Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bevételek
I. Működési bevételek 10 300 515 10 300 515 10 352 395 10 352 395 10 422 669 10 617 657 11 097 393 11 306 206 109,8%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 211 412 1 211 412 1 199 858 1 199 858 1 219 887 1 223 375 1 246 635 1 360 313 112,3%
2. Önkormányzat működési bevételei 458 443 458 443 521 877 521 877 572 122 573 622 732 479 827 614 180,5%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
ebből: a.) Helyi adók 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 283 660 8 473 660 8 772 286 8 772 286 105,9%
b.) Átengedett központi adók 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 224 000 218 979 218 979 97,8%
c.) Bírságok, pótlékok 0 0 0 0 0 0 0 0
d.) Egyéb sajátos bevételek 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 127 014 127 014 103,3%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 2 955 650 101,5%
Helyi önk. működésének általános támogatása 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 268 488 100,0%
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 544 923 1 520 942 1 596 189 1 596 189 1 542 544 99,8%
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. 1 012 110 1 012 110 1 012 110 1 012 110 990 080 990 080 990 080 920 049 90,9%
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 39 776 100,0%
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok 45 279 45 279 110 402 110 402 136 212 177 573 184 497 174 542 385,5%
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása 0 0 2 076 075 2 076 075 0 0 0 10 251
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 135 994 103,0%
1. Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 97 900 97 900 97 900 97 900 97 905 97 905 97 905 97 905 100,0%
2. b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 30 089 100,0%
3. c.) Pénzügyi befektetések bevételei 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 8 000 8 000 200,0%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 339 558 2 396 280 2 273 304 2 273 304 2 270 386 2 310 073 1 727 848 1 596 998 119,2%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 889 394 1 946 116 1 823 140 1 837 241 1 834 180 1 873 867 1 537 508 1 406 658 158,2%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 6 555 32,0%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 2 597
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 2 597
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 89,3%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 984 926
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 984 926
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 23 994 671 163,3%
VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1. Működési célú hitel felvétele
2. Forgatási célú értékpapír bevétele
3. Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4. Fejlesztési célú hitel felvétele
A. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 23 994 671 163,3%
KIADÁSOK
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai 7 276 845 8 101 822 8 188 991 8 177 590 8 257 821 8 369 564 8 397 299 8 397 326 115,4%
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 2 231 046 2 588 804 2 618 763 2 618 763 2 660 158 2 757 440 2 809 069 2 858 650 128,1%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 906 759 101,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 1 214 236 2 904 874 3 125 215 3 125 215 3 228 593 3 308 273 3 344 561 3 344 561 275,4%
6. Felújítási kiadások 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 1 130 486 354,4%
7. Beruházási kiadások 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 3 262 312 216,1%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 4 083 930 328,2%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 23 593 639 23 593 639 23 564 077 23 915 360 23 823 795 23 994 024 163,3%
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647 647 647
1. Működési célú hitel visszafizetése
2. Forgatási célú értékpapír kiadása
3. Fejlesztési célú hitel törlesztése 647 647 647 647
4. Fejlesztési célú kötvény beváltása 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
5. Egyéb kötelezettség törlesztése
B. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 23 994 671 163,3%
többlet/ hiány 0 0 0 0 0 0 0 0
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 7 313 833 114,5%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. II. mód. 2013. III. mód. 2013. IV. mód. 2013. V. mód. 2013. VI. mód. 2013. VII. mód. Index
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kiadások
1. Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 9 507 891 10 690 626 10 807 754 10 796 353 10 917 979 11 122 686 11 206 368 11 255 976 118,4%
2. Végleges pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 2 599 145 2 599 145 303,5%
3. Szociálpolitikai támogatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 906 759 101,4%
4. Speciális célú támogatások
5. Működési tartalékok 846 202 1 211 281 870 227 881 628 610 037 556 415 142 739 263 308 31,1%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 14 854 968 15 025 188 124,1%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 0 0 0 0 0 0
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 12 104 545 15 249 723 15 051 668 15 051 668 14 907 950 15 128 235 14 854 968 15 025 188 124,1%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 319 023 669 426 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 1 130 486 354,4%
2. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 509 539 2 851 133 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 3 262 312 216,1%
3. Fejlesztési tartalékok 398 000 4 288 454 4 031 898 4 031 898 3 932 213 3 856 765 3 820 622 3 820 622 960,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 745 416 208,3%
5. Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 8 541 971 8 541 971 8 656 127 8 787 125 8 968 827 8 968 836 346,2%
Belső finanszírozási műveletek
Külső finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647 647 647
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 0 2 000 000 2 000 000 647 647 647 647
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 2 590 393 8 272 773 10 541 971 10 541 971 8 656 774 8 787 772 8 969 474 8 969 483 346,3%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 23 994 671 163,3%
eFt-ban
Sor-
sz.
