Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötéssel, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével és a névadó ünnepséggel kapcsolatos díjakról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Az ÖR. e rendelettel megállapított 11. § (2) bekezdésének előírásait a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékok, valamint névadó- és házassági évforduló ünnepségek megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni.

(2) Az ÖR. e rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdésének előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző