Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi körzetek területét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében a házi gyermekorvosi körzetek területét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében a fogorvosi körzetek területét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az egészségügyi alapellátás körében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti körzetnek minősül.

(2) Az egészségügyi alapellátás körében az Önkormányzat közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi ügyeleti körzetnek minősül.

5. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében a védőnői körzetek területét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében az iskola-egészségügyi körzetek területét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

6/A. § *  A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal (egészségügyi szolgáltatókkal) kötött feladat-ellátási szerződéseknek a feladat-ellátásra kötelezett orvos személyét nem érintő módosításáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

(2) * 

(3) * 

6/B. § *  (1) Az Önkormányzat a felnőtt háziorvosi alapellátáshoz és a gyermek háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti alapellátást közreműködői szerződés útján, két telephelyen látja el az alábbiak szerint

a) felnőtt orvosi ügyelet: 1043 Budapest, Berda József utca 48.,

b) gyermek orvosi ügyelet: 1132 Budapest, Révész utca 12.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közigazgatási területe egy körzetnek minősül. Az Önkormányzat a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek fogászati ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézete (1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.) útján biztosítja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 2. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi körzetek területe
(1-44. számú körzet)

1. számú körzet

Körzethatárok

Farkaserdő u. - Szíjgyártó u. - Bőrfestő u. - Lakkozó u. - Bőröndös u. - Kordován tér

2. számú körzet

Körzethatárok

Nádasdy K. u. - Járműtelep u. - Bőröndös u. - Ványoló u. - Lakkozó u. - Ügető u. - Külsőszilágyi u. - Óceánárok u. - Hajló u.

3. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Somlyói Nagy Sándor u. - Íves u. - MO levezető nyomvonala - Város nyugati határovonala (Dunapart) - Város északi határvonala - Székesdűlő sor - Város északi határvonala - Külsőszilágyi út - Homoktövis u. - Székpatak u. - Hargita u. - Sárpatak u.

4. számú körzet

Körzethatárok

Mogyoródi patak - Hajló u. - Óceánárok u. - Város keleti határovonala

5. számú körzet

Körzethatárok

Ügető u. - Lakkozó u. - Ványoló u. - Bőröndös u. - Város keleti határvonala - Mogyoródi patak

6. számú körzet

Körzethatárok

Mogyoródi patak - Farkaserdő u. - Nádasdy K. u. - Hajló u.

7. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Sárpatak u. - Hargita u. - Székpatak u. - Homoktövis u. - Város keleti határvonala (vasút)

8. számú körzet

Körzethatárok

Bőröndös u. - Lakkozó u. - Bőrfestő u. - Farkaserdő u. - Homoktövis u. - Megyeri út - Sárpatak u. - Megyeri út - Város keleti határvonala

9. számú körzet

Körzethatárok

Fóti út - Telkes u. - Vadgesztenye u. - Szérűskert u. - Vetés u. - Telkes u. - Erdősor u. - Sporttelep u. - Mogyoródi patak - Szilágyi u. (Város keleti határvonala)

10. számú körzet

Körzethatárok

Fóti út - Baross u. - Erdősor u. - Szérűskert u. - Vadgesztenye u. - Telkes u.

11. számú körzet

Körzethatárok

Görgey u. - Mikszáth K. u. - Jósika u. - Vécsey u. - Nádor u. - Hárfa u. - Attila u. - Fóti út - Szilágyi u. (Város keleti határvonala)

12. számú körzet

Körzethatárok

Sporttelep u. - Erdősor u. - Telkes u. - Vetés u. - Szérűskert u. - Erdősor u. - Baross u. - Mogyoródi patak

13. számú körzet

Körzethatárok

Mogyoródi patak - Megyeri út - Szondi u. - Fiumei út - Fóti út - Baross u. - Mogyoródi patak

14. számú körzet

Körzethatárok

Üdülősor - Váci út - Ungvári u. - Fiumei út - Fóti út - Megyeri út - Váci út - Tímár u. - Dunapart

15. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Fóti út - Baross u. - Kisfaludy u.

16. számú körzet

Körzethatárok

Duna vonala - MO levezető szakasza - Íves u. - Somlyói Nagy Sándor u. - Megyeri út - Szondi u. - Fiumei út - Ungvári u.

17. számú körzet

Körzethatárok

Duna vonala - Tímár u. - Váci út - Megyeri út - Kisfaludy u. - Baross u. - Arany J. u. - Váci út - Zsilip u. - Duna vonala

18. számú körzet

Körzethatárok

Baross u. - Fóti út - Attila u. - Szabadkai u.

19. számú körzet

Körzethatárok

Váci út - Arany J. u. - Baross u. - Szabadkai u. - Attila u. - Deák F. u. - Templom u. - Károlyi I. u. - Venetiáner u. - Liszt F. u. - Attila u. - Károlyi I. u. - Váci út

20. számú körzet

Körzethatárok

Attila u. - Pöltenberg E. u. - Nádor u. - Türr I. u. - Szent László tér - Klauzál u. - Erkel Gy. u. - Görgey A. u. - Deák F. u. - Csokonai u. - Attila u.

21. számú körzet

Körzethatárok

Attila u. - Hárfa u. - Nádor u. - Vécsey K. u. - Leiningen u. - Szent László tér - Türr I. u. - Nádor u. - Pöltenberg E. u. - Attila u.

22. számú körzet

Körzethatárok

Görgey A. u. - Kiss J. u. - Laborfalvy R. u. - Szigeti u. - Závodszky Z. u. - Görgey A. u.

23. számú körzet

Körzethatárok

Leibstück M. u. - Görgey A. u. - Deák F. u. - Rózsa u. - Rózsaliget köz - Lőrinc u. - Leibstück M. u. - Görgey A. u.

24. számú körzet

Körzethatárok

Görgey A. u. - Erkel Gy. u. - Klauzál u. - Szent László tér - Leiningen K. u. - Vécsey K. u. - Jósika u. - Mikszáth K. u. - Görgey A. u. - Závodszky Z. u.

25. számú körzet

Körzethatárok

Város keleti határvonala (Dunapart) - Zsilip u. - Váci út - Károlyi I. u. - Attila u. - Liszt F. u. - Venetiáner u. - József A. u. - Kemény G. u. - Árpád út - Lőwy I. u. - Város déli határvonala (vasút)

26. számú körzet

Körzethatárok

Város déli határvonala (vasút) - Berda J. u. - Temesvári u. - Bocskai u. - Lőwy I. u. - Árpád út - Aradi u. - Bocskai u. - Mártírok útja

27. számú körzet

Körzethatárok

Aradi u. - Kemény G. u. - József A. u. - Venetiáner u. - Károlyi I. u. - István tér - István út - Lőrinc u. - Leibstück M. u. - Petőfi u. - Leibstück M. u. - Árpád út - István út - Munkásotthon u.

28. számú körzet

Körzethatárok

Attila u. - Csokonai u. - Deák F. u. - Leibstück M. u. - Lőrinc u. - Bercsényi u. - Király u. - Templom u. - Deák F. u. - Attila u.

29. számú körzet

Körzethatárok

Rózsa u. - Deák F. u. - Bárdos A. u. - Latabár K. u. - Árpád út

30. számú körzet

Körzethatárok

István út - Árpád út - Leibstück M. u. - Lőrinc u. - Rózsaliget köz - Rózsa u. - Árpád út - Virág u. - Munkásotthon u.

31. számú körzet

Körzethatárok

Tél u. - Virág u. - Nyár u. - Rózsa u. - Tél u.

32. számú körzet

Körzethatárok

Árpád út - Latabár K. u. - Bárdos A. u. - Szigeti J. u. - Laborfalvi R. u. - Kiss J. u. - Görgey A. u. - Szilágyi u. - Város keleti határvona

33. számú körzet

Körzethatárok

Tél u. - Rózsa u. - Nyár u. - Kórház u.

34. számú körzet

Körzethatárok

Tél u. - Kórház u. - Nyár u. - Hajnal u. - Árpád út - Város keleti határvonala

35. számú körzet

Körzethatárok

Város déli határvonala - Madridi u. - Pozsonyi u. - Széchenyi tér - Nap u. - Tél u. - Város keleti határvonala

36. számú körzet

Körzethatárok

Rózsa u. - Árpád út - Hajnal u. - Nyár u.

37. számú körzet

Körzethatárok

Virág u. - Árpád út - Rózsa u. - Nyár u.

38. számú körzet

Körzethatárok

Berda J. u. - Mártírok útja - Bocskai u. - Aradi u. - Munkásotthon u. - István út

39. számú körzet

Körzethatárok

Város déli határvonala - Dugonics u. - Mártírok útja - Berda J. u. - Pozsonyi út

40. számú körzet

Körzethatárok

István út - Munkásotthon u. - Virág u. - Nyár u.

41. számú körzet

Körzethatárok

Leibstück M. u. - Nyár u. - Virág u. - Tél u.

42. számú körzet

Körzethatárok

Nyár u. - Leibstück M. u. - Tél u. - Nap u. - Széchenyi tér - Pozsonyi út

43. számú körzet

Körzethatárok

Ványoló u. - Nádasdy K. u. (21.-től 37.-ig) - Farkaserdő u. (7.) - Szabolcsi Bence tér 4. - Bőröndös u. (10.-től 24.-ig)

44. számú körzet

Körzethatárok

Farkaserdő u. (9.-11.-13.) - Mogyoródi patak - Megyeri út - Homoktövis u. - Farkaserdő u. - Kordován tér (8.-9.-10.-11.-13.) - Szabolcsi Bence tér (1.-2.-3.) - Bőröndös u. (26.-28.-30.)

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az egészségügyi alapellátás körében a házi gyermekorvosi körzetek területe
(1-22. számú körzet)

1. számú körzet

Körzethatárok

Újpest északi határvonala - Külső-Szilágyi út - Székpatak u. - Homoktövis u. - Tófalva u. - Íves u. - MO körgyűrű levezető szakasza - Dunapart (Váci út) - Székesdűlő sor

2. számú körzet

Körzethatárok

Szilágyi u. (Újpest keleti határa - vasút) - Homoktövis u. - Megyeri út - Sárpatak u. - Tófalva u. - Marosújvári u. - Somlyói Nagy Sándor u. - Tófalva u. - Homoktövis u. - Székpatak u.

3. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Óceánárok u. - MO körgyűrű levezető szakasza (nyomvonala) - Íves u. - Somlyói Nagy Sándor u. - Marosújvári u. - Tófalva u. - Sárpatak u.

4. számú körzet

Körzethatárok

Homoktövis u. - Farkaserdő u. - Kordován tér - Bőröndös u. - Külső-Szilágyi út (Újpest keleti határvonala, vasút)

5. számú körzet

Körzethatárok

Külső-Szilágyi út (Újpest keleti határvonala) - Bőröndös u. - Kordován tér - Farkaserdő u. - Homoktövis u. - Megyeri út - Óceánárok u. - Farkaserdő u. - Nádasdy K. u. - Járműtelep u.

6. számú körzet

Körzethatárok

Külső-Szilágyi út (Újpest keleti határvonala, vasút) - Járműtelep u. - Nádasdy K. u. - Hajló u. - Óceánárok u. (Mogyoródi patak)

7. számú körzet

Körzethatárok

Farkaserdő u. - Nádasdy K. u. - Hajló u. - Óceánárok u. (Mogyoródi patak)

8. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Fóti út - Váci út - Rév u. - Újpest nyugati határvonala, Dunapart - MO körgyűrű levezető szakasza - Óceánárok u.

9. számú körzet

Körzethatárok

Újpest nyugati határvonala, Dunapart - Rév u. - Váci út - Fóti út - Megyeri út - Óceánárok u. - Sporttelep u. - Erdősor u. - Baross u. - Mildenberger u. - Attila u. - Ambrus Z. u. - Kisfaludy u. - Megyeri út - Tímár u.

10. számú körzet

Körzethatárok

Baross u. - Erdősor u. - Sporttelep u. - Óceánárok u. - Szilágyi u. (Újpest keleti határvonala, vasút) - Fóti út

11. számú körzet

Körzethatárok

Baross u. - Fóti út - (Újpest keleti határvonala, vasút) Szilágyi u. - Görgey A. u. - Szent Imre u. - Szent László tér - Türr I. u. - Mildenberger u.

12. számú körzet

Körzethatárok

Újpest nyugati határvonala, Duna - Tímár u. - Megyeri út - Kisfaludy u. - Ambrus Z. u. - Attila u. - Árpád út - Temesvári u. - Berda J. u. - Újpest déli határvonala, vasút

13. számú körzet

Körzethatárok

Attila u. - Erkel Gy. u. - Klauzál u. - István út - Lőrinc u. - Lebstück M. u. - Petőfi u. - Virág u. - Árpád út - István út - Szent István tér - Templom u. - Károlyi I. u. - Berzeviczy G. u. - Árpád út

14. számú körzet

Körzethatárok

István út - Klauzál u. - Erkel Gy. u. - Attila u. - Lázár V. u. - Klauzál u. - Szent László tér - Kiss E. u. - Görgey A. u. - Semsey A. park - Rózsaliget-köz - Deák F. u. - Rózsa u. - Árpád út - Virág u. - Petőfi u. - Lebstück M. u. - Lőrinc u.

15. számú körzet

Körzethatárok

Kiss E. u. - Szent László tér - Klauzál u. - Lázár V. u. - Attila u. - Türr I. u. - Szent Imre u. - Görgey A. u. - Jósika u. - Závodszky u. - Pécsi S. st. - Deák F. u. - Latabár K. u. - Árpád út - Rózsa u. - Deák F. u. - Rózsaliget-köz - Semsey A. park - Görgey A. u.

16. számú körzet

Körzethatárok

Árpád út - Bárdos A. u. - Deák F. u. - Pécsi S. st. - Závodszky u. - Jósika u. - Görgey A. u. - Szilágyi u. (Újpest keleti határvonala, vasút)

17. számú körzet

Körzethatárok

Újpest déli határvonala, vasút (Dugonics u.) - Berda J. u. - Temesvári u. - Árpád út - Berzeviczy G. u. - Károlyi I. u. - Templom u. - Szent István tér - István út - Bocskay u. - Mártírok útja

18. számú körzet

Körzethatárok

István út - Árpád út - Viola u. - Nyár u. - Kórház u. - Elem u. - Rózsa u. - Munkásotthon u.

19. számú körzet

Körzethatárok

Árpád út - Újpest keleti határvonala, vasút - Elem u. - Kórház u. - Nyár u. - Viola u.

20. számú körzet

Körzethatárok

István út - Munkásotthon u. - Rózsa u. - Tél u. - Virág u. - Nyár u. - Erzsébet u. - Tavasz u.

21. számú körzet

Körzethatárok

István út - Tavasz u. - Nyár u. - Virág u. - Tél u.

22. számú körzet

Körzethatárok

Mártírok útja - Bocskai u. - István út - Tél u. - Elem u. - Újpest keleti határvonala, vasút - Újpest déli határvonala, vasút (Madridi u. - Dugonics u.

3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez

Az egészségügyi alapellátás körében a fogorvosi körzetek területe

A. Felnőtt fogorvosi körzetek (1-14. számú körzet)

1. számú körzet

Körzethatárok

Farkaserdő u. - Szíjgyártó u. - Bőrfestő u. - Lakkozó u. - Bőröndös u. - Kordován tér

Bőröndös u. - Lakkozó u. - Bőrfestő u. - Farkaserdő u. - Homoktövis u. - Megyeri út - Sárpatak u. - Megyeri út - Város keleti határvonala

Farkaserdő u. (9 - 11 - 13) - Mogyoródi patak - Megyeri út - Homoktövis u. - Farkaserdő u. - Kordován tér (8-9-10-11-13) Szabolcsi Bence tér (1-2-3) Böröndős u. (26-28-30)

2. számú körzet

Körzethatárok

Nádasdy K. u. - Járműtelep u. - Bőröndös u. - Ványoló u. - Lakkozó u. - Ügető u. - Külsőszilágyi u. - Óceánárok u. - Hajló u.

Ügető u. - Lakkozó u. - Ványoló u. - Bőröndös u. - Város keleti határvonala - Mogyoródi patak

Ványoló u. - Nádasdy K. u. (21-37) - Farkaserdő u. (7.) - Szabolcsi Bence tér (4.) - Bőröndös u. (10-24)

3. számú körzet

Körzethatárok

Megyeri út - Somlyói Nagy Sándor u. - Íves u. - MO levezető nyomvonala - Város nyugati határvonala (Dunapart) - Város északi határvonala - Székesdűlő sor - Város északi határvonala - Külsőszilágyi út - Homoktövis u. - Székpatak u. - Hargita u. - Sárpatak u.

Duna vonala - MO levezető szakasza - Íves u. - Somlyói Nagy Sándor u. - Megyeri út - Szondi u. - Fiumei út - Ungvári u.

