Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a már elbírált pályázatok esetében is alkalmazni kell.

3. § Az e rendelet hatályba lépését megelőzően elbírált pályázatok esetében a támogatási szerződés legkésőbb 2017. június 30. napjáig köthető meg.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. október 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző