,1% 15 116 15 197 15 483 102,4%
14.3. Dologi kiadások 2 588 0,0% 2 512
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 98,3% 73 613 71 574 72 918 99,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,50 30,50 30,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,50 13,50 13,50 100,0%
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi II. mód. Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 99,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 99,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 99,4%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 102,7% 90 042 90 290 92 799 103,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 102,6% 24 088 24 099 24 776 102,9%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0,0% 4 120 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 99,4% 118 250 114 389 117 575 99,4%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 100,0% 48,50 48,50 48,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 100,0% 20,50 20,50 20,50 100,0%
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 100,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 100,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 100,7%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 100,3% 54 372 55 282 56 899 104,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 100,0% 14 598 14 818 15 255 104,5%
14.3. Dologi kiadások 2 716 0,0% 2 703 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 97,1% 71 673 70 100 72 154 100,7%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0,0% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 98,8% 109 294 105 477 107 471 98,3%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 98,3%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 98,3%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 102,0% 83 094 83 271 84 841 102,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 101,9% 22 196 22 206 22 630 102,0%
14.3. Dologi kiadások 2 486 0 0,0% 4 004 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 98,4% 109 294 105 477 107 471 98,3%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 46,50 46,50 46,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 21,50 21,50 21,50 100,0%
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 264 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 100,0% 70 910 68 769 70 344 99,2%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 98,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 98,7%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 103,3% 54 044 54 220 55 460 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 102,9% 14 549 14 549 14 884 102,3%
14.3. Dologi kiadások 2 384 0 0,0% 2 652 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 100,0% 71 245 68 769 70 344 98,7%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 133 074 129 320 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 98,6%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 133 074 129 320 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 98,6%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 133 074 129 320 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 98,6%
14.1. Személyi juttatások 101 251 101 875 103 385 102,1% 51 253 51 449 52 608 102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 309 27 445 27 853 102,0% 13 817 13 825 14 137 102,3%
14.3. Dologi kiadások 4 514 0,0% 2 601 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 133 074 129 320 131 238 98,6% 67 671 65 274 66 745 98,6%
Költségvetési létszámkeret 59,50 59,50 59,50 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 32,50 32,50 32,50 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 27,00 27,00 27,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 0 0,0% 370 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 630 0,0% 370 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 0,0% 100 0,0%
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 417 67 690 69 173 101,1% 126 838 122 819 125 333 98,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 217 67 690 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 98,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 217 67 690 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 98,4%
14.1. Személyi juttatások 52 539 53 325 54 493 103,7% 96 768 96 856 98 835 102,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 153 14 365 14 680 103,7% 25 963 25 963 26 498 102,1%
14.3. Dologi kiadások 2 525 0 0,0% 4 577 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 217 67 690 69 173 99,9% 127 308 122 819 125 333 98,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 54,00 54,00 54,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 29,00 29,00 29,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 25,00 25,00 25,00 100,0%
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 99,2%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 99,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 99,0%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 102,5%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 99,0%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 100,0%