Megyeri út - Sárpatak u. - Hargita u. - Székpatak u. - Homoktövis u. - Város keleti határvonala (vasút)

Lebstück M. u. - Görgey A. u. - Deák F. u. - Rózsa u. - Rózsaliget köz - Lőrincz u. - Lebstück M. u. - Görgey A. u.

4. számú körzet

Körzethatárok

Mogyoródi patak - Hajló u. - Óceánárok u. - Város keleti határvonala

Fóti út - Telkes u. - Vadgesztenye u. - Szérűskert u. - Vetés u. - Telkes u. - Erdősor u. - Sporttelep u. - Mogyoródi patak - Szilágyi u. (Város keleti határvonala)

Megyeri út - Fóti út - Baross u. - Kisfaludy u.

5. számú körzet

Körzethatárok

Mogyoródi patak - Farkaserdő u. - Nádasdy K. u. Hajló u.

Sporttelep u. - Erdősor u. - Telkes u. Vetés u. - Szérűskert u. - Erdősor u. - Baross u. - Mogyoródi patak

Attila u. - Hárfa u. - Nádor u. - Vécsey K. u. - Leinigen u. - Szent László tér - Türr I. u. - Nádor u. - Pöltenberg u. - Attila u.

6. számú körzet

Körzethatárok

Fóti út - Baross u. - Erdősor u. - Szérűskert u. - Vadgesztenye u. - Telkes u.

Mogyoródi patak - Megyeri út - Szondi u. - Fiumei út - Fóti út - Baross u. - Mogyoródi patak

Üdülősor - Váci út - Ungvári u. - Fiumei út - Fóti út - Megyeri út - Váci út - Tímár u. - Dunapart

7. számú körzet

Körzethatárok

Görgey A. u. - Mikszáth K. u. - Jósika u. - Vécsey K. u. - Nádor u. - Hárfa u. - Attila u. - Fóti út - Szilágyi u. (Város keleti határvonala)

Baross u. - Fóti út - Attila u. - Szabadkai u.

Váci út - Arany J. u. - Baross u. - Szabadkai u. - Attila u. - Deák F. u. - Templom u. - Károlyi I. u. - Venetiáner u. - Liszt F. u. - Attila u. - Károlyi I. u. - Váci út

8. számú körzet

Körzethatárok

Duna vonala - Tímár u. - Váci út - Megyeri út - Kisfaludy u. - Baross u. - Arany J. u. - Váci út - Zsilip u. - Duna vonala

Város keleti határvonala (Dunapart) - Zsilip u. - Váci út - Károlyi I. u. - Attila u. - Liszt F. u. - Venetiáner u. - József A. u. - Kemény G. u. - Árpád út - Lőwy I. u. - Város déli határvonala (vasút)

Rózsa u. - Árpád út - Hajnal u. - Nyár u.

9. számú körzet

Körzethatárok

Város déli határvonala (vasút) Berda J. u. - Temesvári u. - Bocskai u. - Lőwy I. u. - Árpád út - Aradi u. - Bocskai u. - Mártírok útja

Rózsa u. - Deák F. u. Bárdos A. u. - Latabár u. - Árpád út

Attila u. - Csokonai u. - Deák F. u. - Lebstück M. u. - Lőrinc u. - Bercsényi u. - Király u. - Templom u. - Deák F. u. Attila u.

10. számú körzet

Körzethatárok

Görgey A. u. - Kiss J. u. - Laborfalvi u. - Szigeti u. - Závodszky Z. u. - Görgey A. u.

Görgey A. u. Erkel Gy. u. - Klauzál u. - Szent László tér Leinigen u. - Vécsey K. u. - Jósika u. - Mikszáth u. - Görgey A. u. - Závodszky Z. u.

István út - Árpád út - Lebstück M. u. Lőrinc u. - Rózsaliget köz - Rózsa u. - Árpád út - Virág u. - Munkásotthon u.

11. számú körzet

Körzethatárok

Tél u. - Virág u. - Nyár u. - Rózsa u. - Tél u.

Attila u. - Pöltenberg u. - Nádor u. - Türr I. u. - Szent László tér - Klauzál u. - Erkel Gy. u. - Görgey A. u. - Deák F. u. - Csokonai u. - Attila u.

Tél u. - Kórház u. - Nyár u. - Hajnal u. - Árpád út - Város keletei határvonala

12. számú körzet

Körzethatárok

Árpád út - Latabár K. u. - Bárdos A. u. - Szigeti J. u. - Laborfalvi u. - Kiss J. u. - Görgey A. u. - Szilágyi u. - Város keleti határvonala

Tél u. - Rózsa u. - Nyár u. - Kórház u.

Város déli határvonala - Madridi u. - Pozsonyi u. - Széchenyi tér - Nap u.- Tél u. Város keleti határvonala

Aradi u. - Kemény G. u. - József A. u. - Venetiáner u. - Károlyi I. u. - István tér - István út - Lőrinc u. - Lebstück M. u. Petőfi u. - Lebstück M. u. Árpád út - István út - Munkásotthon u.

13. számú körzet

Körzethatárok

Virág u. - Árpád út - Rózsa u. - Nyár u.

Berda J. u. - Mártírok útja - Bocskai u. - Aradi u. - Munkásotthon u. - István út

Város déli határvonala - Dugonics u. - Mártírok útja - Berda J. u. - Pozsonyi út

14. számú körzet

Körzethatárok

István út - Munkásotthon u. - Virág u. - Nyár u.

Lebstück M. u. -Nyár u. - Virág u. - Tél u.