Megnevezés 2013. eredeti 2003.
I. mód.
2003.
II. mód.
2013.
III. mód.
2013.
IV. mód.
2013.
V. mód.
2013.
VI. mód.
2013.
VII. mód.
Index
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 669 855 1 669 855 1 721 735 1 721 735 1 792 009 1 796 997 1 979 114 2 079 705 124,5%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 910 576 2 910 576 2 975 699 2 975 699 2 955 498 3 072 106 3 079 030 2 945 399 101,2%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 909 907 1 966 629 1 843 653 1 843 653 1 840 735 1 880 422 1 544 063 1 413 213 155,3%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 2 597
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 120 998 15 177 720 15 172 788 15 172 788 15 219 943 15 571 226 15 721 527 15 559 193 110,2%
Belső finanszírozási műveletek 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 118 623
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 088 456 2 118 623
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 14 120 998 17 266 176 17 261 244 17 261 244 17 308 399 17 659 682 17 809 983 17 677 816 125,2%
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 244 216 185,0%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 2 076 075 2 076 075 0 0 0 10 251
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 573 940 573 940 2 650 015 2 650 015 573 945 573 945 332 079 450 552 78,5%
Belső finanszírozási műveletek 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 866 303
Külső finanszírozási műveletek
II. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 0 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 682 380 5 866 303
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 573 940 6 256 320 8 332 395 8 332 395 6 256 325 6 256 325 6 014 459 6 316 855 1100,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 14 694 938 23 522 496 25 593 639 25 593 639 23 564 724 23 916 007 23 824 442 23 994 671 163,3%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 864 340 110,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 785 915 785 915 776 694 817 188 843 469 846 258 864 340 864 340 110,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- állami feladat
- kötelező feladat 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622 835 622
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 213 560 104,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 204 981 204 981 202 648 204 072 208 033 208 732 213 560 213 560 104,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- állami feladat
- kötelező feladat 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668 144 668
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 4 779 154 122,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 910 936 3 917 412 4 214 344 4 454 998 4 567 321 4 758 936 4 779 154 4 779 154 122,2%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 14 101 14 101 14 101 14 101 14 101
- állami feladat
- kötelező feladat 14 101 14 101 14 101 14 101 14 101
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 6 851 445 139,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 6 363 920 131,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 4 850 433 5 760 884 5 826 904 6 123 577 6 191 610 6 321 300 6 363 920 6 363 920 131,2%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 1 825 345 2 010 943 2 064 506 2 221 460 2 254 713 2 407 320 2 400 656 2 400 656 131,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 485 876 522 612 537 043 583 693 592 276 632 571 632 122 632 122 130,1%
14.3. Dologi kiadások 2 361 898 2 756 668 2 754 694 2 847 285 2 879 258 2 816 359 2 847 181 2 847 181 120,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 470 661 470 661 470 661 464 885 464 572 483 483 483 483 272,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 478 478 478 478 478
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 291 866
- állami feladat
- kötelező feladat 7 585 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 195 659 380,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 51 399 120 129 122 313 122 313 164 738 195 151 195 659 195 659 380,7%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 4 901 832 5 888 598 6 173 976 6 470 649 6 613 214 6 808 317 6 851 445 6 851 445 139,8%
Költségvetési létszámkeret 982,00 982,00 982,00 1 102,50 1 065,50 1 065,50 1 065,50 1 065,50 108,5%
Intézmény 2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 100,0%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 3 3 3 3 3 3 3
- állami feladat
- kötelező feladat 3 3 3 3 3 3 3
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 6 210 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- állami feladat
- kötelező feladat 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174 8 174
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 118 531 118 531 106,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 111 440 111 440 113 426 113 426 115 015 118 142 118 531 118 531 106,4%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 155 918 155 918 110,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 155 418 155 418 110,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 140 650 148 327 150 313 150 313 151 902 155 029 155 418 155 418 110,5%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 94 003 94 003 95 567 95 567 96 818 99 195 99 501 99 501 105,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 381 25 381 25 803 25 803 26 141 26 891 26 974 26 974 106,3%
14.3. Dologi kiadások 21 266 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 22 564 106,1%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379 6 379
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 500 500 500 500 500 500 500
- állami feladat
- kötelező feladat 500 500 500 500 500 500 500
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 140 650 148 827 150 813 150 813 152 402 155 529 155 918 155 918 110,9%
Költségvetési létszámkeret 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0%
Intézmény 3. Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 46 524 46 524 47,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 97 624 97 624 97 624 57 130 46 524 46 524 46 524 46 524 47,7%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 5 5 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 5 5 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 3 774 3 774 71,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 5 300 5 300 5 300 3 876 3 774 3 774 3 774 3 774 71,2%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- állami feladat
- kötelező feladat 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644 8 644
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 292 463 292 463 55,1%
- állami feladat
- kötelező feladat 530 831 530 831 541 683 289 628 292 463 292 463 292 463 292 463 55,1%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 6 555 32,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 6 412 6 555 6 555 6 555 6 555 32,0%
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 357 965 357 965 54,7%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 357 318 357 318 54,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 654 268 662 912 673 764 365 690 357 318 357 318 357 318 357 318 54,6%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 341 033 343 486 348 204 182 273 182 550 182 550 182 550 182 550 53,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 102 92 764 94 038 44 964 46 326 46 326 46 326 46 326 50,3%
14.3. Dologi kiadások 220 433 225 962 230 822 138 231 126 219 126 219 126 219 126 219 57,3%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 953 1 953 1 953 1 953
14.5. Szociálpolitikai juttatások 700 700 700 222 270 270 270 270 38,6%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 647 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 647 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 654 268 662 912 673 764 365 690 357 965 357 965 357 965 357 965 54,7%
Költségvetési létszámkeret 158,75 158,75 158,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Intézmény 4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 72 645 72 645 101,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 71 800 71 800 71 800 71 800 72 295 72 295 72 645 72 645 101,2%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722 12 404 12 404
- állami feladat
- kötelező feladat 7 007 7 007 7 007 9 722 9 722 12 404 12 404
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- állami feladat
- kötelező feladat 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 272 995 272 995 117,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 232 307 232 307 243 591 243 591 253 906 265 814 272 995 272 995 117,5%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 371 766 371 766 119,2%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 351 881 351 881 112,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 311 918 323 636 334 920 334 920 348 445 351 199 351 881 351 881 112,8%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 142 142 142 142 146 368 146 368 149 132 151 300 155 135 155 135 109,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 034 38 034 39 167 39 167 39 883 40 469 41 465 41 465 109,0%
14.3. Dologi kiadások 131 742 141 664 147 589 147 589 157 634 157 634 153 485 153 485 116,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796 1 796
14.5. Szociálpolitikai juttatások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354 19 885 19 885
- állami feladat
- kötelező feladat 1 200 1 200 1 200 1 200 10 354 19 885 19 885
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 311 918 324 836 336 120 336 120 349 645 361 553 371 766 371 766 119,2%
Költségvetési létszámkeret 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 100,0%
Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 122 010 1464,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 8 332 122 010 1464,4%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 214 090 0
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 439 439 439 439 439 439 439 439 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 439 439 439 439 439 439 439 439 100,0%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 436 610
- állami feladat
- kötelező feladat 0 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 222 520 436 610
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600 0
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600 0
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 1 574 741 1 850 690 115,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 604 244 1 604 244 1 597 461 1 597 461 1 598 142 1 574 001 1 574 741 1 850 690 115,4%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 2 409 722 2 409 749 119,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 2 354 854 2 354 881 119,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 970 790 2 387 332 2 384 359 2 384 359 2 376 040 2 351 899 2 354 854 2 354 881 119,5%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 889 778 1 000 349 1 003 929 1 003 929 1 005 288 988 182 988 828 988 828 111,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 240 241 307 975 308 942 308 942 309 309 304 690 304 864 304 864 126,9%