2.a.2.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 24 24
- alaptevékenység bevételei 24 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 555 5 555 4 303 4 303
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 588 2 588 2 482 2 482
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 143 8 143 6 815 6 815
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 143 8 143 5 978 5 978
14.1. Személyi juttatások 2 853 2 853 1 804 1 804
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 495 495 250 250
14.3. Dologi kiadások 4 198 4 198 3 443 3 443
14.4. Pénzeszköz átadás 597 597 481 481
14.5. Egyéb támogatás 0
14.6. Ellátottak támogatása 0
15. Felújítás 0
16. Beruházás 837 837
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 143 8 143 6 815 6 815
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Fóti Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 243 6 243 5 134 5 134
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 550 2 550 4 120 4 120
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 793 8 793 9 254 9 254
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 793 8 793 8 243 8 243
14.1. Személyi juttatások 3 292 3 292 2 170 2 170
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 703 703 252 252
14.3. Dologi kiadások 4 160 4 160 5 240 5 240
14.4. Pénzeszköz átadás 638 638 581 581
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 1 011 1 011
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 793 8 793 9 254 9 254
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Ambrus Óvoda Virág Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 993 3 993 4 636 4 636
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 716 2 716 2 703 2 703
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 709 6 709 7 339 7 339
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 709 6 709 7 339 7 037
14.1. Személyi juttatások 2 995 2 995 2 634 2 634
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 584 584 553 553
14.3. Dologi kiadások 3 443 3 443 3 730 3 428
14.4. Pénzeszköz átadás -313 -313 422 422
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 302
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 709 6 709 7 339 7 339
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Viola Óvoda Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 240 0 0
- alaptevékenység bevételei 240 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 066 4 066 6 083 6 083
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 181 2 181 4 004 4 004
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 6 552 6 552 10 087 10 087
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 6 421 6 421 10 087 10 087
14.1. Személyi juttatások 2 044 2 044 2 980 2 980
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 357 357 405 405
14.3. Dologi kiadások 3 661 3 661 6 046 6 046
14.4. Pénzeszköz átadás 359 359 656 656
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 131 131
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 6 552 6 552 10 087 10 087
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Deák Ovi Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 264 264
- alaptevékenység bevételei 264 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 4 760 4 760 4 428 4 428
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 384 2 384 2 317 2 402
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 7 144 7 144 7 080 7 165
KIADÁSOK 0 0
14. Működési költségvetés 7 144 7 144 5 919 5 004
14.1. Személyi juttatások 2 355 2 355 1 940 1 940
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 372 372 356 356
14.3. Dologi kiadások 4 072 4 072 2 956 2 041
14.4. Pénzeszköz átadás 345 345 667 667
14.5. Egyéb támogatás 0
14.6. Ellátottak támogatása 0
15. Felújítás 0
16. Beruházás 1 161 2 161
17. Hitelek, értékpapírok 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 7 144 7 144 7 080 7 165
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Aradi Óvoda Bőrfestő Óvoda
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 6 643 6 643 5 079 5 079
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 4 514 4 514 2 601 2 601
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 11 157 11 157 7 680 7 680
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 11 157 11 157 7 680 7 495
14.1. Személyi juttatások 3 348 3 348 2 799 2 799
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 509 509 599 599
14.3. Dologi kiadások 6 637 6 637 3 785 3 600
14.4. Pénzeszköz átadás 663 663 497 497
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 185
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 11 157 11 157 7 680 7 680
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Homoktövis Óvoda Park Óvoda
Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 630 630 370 370
- alaptevékenység bevételei 630 630 370 370
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 172 3 172 9 269 9 269