Nyár u. - Lebstück M. u. - Tél u. - Nap u. - Széchenyi tér - Pozsonyi

B. *  Gyermek fogorvosi körzetek (1-6. számú körzet)

Király utca 9. szám alatti rendelő körzetei:

1. számú körzet

Bölcsődék:

Vadgesztenye Bölcsőde

Leinigen Bölcsőde

Óvodák:

Vadgesztenye Óvoda

JMK Óvoda

Nyár Óvoda

Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda

Dalos Ovi óvoda

Általános iskolák:

Benkő István Református Általános Iskola

Lázár Ervin Általános Iskola

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Újpesti Bajza József Általános Iskola V-VIII. osztály

Középiskolák:

BGSZC Berzeviczy G. Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium

2. számú körzet

Bölcsődék:

Rózsaliget Bölcsőde

Pozsonyi Bölcsőde

Óvodák:

Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda

Liget Óvoda

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda

Aprótalpak Angol-Magyar Magánbölcsőde és Óvoda

Elefani Magyar Angol Magánóvoda és Bölcsőde

Kiskavicsok Óvoda

Csillagberek Waldorf Óvoda

Mini Klub Angol-Magyar Óvoda és Bölcsőde

Általános iskolák:

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium (általános iskolai rész)

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola

Csillagberek Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Középiskolák:

Újpesti Bródy Imre Gimnázium

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

3. számú körzet

Bölcsődék:

Aradi Bölcsőde

Munkásotthon u. 47. Bölcsőde

Óvodák:

Aradi Óvoda

Aradi Óvoda-Pozsonyi Tagóvoda

Viola Óvoda

Hétszínvirág Magánóvoda

Általános iskolák:

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató

Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Isk.

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium VII-VIII. évfolyam

Középiskola:

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

4. számú körzet

Bölcsődék:

Hajló Bölcsőde

Lakkozó Bölcsőde

Óvodák:

Karinthy Frigyes Óvoda

Lakkozó Tagóvoda Lakkozó Glieder-Kindergarten

Ambrus Óvoda

Általános Iskolák:

Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

Újpesti Babits Mihály Gimnázium V-VIII osztály

Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola

Újpesti Bajza József Általános Iskola I-IV. osztály

Középiskolák:

Újpesti Babits Mihály Gimnázium

5. számú körzet

Bölcsőde:

Homoktövis Bölcsőde

Óvodák:

Bőrfestő Óvoda

Ambrus Óvoda-Vörösmarty Tagóvoda

Park Óvoda, Park Kindergarten

Homoktövis Óvoda

Általános iskolák:

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Középiskolák:

BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola

6. számú körzet

Bölcsődék:

Labdarúgó Bölcsőde

Karmel Kiskertje Bölcsőde

Óvodák:

Deák Óvoda

Aranyalma Óvoda

Virág Óvoda

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda

Bóbita Varázspalota magánóvoda

Általános iskolák:

Megyeri Úti Általános Iskola

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

Középiskolák:

Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium Egészségügyi

Szakközépiskola és Szakgimnázium 9-12 .évfolyam

BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium

0-3 éves korig intézménybe még nem tartozó gyermekek esetében a fogorvosi körzetet - szükség esetén - a rendelő vezetője jelöli ki.

4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egészségügyi alapellátás körében a védőnői körzetek területe