14.3. Dologi kiadások 367 571 377 275 369 755 369 755 369 710 367 294 369 429 369 456 100,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 0 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533 228 533
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 200 473 200 473 200 473 200 463 200 463 200 463 200 463 200
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 54 868 54 868 148,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 37 015 57 083 57 083 57 083 57 083 57 083 54 868 54 868 148,2%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 2 011 615 2 448 225 2 441 442 2 441 442 2 433 123 2 408 982 2 409 722 2 409 749 119,8%
Költségvetési létszámkeret 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 100,0%
Intézmény Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 1 014 841 1 128 519 114,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 986 671 986 671 977 450 977 450 993 620 996 409 1 014 841 1 128 519 114,4%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 0 0 0 0 5 5 5 5
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5 5 5
- önként vállalt feladatok
3. Működési célú átvett pénzeszköz 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437 1 062 119 848 029
- állami feladat
- kötelező feladat 0 1 056 722 1 056 722 1 056 722 1 059 437 1 059 437 1 062 119 848 029
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 231 794 231 794 103,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 224 741 224 741 222 408 222 408 226 267 226 966 231 794 231 794 103,1%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 604 007
- állami feladat
- kötelező feladat 0 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 389 917 604 007
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600 0
- állami feladat
- kötelező feladat 398 600 398 600 398 600 398 600 389 600 389 600 389 600 0
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 7 313 833 114,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 7 313 833 114,5%
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 20 656
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 10 146 816 10 146 843 126,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 9 583 391 9 583 418 120,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 7 928 059 9 283 091 9 370 260 9 358 859 9 425 315 9 536 745 9 583 391 9 583 418 120,9%
- önként vállalt feladatok
14.1. Személyi juttatások 3 292 301 3 590 923 3 658 574 3 649 597 3 688 501 3 828 547 3 826 670 3 826 670 116,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 881 634 986 766 1 004 993 1 002 569 1 013 935 1 050 947 1 051 751 1 051 751 119,3%
14.3. Dologi kiadások 3 102 910 3 524 133 3 525 424 3 525 424 3 555 385 3 490 070 3 518 878 3 518 905 113,4%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 177 314 707 369 707 369 707 369 703 546 703 233 722 144 722 144 407,3%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 473 900 473 900 473 900 473 900 463 948 463 948 463 948 463 948
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 291 866 7660,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 3 810 11 395 224 759 224 759 256 866 291 866 291 866 291 866
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 270 912 270 912 306,4%
- állami feladat
- kötelező feladat 88 414 178 912 181 096 181 096 223 521 263 088 270 912 270 912 306,4%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 0 0 0 0 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 0 0 0 647 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 647 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 020 283 9 473 398 9 776 115 9 764 714 9 906 349 10 092 346 10 146 816 10 146 843 126,5%
Költségvetési létszámkeret 1 492 1 492 1 492 1 454 1 417 1 417 1 417 1 417 95,0%
Intézmény 6. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 497 404 604 773 150,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 401 099 401 099 430 243 430 243 430 710 432 210 497 404 604 773 150,8%
- önként vállalt feladatok
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989 135 989
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989 135 989
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 462 329 547 125 61,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 889 394 889 394 767 459 767 459 761 683 801 370 462 329 547 125 61,5%
- önként vállalt feladatok
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
- állami feladat
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
- önként vállalt feladatok
5. ÁFA bevétel 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 235 075 235 075 409,9%
- állami feladat
- kötelező feladat 57 344 57 344 91 634 91 634 141 412 141 412 235 075 235 075 409,9%
- önként vállalt feladatok
6. Pénzmaradvány 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919 7 380 919
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 2 689 430 2 943 416 117,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 511 976 2 511 976 4 653 174 4 653 174 2 565 898 2 682 506 2 689 430 2 943 416 117,2%