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 170 170 100 100
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 725 1 725 4 107 4 107
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 5 697 5 697 13 846 13 846
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 4 995 4 995 13 846 13 846
14.1. Személyi juttatások 1 510 1 510 4 515 4 515
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 250 250 763 763
14.3. Dologi kiadások 2 831 2 831 7 598 7 598
14.4. Pénzeszköz átadás 404 404 970 970
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás 702 702
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 5 697 5 697 13 846 13 846
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 1 528
- alaptevékenység bevételei 1 528 1 528
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
- kamatbevételek 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 73 364 73 364
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
5. ÁFA bevétel 412 412
6. Pénzmaradvány 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 40 992 41 077
9. Támogatás TB alaptól 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 116 296 116 381
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 112 454 111 052
14.1. Személyi juttatások 37 239 37 239
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 448 6 448
14.3. Dologi kiadások 61 800 60 398
14.4. Pénzeszköz átadás 6 967 6 967
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 302
16. Beruházás 3 842 5 027
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 116 296 116 381
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Piac és Vásárcsarnok Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 198 251 198 696 19 759 19 759
- alaptevékenység bevételei 198 251 198 696 19 759 19 759
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 124 632 124 632 26 207 26 207
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
5. ÁFA bevétel 53 528 53 648 0
6. Pénzmaradvány 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 12 911 12 911
9. Támogatás TB alaptól 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0
11. Éven belüli értékpapír 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 376 411 376 976 58 877 58 877
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 374 662 374 228 58 877 58 877
14.1. Személyi juttatások 125 125 15 182 15 182
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 53 53 877 877
14.3. Dologi kiadások 85 629 85 195 40 616 40 616
14.4. Pénzeszköz átadás 288 855 288 855 2 202 2 202
14.5. Egyéb támogatás 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0
15. Felújítás 0 0
16. Beruházás 1 749 2 748 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 376 411 376 976 58 877 58 877
Költségvetési létszámkeret
ebből: pedagógus létszámkeret
technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 542 961 542 961 533 131 98,2% 542 961 760 971 751 586 138,4%
- alaptevékenység bevételei 542 961 542 961 533 131 98,2% 542 961 760 971 751 586 138,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 611 419 611 419 0 762 258 762 258
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 144 719 142 222 98,3% 144 719 198 247 195 870 135,3%
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 0 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 238 374 2 238 374 2 497 226 111,6% 2 238 374 2 251 285 2 510 137 112,1%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 2 926 054 3 682 141 3 928 666 134,3% 2 926 054 4 117 429 4 364 519 149,2%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 2 874 655 3 560 018 3 589 671 124,9% 2 874 655 3 993 557 4 022 776 139,9%
14.1. Személyi juttatások 524 698 652 270 675 750 128,8% 524 698 667 577 691 057 131,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 138 126 166 488 172 799 125,1% 138 126 167 418 173 729 125,8%
14.3. Dologi kiadások 2 211 831 2 568 623 2 568 485 116,1% 2 211 831 2 694 868 2 694 296 121,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 172 637 172 637 0 463 694 463 694
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0
15. Felújítás 7 585 224 457 0 7 585 224 457
16. Beruházás 51 399 114 538 114 538 222,8% 51 399 116 287 117 286 228,2%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 2 926 054 3 682 141 3 928 666 134,3% 2 926 054 4 117 429 4 364 519 149,2%
Költségvetési létszámkeret 209,50 209,50 209,50 100,0% 209,50 209,50 209,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 0 0 0
technikai létszámkeret 0 0 0

2.a.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Óvodai intézmények összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 528 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 10,6%
- alaptevékenység bevételei 1 528 0 0 0,0% 221 667 23 416 23 580 10,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 412 0 0 0,0% 59 850 6 322 6 366 10,6%
6. Pénzmaradvány 0 0 0
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 221 989 1 186 492 1 212 181 97,1% 0 0 197