A. Területi védőnői körzetek

Körzet ÁNTSZ kód Körzethez tartozó címek Tanácsadó
1 240097420 Csíksomlyó utca páros oldal 2-től 18-ig: Hargita utca 1.
240097420 Külső Szilágyi út páros oldal 102-től 106-ig: Hargita utca 1.
240097420 Sándor István utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097420 Sárpatak utca páratlan oldal 5-től végig: Hargita utca 1.
240097420 Sárpatak utca páros oldal 6-tól végig: Hargita utca 1.
240097420 Székes utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097420 Székpatak utca páros oldal végig: Hargita utca 1.
2 240097430 Aradi utca páratlan oldal 43-tól végig: Király utca 19-21.
240097430 Aradi utca páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Árpád út páratlan oldal 1-től 5-ig: Király utca 19-21.
240097430 Árpád út páratlan oldal 23-től 67-ig: Király utca 19-21.
240097430 Attila utca páratlan oldal 57-től 69-ig: Király utca 19-21.
240097430 Attila utca páros oldal 56-tól 106-ig: Király utca 19-21.
240097430 Berda József utca páros oldal 2-től 28-ig: Király utca 19-21.
240097430 Berzeviczy Gergely utca páratlan oldal 1-től 7-ig: Király utca 19-21.
240097430 Berzeviczy Gergely utca páros oldal 2-től 12-ig: Király utca 19-21.
240097430 Bocskai utca páratlan oldal 15-től végig: Király utca 19-21.
240097430 Csányi László utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Csokonai utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Dugonics utca 1-től 11-ig: Király utca 19-21.
240097430 Dugonics utca 30-tól 36-ig: Király utca 19-21.
240097430 Erkel Gyula utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Illek Vince utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 József Attila utca páratlan oldal 23-ig: Király utca 19-21.
240097430 József Attila utca páros oldal 2-től 30-ig: Király utca 19-21.
240097430 Klauzál utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Knézits Károly utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Lázár Vilmos utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Liszt Ferenc utca páratlan oldal 1-től 21-ig: Király utca 19-21.
240097430 Lorántffy Zsuzsanna utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Nádor utca páratlan oldal 1-től 31-ig: Király utca 19-21.
240097430 Nádor utca páros oldal 2-től 32-ig: Király utca 19-21.
240097430 Temesvári utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097430 Török Ignác utca páratlan oldal 1-től 13-ig: Király utca 19-21.
240097430 Török Ignác utca páros oldal 2-től 20-ig: Király utca 19-21.
240097430 Venetianer utca 2 és 4: Király utca 19-21.
3 240097431 Bőrfestő utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097431 Bőröndös utca páros oldal 32-től végig: Galopp utca 6.
240097431 Cserző utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097431 Dunakeszi utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097431 Farkas-erdő utca páratlan oldal 1-től 5-ig: Galopp utca 6.
240097431 Kordován tér 3: Galopp utca 6.
240097431 Kordován tér 7 és 8: Galopp utca 6.
240097431 Kordován tér 10: Galopp utca 6.
240097431 Kordován tér 13: Galopp utca 6.
240097431 Külső Szilágyi út páros oldal 54-től 66-ig: Galopp utca 6.
240097431 Lakkozó utca páratlan oldal 25-től végig: Galopp utca 6.
240097431 Lakkozó utca páros oldal 48-tól végig: Galopp utca 6.
240097431 Nádasdy Kálmán utca páros oldal végig: Galopp utca 6.
240097431 Szabolcsi Bence tér 1, 2 és 3: Galopp utca 6.
240097431 Szíjgyártó utca páratlan oldal végig: Galopp utca 6.
240097431 Tóth Aladár utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097772 Árpád út páratlan oldal 7-től 21-ig: Király utca 19-21.
4 240097772 Árpád út páros oldal 20-tól 72-ig: Király utca 19-21.
240097772 Berzeviczy Gergely utca páratlan oldal 9-től 15-ig: Király utca 19-21.
240097772 Berzeviczy Gergely utca páros oldal 14-től 18-ig: Király utca 19-21.
240097772 Gábor László utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097772 József Attila utca páratlan oldal 25-től 65-ig: Király utca 19-21.
240097772 József Attila utca páros oldal 32-től 60-ig: Király utca 19-21.
240097772 Károlyi István út páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097772 Károlyi István út páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097772 Kemény Gusztáv utca mindét oldal végig: Király utca 19-21.
240097772 Liszt Ferenc utca páratlan oldal 23-tól végig: Király utca 19-21.
240097772 Liszt Ferenc utca páros oldal 2-től végig: Király utca 19-21.
240097772 Petőfi utca páros oldal 12-től végig: Király utca 19-21.
240097772 Venetianer utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Király utca 19-21.
240097772 Venetianer utca páros oldal 6-tól 14-ig: Király utca 19-21.
5 240097773 Árpád út páros oldal 74-től 112-ig: Király utca 19-21.
240097773 Bercsényi utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Berzeviczy Gergely utca páratlan oldal 17-től végig: Király utca 19-21.
240097773 Berzeviczy Gergely utca páros oldal 20-tól végig: Király utca 19-21.
240097773 Deák Ferenc utca páratlan oldal 37-ig: Király utca 19-21.
240097773 Deák Ferenc utca páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Erzsébet utca páratlan oldal 49-től végig Király utca 19-21.
240097773 Erzsébet utca páros oldal 48-tól végig: Király utca 19-21.
240097773 István út páratlan oldal 7-től 21-ig: Király utca 19-21.
240097773 István út páratlan oldal 29-től végig: Király utca 19-21.
240097773 István út páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Jókai utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 József Attila utca páratlan oldal 67-től végig: Király utca 19-21.
240097773 József Attila utca páros oldal 62-től végig: Király utca 19-21.
240097773 Kassai utca páratlan oldal 33-tól végig: Király utca 19-21.
240097773 Kassai utca páros oldal 38-tól 54-ig: Király utca 19-21.
240097773 Király utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Lebstück Mária utca páratlan oldal 55-től végig: Király utca 19-21.
240097773 Lebstück Mária utca páros oldal 44-től végig: Király utca 19-21.
240097773 Lőrinc utca páratlan oldal 1-től 47-ig: Király utca 19-21.
240097773 Lőrinc utca páros oldal 2-től 46-ig: Király utca 19-21.
240097773 Mády Lajos utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Petőfi utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Petőfi utca páros oldal 2-től 10-ig: Király utca 19-21.
240097773 Rózsaliget köz mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Semsey Aladár park végig: Király utca 19-21.
240097773 Szent István tér végig: Király utca 19-21.
240097773 Templom utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097773 Venetianer utca páratlan oldal 17-től végig: Király utca 19-21.
240097773 Venetianer utca páros oldal 16-tól végig: Király utca 19-21.
6 240097775 Arany János utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Árpád út páros oldal 2-től 18-ig: Király utca 19-21.
240097775 Attila utca páratlan oldal 1-től 55-ig: Király utca 19-21.
240097775 Attila utca páros oldal 2-től 54-ig: Király utca 19-21.