- önként vállalt feladatok
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
9. Támogatás TB alaptól
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
- állami feladat
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
- önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 20 715 510 21 161 661 162,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 3 330 284 4 755 351 4 811 181 4 811 181 4 872 598 5 030 757 5 128 838 5 178 462 155,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 2 910 137 4 328 549 4 378 970 4 378 970 4 436 387 4 598 864 4 686 070 4 735 651
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768 442 811
14.1. Személyi juttatások 259 933 259 933 263 958 263 958 269 016 269 602 269 602 269 602 103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 45 622 45 622 46 726 46 726 48 092 48 250 48 250 48 250 105,8%
14.3. Dologi kiadások 1 925 491 2 283 249 2 308 079 2 308 079 2 343 050 2 439 588 2 491 217 2 540 798 132,0%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 679 091 1 739 745 1 760 207 1 760 207 1 776 229 1 841 424 1 877 001 1 877 001 276,4%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768 442 811 105,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 745 416
- állami feladat
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 745 416
- önként vállalt feladatok
13. Felújítás 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 793 234 838 620 266,0%
- állami feladat
- kötelező feladat 315 213 537 017 593 832 593 832 615 943 615 943 793 234 838 620 266,0%
- önként vállalt feladatok
14. Beruházás 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 3 036 777 2 991 400 210,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 421 125 2 793 235 2 846 747 2 846 747 2 868 766 2 985 847 3 036 777 2 991 400 210,5%
- önként vállalt feladatok
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 4 083 930 328,2%
- állami feladat
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 4 083 930 328,2%
- önként vállalt feladatok
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 7 313 833 114,5%
- állami feladat
- kötelező feladat 6 389 758 6 396 234 6 710 505 6 699 104 6 826 847 7 009 356 7 037 884 7 313 833 114,5%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 13 064 413 20 445 332 22 528 029 22 528 029 20 485 222 20 833 017 20 715 510 21 161 661 162,0%
Költségvetési létszámkeret
Intézmény Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2013. eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 1 512 245 1 733 292 124,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 387 770 1 387 770 1 407 693 1 407 693 1 424 330 1 428 619 1 512 245 1 733 292 124,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Felhalmozási és tőkejell. bevételek 131 989 131 989 131 989 131 989 131 994 131 994 135 994 135 994 103,0%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 5 5 5 5
- önként vállalt feladatok 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 131 989 135 989 135 989 103,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 1 524 448 1 395 154 156,9%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 889 394 1 946 116 1 824 181 1 824 181 1 821 120 1 860 807 1 524 448 1 395 154 156,9%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 429 651 183 785 183 785 42,8%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ÁFA bevétel 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 466 869 466 869 165,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 282 085 282 085 314 042 314 042 367 679 368 378 466 869 466 869 165,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Pénzmaradvány 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 984 926
- állami feladat
- kötelező feladat 0 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 770 836 7 984 926
- önként vállalt feladatok
7. Támogatás (Állami támogatás) 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 2 943 416 101,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 2 910 576 2 910 576 5 051 774 5 051 774 2 955 498 3 072 106 3 079 030 2 943 416 101,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 -7 313 833 114,5%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 -7 313 833 114,5%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Támogatás TB alaptól 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 20 656 100,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 20 513 20 513 20 513 20 513 20 656 20 656 20 656 20 656 100,7%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Adott kölcsönök visszatérülése 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
- állami feladat
- kötelező feladat
- önként vállalt feladatok 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 100,0%
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 630 660 8 820 660 9 118 279 9 118 279 105,6%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) 8 292 880 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 16 786 558 16 680 838 201,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 11 258 343 14 038 442 14 181 441 14 170 040 14 297 913 14 571 820 14 712 229 14 761 880 131,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 10 838 196 13 611 640 13 749 230 13 737 829 13 861 702 14 135 609 14 269 461 14 319 069 132,1%
- önként vállalt feladatok 420 147 426 802 432 211 432 211 436 211 436 211 442 768 442 811
14.1. Személyi juttatások 3 552 234 3 850 856 3 922 532 3 913 555 3 957 517 4 098 149 4 096 272 4 096 272 115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 927 256 1 032 388 1 051 719 1 049 295 1 062 027 1 099 197 1 100 001 1 100 001 118,6%
14.3. Dologi kiadások 5 028 401 5 807 382 5 833 503 5 833 503 5 898 435 5 929 658 6 010 095 6 059 703 120,5%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás 856 405 2 447 114 2 467 576 2 467 576 2 479 775 2 544 657 2 599 145 2 599 145 303,5%
14.5. Szociálpolitikai juttatások 894 047 900 702 906 111 906 111 900 159 900 159 906 716 906 759 101,4%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 745 416
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 357 831 457 760 657 639 657 639 748 818 763 616 745 416 745 416
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Felújítás 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 1 130 486 354,4%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 319 023 548 412 818 591 818 591 872 809 907 809 1 085 100 1 130 486 354,4%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Beruházás 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 248 935 3 307 689 3 262 312 216,1%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 509 539 2 972 147 3 027 843 3 027 843 3 092 287 3 253 223 3 307 689 3 262 312 216,1%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Adott kölcsönök 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 166,7%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli) 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 4 083 930 328,2%
- állami feladat 0 0 0 0 0 0 0 0
- kötelező feladat 1 244 202 5 499 735 4 902 125 4 913 526 4 542 250 4 413 180 3 963 361 4 083 930 328,2%
- önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Finanszírozási műveletek 2 000 000 2 000 000 647 647 647 647
- állami feladat
- kötelező feladat 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
- önként vállalt feladatok 647 647 647 647
18. Támogatás (Intézmény finanszírozás) -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 -7 313 833 114,5%
- állami feladat
- kötelező feladat -6 389 758 -6 396 234 -6 710 505 -6 699 104 -6 826 847 -7 009 356 -7 037 884 -7 313 833 114,5%
- önként vállalt feladatok
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) 8 305 180 17 126 262 18 883 134 18 894 535 16 737 877 16 906 651 16 786 558 16 680 838 200,8%
Költségvetési létszámkeret 1 492,25 1 492,25 1 492,25 1 454,00 1 417,00 1 417,00 1 417,00 1 417,00 95,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

eFt-ban
Intézmény Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 78 327 112,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 78 327 112,5%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 78 327 112,5%
14.1. Személyi juttatások 52 948 52 948 54 066 54 066 54 462 61 854 61 742 61 742 116,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 088 14 088 14 390 14 390 14 497 16 492 16 488 16 488 117,0%
14.3. Dologi kiadások 2 588 97 97 3,7%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 69 624 67 036 68 456 68 456 68 959 78 346 78 327 78 327 112,5%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
Intézmény JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 24 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 24
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 6
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 73 583 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 83 703 113,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 83 703 113,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 83 703 113,7%
14.1. Személyi juttatások 55 985 56 377 57 435 57 435 57 846 65 511 65 739 65 739 117,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 116 15 197 15 483 15 483 15 594 17 663 17 775 17 775 117,6%
14.3. Dologi kiadások 2 512 189 189
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 73 613 71 574 72 918 72 918 73 440 83 174 83 703 83 703 113,7%
Költségvetési létszámkeret 30,50 30,50 30,50 30,50 32,50 32,50 32,50 32,50 106,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,50 13,50 13,50 13,50 15,50 15,50 15,50 15,50 114,8%
Intézmény Aranyalma Óvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 90 504 113,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 90 504 113,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 90 504 113,0%
14.1. Személyi juttatások 61 170 61 226 62 801 62 801 63 202 70 587 71 397 71 397 116,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 359 16 359 16 784 16 784 16 892 18 886 19 105 19 105 116,8%
14.3. Dologi kiadások 2 550 0 2 2 0,1%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 80 079 77 585 79 585 79 585 80 094 89 473 90 504 90 504 113,0%
Költségvetési létszámkeret 33,00 33,00 33,00 33,00 37,50 37,50 37,50 37,50 113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00 19,00 19,00 19,00 111,8%
technikai létszámkeret 16,00 16,00 16,00 16,00 18,50 18,50 18,50 18,50 115,6%
Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 130 554 110,4%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 130 554 110,4%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 130 554 110,4%
14.1. Személyi juttatások 90 042 90 290 92 799 92 799 94 041 103 871 103 018 103 018 114,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 088 24 099 24 776 24 776 25 112 27 766 27 536 27 536 114,3%
14.3. Dologi kiadások 4 120
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 118 250 114 389 117 575 117 575 119 153 131 637 130 554 130 554 110,4%
Költségvetési létszámkeret 48,50 48,50 48,50 48,50 51,50 51,50 51,50 51,50 106,2%
ebből: pedagógus létszámkeret 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 100,0%
technikai létszámkeret 20,50 20,50 20,50 20,50 23,50 23,50 23,50 23,50 114,6%
Intézmény Ambrus Óvoda
Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 98 714 114,8%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 98 714 114,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 98 714 114,8%
14.1. Személyi juttatások 65 768 65 992 67 535 67 535 70 312 78 705 77 624 77 624 118,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 500 17 500 17 916 17 916 18 666 20 932 20 737 20 737 118,5%
14.3. Dologi kiadások 2 716 353 353
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 85 984 83 492 85 451 85 451 88 978 99 637 98 714 98 714 114,8%
Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0%
technikai létszámkeret 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 100,0%
Intézmény Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 81 045 113,1%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 81 045 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 81 045 113,1%
14.1. Személyi juttatások 54 372 55 282 56 899 56 899 57 320 64 414 63 899 63 899 117,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 598 14 818 15 255 15 255 15 369 17 285 17 146 17 146 117,5%
14.3. Dologi kiadások 2 703
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 673 70 100 72 154 72 154 72 689 81 699 81 045 81 045 113,1%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
Intézmény Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 240 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 240
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 65
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 71 102 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 77 846 109,5%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 77 846 109,0%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 77 846 109,0%
14.1. Személyi juttatások 54 549 54 639 55 627 55 627 55 992 63 294 61 410 61 410 112,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 372 14 380 14 647 14 647 14 746 16 718 16 258 16 258 113,1%
14.3. Dologi kiadások 2 486 178 178
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 71 407 69 019 70 274 70 274 70 738 80 012 77 846 77 846 109,0%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 106,7%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,4%
Intézmény Liget Óvoda
Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 124 513 113,9%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 124 513 113,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 124 513 113,9%
14.1. Személyi juttatások 83 094 83 271 84 841 84 841 85 461 98 259 97 855 97 855 117,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 196 22 206 22 630 22 630 22 797 26 254 26 254 26 254 118,3%
14.3. Dologi kiadások 4 004 0 404 404
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 109 294 105 477 107 471 107 471 108 258 124 513 124 513 124 513 113,9%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,50 46,50 49,00 49,00 49,00 49,00 105,4%
ebből: pedagógus létszámkeret 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0%
technikai létszámkeret 21,50 21,50 21,50 21,50 24,00 24,00 24,00 24,00 111,6%
Intézmény Deák Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 84 296 111,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 84 296 111,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 84 296 111,7%
14.1. Személyi juttatások 57 791 58 514 59 709 59 709 60 181 67 520 66 327 66 327 114,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 15 315 15 434 15 755 15 755 15 882 17 862 17 632 17 632 115,1%
14.3. Dologi kiadások 2 384 337 337
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás
16. Beruházás
17. Hitelek, értékpapírok
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 75 490 73 948 75 464 75 464 76 063 85 382 84 296 84 296 111,7%
Költségvetési létszámkeret 31,00 31,00 31,00 31,00 33,00 33,00 33,00 33,00 106,5%
ebből: pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0%
technikai létszámkeret 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00 16,00 16,00 16,00 114,3%
Intézmény Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése 2013. évi eredeti 2013. évi
I. mód.
2013. évi
II. mód.
2013. évi
III. mód.
2013. évi
IV. mód.
2013. évi
V. mód.
2013. évi
VI. mód.
2013. évi
VII. mód.
Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 264 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 264
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 71
6. Pénzmaradvány
7. Támogatás (Állami támogatás)
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 70 910 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 80 611 113,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 80 611 113,1%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 71 245 68 769 70 344 70 344 70 894 80 799 80 611 80 611 113,1%
14.1. Személyi juttatások 54 044 54 220 55 460 55 460 55 893 63 692 63 278 63 278 117,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 549 14 549 14 884 14 884 15 001 17 107 17 066 17 066 117,3%
14.3. Dologi kiadások 2 652 267 267
14.4. Pénzeszköz átadás