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 96,9% 281 517 29 738 30 143 10,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 1 223 929 1 186 492 1 212 181 96,9% 281 517 29 738 30 143 10,7%
14.1. Személyi juttatások 931 574 936 264 956 493 100,5% 23 428 23 428 23 747 101,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 249 423 250 228 255 688 100,3% 6 310 6 310 6 396 101,4%
14.3. Dologi kiadások 42 932 0 0 0,0% 74 465 0 0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 0 0 177 314 0 0,0%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 0 0
16. Beruházás 0 0 0
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 1 223 929 1 186 492 1 212 181 96,9% 281 517 29 738 30 143 10,7%
Költségvetési létszámkeret 521,50 521,50 521,50 100,0% 14,00 14,00 14,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 759 0 0 542 961 762 499 753 114 138,7%
- alaptevékenység bevételei 19 759 542 961 762 499 753 114 138,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
5. ÁFA bevétel 144 719 198 659 196 282 135,6%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 450 573 438 643 450 752 100,0% 2 238 374 2 292 277 2 551 214 114,0%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 470 332 438 643 450 752 95,8% 2 926 054 4 233 725 4 480 900 153,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 470 332 438 643 450 752 95,8% 2 874 655 4 106 011 4 133 828 143,8%
14.1. Személyi juttatások 345 645 346 435 355 970 103,0% 524 698 704 816 728 296 138,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 017 92 208 94 782 103,0% 138 126 173 866 180 177 130,4%
14.3. Dologi kiadások 32 670 0 0,0% 2 211 831 2 756 668 2 754 694 124,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 0 470 661 470 661
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0
15. Felújítás 0 7 585 224 759
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 238,0%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 470 332 438 643 450 752 95,8% 2 926 054 4 233 725 4 480 900 153,1%
Költségvetési létszámkeret 237,00 237,00 237,00 100,0% 209,50 209,50 209,50
ebből: pedagógus létszámkeret 0 0 0
technikai létszámkeret 0 0 0
eFt-ban
Intézmény GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 784 387 785 915 776 694 99,0% 785 915 785 915 776 694 98,8%
- alaptevékenység bevételei 784 387 785 915 776 694 99,0% 785 915 785 915 776 694 98,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0
- kamatbevételek 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 835 622 835 622 0 835 622 835 622
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 204 569 204 981 202 648 99,1% 204 981 204 981 202 648 98,9%
6. Pénzmaradvány 0 144 668 144 668 0 144 668 144 668
7. Támogatás (Állami támogatás) 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 2 688 947 2 730 920 3 002 163 111,6% 3 910 936 3 917 412 4 214 344 107,8%
9. Támogatás TB alaptól 0 0 0 0 0 0
10. Hitel, kötvény kibocsátás 0 0 0 0 0 0
11. Éven belüli értékpapír 0 0 0 0 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. 0 0 0 0 0 0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 3 677 903 4 702 106 4 961 795 134,9% 4 901 832 5 888 598 6 173 976 126,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 3 626 504 4 574 392 4 614 723 127,2% 4 850 433 5 760 884 5 826 904 120,1%
14.1. Személyi juttatások 893 771 1 074 679 1 108 013 124,0% 1 825 345 2 010 943 2 064 506 113,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 236 453 272 384 281 355 119,0% 485 876 522 612 537 043 110,5%
14.3. Dologi kiadások 2 318 966 2 756 668 2 754 694 118,8% 2 361 898 2 756 668 2 754 694 116,6%
14.4. Pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 265,4% 177 314 470 661 470 661 265,4%
14.5. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0
14.6. Ellátottak támogatása 0 0 0 0 0 0
15. Felújítás 0 7 585 224 759 0 7 585 224 759
16. Beruházás 51 399 120 129 122 313 238,0% 51 399 120 129 122 313 238,0%
17. Hitelek, értékpapírok 0 0 0 0 0 0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 0 0 0 0 0 0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 3 677 903 4 702 106 4 961 795 134,9% 4 901 832 5 888 598 6 173 976 126,0%
Költségvetési létszámkeret 460,50 460,50 460,50 100,0% 982,00 982,00 982,00 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 286,50 286,50 286,50 100,0%
technikai létszámkeret 235,00 235,00 235,00 100,0%

2.b számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő intézményeinek felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

eFt-ban
Intézmény 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék
Nyár Óvoda 933 252 933 252 933 252
JMK Óvoda 2 693 727 2 693 727 2 693 727
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda 2 232 603 2 232 603 2 232 603
Karinthy Frigyes Óvoda 5 016 1 354 5 016 1 354 4 788 1 292
Ambrus-Vörösmarty Óvoda 3 297 890 3 080 831 1 118 301
Virág Óvoda 1 871 505 1 871 505 890 240
Viola Óvoda 2 338 631 2 338 631 2 338 631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2 572 694 2 572 694 2 229 602
Deák Ovi 4 101 1 107 4 101 1 107 4 101 1 107
Dalos Ovi 684 185 684 185 350 95
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 2 121 573 2 121 573 2 121 573
Bőrfestő Óvoda 1 994 538 1 994 538 1 994 538
Homoktövis Óvoda 917 248 917 248 301 81
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda 5 085 1 373 5 085 1 373 5 085 1 373
Óvodák összesen 35 854 9 680 35 637 9 621 31 173 8 415
Újpesti Piac és Vásárcsarnok 350 95 350 95 310 84
Újpesti Bölcsődék Intézménye 7 075 1 910 6 553 1 769 4 839 1 305
Egyéb intézmények összesen 7 425 2 005 6 903 1 864 5 149 1 389
Mindösszesen 43 279 11 685 42 540 11 485 36 322 9 804

3. számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Intézményi felújítási kiadások
Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810 3 810 0 0,00
I. Polgármesteri Hivatal 3 810 3 810 0
Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái 217 174
Pénzmaradvány terhére 7 585 7 585
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 0 7 585 224 759
3. Szociális Foglalkoztató
4. Szociális Intézmény
5. Újpesti Kulturális Központ
A. Intézményi felújítás összesen 3 810 11 395 224 759 58,99
Önkormányzati felújítások
1. Utak és járdák felújítása 150 000 176 605 176 605 117,7%
2. Felújítási alap terhére kivitelezés 38 213 38 213 38 213 100,0%
3. Galopp u-i ingatlan felújítása 127 000 127 000 161 290 127,0%
4. PH. Gondnoki lakás átalakítása 5 100
5 Városháza bejárati ajtó felújítása 3 810
6 Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása 195 199 195 199
7 Felújítási munkálatok UKK 9 665
8 Felújítási munkálatok Szociális Fogl. 3 950
B. Önkormányzati felújítás összesen 315 213 537 017 593 832 188,4%
Felújítások mindösszesen: 319 023 548 412 818 591 256,6%

4. számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A. Intézményi beruházási kiadások
1 Igazgatási szoftverek beszerzése 10 160 12 815 12 815 126,13
2 Digitális fényképezőgép beszerzés
3 Galambvédelem
4 Lokális hálózat bővítése 3 000 3 000 3 000 100,00
5 Számítógép vásárlás
6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 12 700 13 274 13 274 104,52
7 Másolók vásárlása
8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 6 350 23 189 23 189 365,18
9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás 1 905 1 905 1 905 100,00
10 Fűtéskorszerűsítés 2 900 2 900 2 900 100,00
I. Polgármesteri Hivatal összesen 37 015 57 083 57 083 154,22
1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret 51 399 51 399 53 583 104,25
2 Pénzmaradvány terhére 68 730 68 730
II. Gazdasági Intézmény mindösszesen 51 399 120 129 122 313 237,97
III. Szociális Foglalkoztató 500 500
Pénzmaradvány terhére 500 500
IV. Szociális Intézmény
V. Újpesti Kulturális Központ 1 200 1 200
Pénzmaradvány terhére 1 200 1 200
A. Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.) 88 414 178 912 181 096 204,83
B. Önkormányzat beruházási kiadásai
1 Tervezési díjak 75 000 75 000 74 086 98,78
2 Járda és útépítés 75 000 78 646 79 560 106,1%
3 Játszóterek építése 76 200 106 680 106 680 140,0%
4 Parképítés, fasor rehabilitáció 306 000 389 261 385 478 126,0%
5 Közműépítés 2 540 2 540 6 323 248,9%
6 Parkoló építése 76 200 168 971 168 971 221,7%
7 Közvilágítás 50 000 52 350 52 350 104,7%
8 Forgalomtechnika 57 150 58 612 58 612 102,6%
9 Játszótéri ivókutak 6 350 6 350 6 350 100,0%
10 Közterületi öntözőkutak építése 20 320 20 320 20 320 100,0%
11 Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 1 270 1 270 1 270 100,0%
12 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés) 150 000 150 000 150 000 100,0%
13 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész 91 519 91 519
14 Intézményi játszóeszköz építés 12 700 25 400 25 400 200,0%
15 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból 200 000 200 000 200 000 100,00
16 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból 119 463 119 463 119 463 100,00
17 Szakrendelő fejlesztése 116 732 237 746 237 746 203,67
18 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése 27 840 27 840
19 Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek
20 Fóti u-i Óvoda bővítése 76 200 77 089 105 137 137,98
21 Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése
22 Szakrendelő KEOP pályázat
23 Tábor u-i családi játszópark építése 177 648 177 663
24 Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat 19 505 19 505
25 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése 637 510 637 510
26 Karácsonyi motívumok vásárlása 2 032 2 032
27 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház 39 543 39 543
28 Intézményi homokozók szabványosítása 27 940 27 940
29 Akkus fúrókalapács 185
30 Kamera és riasztórendszer telepítése UKK 1 229
31 Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok. 95
32 Főbejárati portál korszerűsítése 23 940
B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen 1 421 125 2 793 235 2 846 747 200,3%
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) 1 509 539 2 972 147 3 027 843 200,6%

5.a számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 259,2%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 31 000 1 090 539 1 088 729 3512,0%