240097775 Baross utca páratlan oldal 1-től 37-ig: Király utca 19-21.
240097775 Baross utca páros oldal 2-től 30-ig: Király utca 19-21.
240097775 Garam utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Kikötő végig: Király utca 19-21.
240097775 Komp utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Langlet Waldemár utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Népsziget végig: Király utca 19-21.
240097775 Nyitra utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Szekfű Gyula utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Tímár utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Váci út páratlan oldal 1-től 43-ig: Király utca 19-21.
240097775 Váci út páros oldal 2-től 64-ig: Király utca 19-21.
240097775 Zrínyi utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097775 Zsilip utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
7 240097778 Ambrus Zoltán utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Attila utca páros oldal 108-tól 120-ig: Király utca 19-21.
240097778 Baross utca páratlan oldal 39-től 59-ig Király utca 19-21.
240097778 Baross utca páros oldal 32-től 64-ig Király utca 19-21.
240097778 Báthory utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Batthyány utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Bem utca mindkét oldal végig Király utca 19-21.
240097778 Duna sor mindkét oldal végig Király utca 19-21.
240097778 Gábor Ignác park végig: Király utca 19-21.
240097778 Kisfaludy utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Perényi Zsigmond utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Rózsa utca páratlan oldal 49-től végig: Király utca 19-21.
240097778 Rózsa utca páros oldal 38-tól végig: Király utca 19-21.
240097778 Szabadkai utca mindkét oldal végig Király utca 19-21.
240097778 Tinódi utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097778 Váci út páratlan oldal 45-től 67-ig Király utca 19-21.
240097778 Virág utca páratlan oldal 35-től végig: Király utca 19-21.
240097778 Vörösmarty utca mindkét oldal végig Király utca 19-21.
8 240097779 Aradi utca páratlan oldal 11-től 21-ig: Király utca 19-21.
240097779 Bocskai utca páratlan oldal 1-től 13-ig: Király utca 19-21.
240097779 Bocskai utca páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Görgey Artúr utca páratlan oldal 43-tól 77-ig: Király utca 19-21.
240097779 Kiss János utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Kölcsey utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Lőwy Izsák utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Mártírok útja mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Munkásotthon utca páros oldal 2-től 22-ig: Király utca 19-21.
240097779 Pécsi Sándor sétány mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Szigeti József utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097779 Závodszky Zoltán utca páratlan oldal 35-től végig: Király utca 19-21.
240097779 Závodszky Zoltán utca páros oldal végig: Király utca 19-21.
9 240097780 Aradi utca páratlan oldal 1-től 9-ig: Király utca 19-21.
240097780 Árpád út páros oldal 138-tól végig: Király utca 19-21.
240097780 Berda József utca páros oldal 30-tól 40-ig: Király utca 19-21.
240097780 Dobó utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Görgey Artúr utca páratlan oldal 79-től végig: Király utca 19-21.
240097780 Hídláb utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Kossuth utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Laborfalvi Róza utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Latabár Kálmán utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Lebstück Mária utca páratlan oldal 47-től 53-ig: Király utca 19-21.
240097780 Munkásotthon utca páratlan oldal 5-től 11-ig: Király utca 19-21.
240097780 Szilágyi utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097780 Szilágyi utca páros oldal 2-től 12-ig: Király utca 19-21.
10 240097781 Árpád út páros oldal 114-től 136-ig: Király utca 19-21.
240097781 Attila utca páratlan oldal 71-től 85-ig: Király utca 19-21.
240097781 Bárdos Artúr utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Corvin utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Deák Ferenc utca páratlan oldal 39-től végig: Király utca 19-21.
240097781 Görgey Artúr utca páratlan oldal 1-től 41-ig: Király utca 19-21.
240097781 Görgey Artúr utca páros oldal 2-től 24-ig: Király utca 19-21.
240097781 István út páratlan oldal 23/A-tól 27/B-ig: Király utca 19-21.
240097781 Kassai utca páros oldal 56/A-tól végig: Király utca 19-21.
240097781 Király utca páros oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Kiss Ernő utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Lőrinc utca páratlan oldal 49-től végig: Király utca 19-21.
240097781 Mátyás tér végig: Király utca 19-21.
240097781 Nádor utca 33 és 35: Király utca 19-21.
240097781 Nádor utca páros oldal 34-től 40-ig: Király utca 19-21.
240097781 Pöltenberg Ernő utca mindkét oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Szent László tér 1-től 5-ig: Király utca 19-21.
240097781 Török Ignác utca páratlan oldal 15-től végig: Király utca 19-21.
240097781 Török Ignác utca páros oldal 22-től végig: Király utca 19-21.
240097781 Türr István utca páratlan oldal végig: Király utca 19-21.
240097781 Závodszky Zoltán utca páratlan oldal 1-től 33-ig: Király utca 19-21.
11 240097783 Almakerék utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Csíksomlyó utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Hargita utca 1.
240097783 Csíksomlyó utca páros oldal 30/B „A”, „C”, „G”, „H” lh.: Hargita utca 1.
240097783 Érmihályfalva utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Homoktövis utca páros oldal 74-től 90-ig: Hargita utca 1.
240097783 Ipari park utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Íves út mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Korond utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Mádéfalva utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Malomvíz utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Marosújvár utca páros oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Megyeri út páros oldal 194-től végig: Hargita utca 1.
240097783 Óradna utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Sándor István utca páros oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Sárpatak utca 1 és 3: Hargita utca 1.
240097783 Sárpatak utca 2 és 4: Hargita utca 1.
240097783 Székelyszenttamás utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Tenkefürdő utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097783 Tófalva utca páros oldal 2-től 6-ig: Hargita utca 1.
12 240097784 Csíksomlyó utca páratlan oldal 17-től végig: Hargita utca 1.
240097784 Csíksomlyó utca páros oldal 20-tól 28-ig és 30/B „B”, „D” „F” lh.: Hargita utca 1.
240097784 Hargita utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097784 Homoktövis utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097784 Homoktövis utca páros oldal 92-től végig: Hargita utca 1.