1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0%
2 Rendőrség támogatása 25 000 27 817 24 007 96,0%
3 Tűzőrség támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0%
4 Intézmények 2012.évi le nem utalt támogatása 1 056 722 1 056 722
5 Károlyi Korház támogatása Semmelweis napra 2 000
B. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 648 091 649 206 671 478 103,6%
1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 158 000 158 000 158 000 100,0%
2 Helytörténeti Értesítő 3 450 3 450 3 450 100,0%
3 UV Zrt. 203 697 203 697 203 697 100,0%
4 Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 3 000 3 000 100,0%
5 Bursa Hungarica
6 Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,0%
7 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 115 135 115 135 115 135 100,0%
8 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) 8 041 8 041 8 041 100,0%
9 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) 2 268 2 268 2 268 100,0%
10 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 1 000 1 000 1 000 100,0%
11 MÁV Szimfonikusok 1 000 1 000 1 000 100,0%
12 UTE versenysport támogatás 97 000 97 000 97 000 100,0%
13 UTE utánpótlás támogatás 36 000 36 000 36 000 100,0%
14 Lepke Múzeum 3 500 3 500 3 500 100,0%
15 Egyházak működési támogatása 10 000 10 000 10 000 100,0%
16 ÚSC Városi Sportiskola támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0%
17 KOB:Civil alapból adott támogatások 1 115 6 835
18 Könyvkiadási keretből adott támogatások 2 036
19 Sport támogatási keretből adott támogatások 1 090
20 Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2 000
21 Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 2 000
22 KOB:Sport alapból adott támogatás 4 280
23 Szabadidős, sport támból adott támogatás 150
24 Nyári tábor támogatása 4 786
25 Kiemelt kult. és oktatási keretből adott támogatás 210
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 175,4%
A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 29 875 29 875
1 „BKI” Szennyvízelvez. projekt önk. hozzájárulása Főv. Önkormányzat részére 9 405 9 405
2 EIB támogatás 40% Magyar Államnak 7 659 7 659
3 Főtér pályázat visszafizetése 12 811 12 811
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 357 831 427 885 627 764 175,4%
1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 20 000 20 000 20 000 100,0%
2 Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 14 000 14 000 14 000 100,0%
3 UV Zrt. Közszolg. szerz. 199 636 199 636 399 236 200,0%
4 Sajtó Kft. Digitális átállás 5 000 5 000 5 000 100,0%
5 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész 57 000 57 000 57 000 100,0%
6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján 18 000 18 000 18 000 100,0%
7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012. (XI. 29.) Ök. hat. 13 495 13 495 13 764 102,0%
8 Ovi-Foci program folytatása 5 700 5 700 5 700 100,0%
9 Templomok felújítási keret 25 000 25 000 25 000 100,0%
10 ÖKO program támogatása 20 000 20 000
11 Városgondnokság pótbefizetés 50 000 50 000
12 „Vis maior keret” kártérítések 54 64
I.-II. Mindösszesen 1 036 922 2 197 505 2 417 846 233,2%

5.b számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként (eFt-ban)

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú pénzeszköz átvétel 889 394 889 394 767 459 86,3%
A. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 889 394 889 394 766 418 86,2%
1 Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) 1 100 1 100 1 100 100,0%
2 KEF pályázat 500 500 500 100,0%
3 Újpesti Piac és Vásárcsarnok 177 314 177 314 177 314 100,0%
4 Közhasznú foglalkoztatottak 145 029 145 029 145 214 100,1%
5 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat 78 827 78 827 78 827 100,0%
6 Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat 262 237 262 237 262 237 100,0%
7 Kulturális program támogatása: NGM 732 732 732 100,0%
8 „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 18 339 18 339 18 339 100,0%
9 Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól 150 000 150 000 25 925 17,3%
10 Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) 55 316 55 316 55 316 100,0%
11 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jelzőrendszeres házi segítsényújtás finanszírozására Szoci Int. részére. 914
B. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 1 041
1 Újpesti Média Kft. Vagyon felosztása 1 041
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 429 651 429 651 429 651 100,0%
A. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről 429 651 429 651 429 651 100,0%
1 Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.
2 Nagyvárosi Jövő-Új Főtér pályázat: KMOP-5.2.2/B
3 Koktél áruház akadálymentesítés 20 902 20 902 20 902 100,0%
4 Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott 58 749 58 749 58 749 100,0%
5 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat 200 000 200 000 200 000 100,0%
6 Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész 150 000 150 000 150 000 100,0%
B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 0 0 0