240097784 Kőrösbánya utca páros oldal végig: Hargita utca 1.
240097784 Marosújvár utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097784 Megyeri út páratlan oldal 201-től végig: Hargita utca 1.
240097784 Tófalva utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097784 Tófalva utca páros oldal 8-tól végig: Hargita utca 1.
13 240097791 Falemez utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097791 Faragó utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097791 Galopp utca páros oldal 14-től végig: Galopp utca 6.
240097791 Hajló utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097791 Intarzia utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097791 Kósa Pál sétány mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097791 Óceán-árok utca páratlan oldal 9-től végig: Galopp utca 6.
240097791 Pácoló utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
14 240097792 Galopp utca páratlan oldal végig: Galopp utca 6.
240097792 Galopp utca páros oldal 2-től 12-ig: Galopp utca 6.
240097792 Külső Szilágyi út páros oldal 4-től 28-ig: Galopp utca 6.
240097792 Lakkozó utca páros oldal 2-től 18-ig: Galopp utca 6.
240097792 Lóverseny tér végig: Galopp utca 6.
240097792 Óceán-árok utca páratlan oldal 3-tól 7-ig: Galopp utca 6.
240097792 Ügető utca mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
15 240097795 Alsó utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Csíkszentiván utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Ezred utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Felső utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Gémes József utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Hortenzia utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Kálmos utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Kőrösbánya utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Koszterna Gyula utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Külső Szilágyi út páros oldal 108-tól végig: Hargita utca 1.
240097795 Pihenő köz mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Somlyói Nagy Sándor utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Székesdűlő sor végig: Hargita utca 1.
240097795 Székpatak utca páratlan oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Tűztövis utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
240097795 Vasrózsa utca mindkét oldal végig: Hargita utca 1.
16 240097796 Bőröndös utca páros oldal 2-től 24-ig: Galopp utca 6.
240097796 Farkas-erdő utca páratlan oldal 21-től végig: Galopp utca 6.
240097796 Járműtelep utca páratlan oldal 7-től végig: Galopp utca 6.
240097796 Járműtelep utca páros oldal végig: Galopp utca 6.
240097796 Kordován tér 5: Galopp utca 6.
240097796 Külső Szilágyi út páros oldal 30-tól 36-ig: Galopp utca 6.
240097796 Lakkozó utca páros oldal 20-tól 28-ig: Galopp utca 6.
240097796 Nádasdy Kálmán utca páratlan oldal 1-től 35-ig: Galopp utca 6.
240097796 Orgona köz mindkét oldal végig: Galopp utca 6.
240097796 Szíjgyártó utca páros oldal 6-tól végig: Galopp utca 6.
240097796 Ványoló utca páros oldal 6-tól végig: Galopp utca 6.
17 240097797 Bőröndös utca páratlan oldal végig: Galopp utca 6.
240097797 Bőröndös utca páros oldal 26-tól 30-ig: Galopp utca 6.
240097797 Farkas-erdő utca páratlan oldal 7-től 19-ig: Galopp utca 6.
240097797 Járműtelep utca páratlan oldal 1-től 5-ig: Galopp utca 6.
240097797 Kordován tér 1 és 2: Galopp utca 6.
240097797 Kordován tér 6: Galopp utca 6.
240097797 Kordován tér 9: Galopp utca 6.
240097797 Kordován tér 11: Galopp utca 6.
240097797 Külső Szilágyi út páros oldal 38-tól 44-ig: Galopp utca 6.
240097797 Lakkozó utca páratlan oldal 1-től 17-ig: Galopp utca 6.
240097797 Lakkozó utca páros oldal 30-tól 36-ig: Galopp utca 6.
240097797 Nádasdy Kálmán utca páratlan oldal 37-től végig: Galopp utca 6.
240097797 Szabolcsi Bence tér 4: Galopp utca 6.
240097797 Szíjgyártó utca 2 és 4: Galopp utca 6.
240097797 Ványoló utca páratlan oldal végig: Galopp utca 6.
240097797 Ványoló utca 2 és 4: Galopp utca 6.
18 240097798 Aschner Lipót tér végig: Erdősor út 1.
240097798 Baross utca páratlan oldal 61-től végig: Erdősor út 1.
240097798 Baross utca páros oldal 66-tól végig: Erdősor út 1.
240097798 Béla utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Czuczor utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Erdősor út páros oldal 2-től 24-ig: Erdősor út 1.
240097798 Fülek utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Garay utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Gárdi Jenő utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Irányi Dániel utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Kemény Zsigmond utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Kisfaludy utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Labdarúgó utca páratlan oldal 1-től 55-ig: Erdősor út 1.
240097798 Labdarúgó utca páros oldal 2-től 28-ig: Erdősor út 1.
240097798 Labdaverő utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Megyeri út páratlan oldal 1-től 43-ig: Erdősor út 1.
240097798 Megyeri út páros oldal 2-től 18-ig: Erdősor út 1.
240097798 Mildenberger utca páratlan oldal 1-től 23-ig: Erdősor út 1.
240097798 Pintér József utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Schweidel József utca: Erdősor út 1.
240097798 Sörétgyár utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Thaly Kálmán utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Tomori utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Tompa utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097798 Váci út páratlan oldal 69-től 91-ig: Erdősor út 1.
240097798 Váci út páros oldal 66-től 102/5-ig: Erdősor út 1.
240097798 Vasvári Pál utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
19 240097800 Bajza József utca páratlan oldal 1-től 49-ig: Erdősor út 1.
240097800 Bajza József utca páros oldal 2-től 60-ig: Erdősor út 1.
240097800 Berzsenyi Dániel tér végig Erdősor út 1.
240097800 Blaha Lujza utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Brassói utca mindkét oldal végig Erdősor út 1.
240097800 Damjanich János utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Dessewffy utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Eötvös József utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Erdősor út páros oldal 28-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Fóti út páratlan oldal 121-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Fóti út páros oldal 98-tól 128-ig: Erdősor út 1.
240097800 Görgey Artúr utca páros oldal 26-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Hárfa utca páratlan oldal 41-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Hárfa utca páros oldal 36-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Házy Erzsébet sétány végig: Erdősor út 1.
240097800 Jósika utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Kisvölgy utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Lachner György utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Lőcsey utca mindkét oldal végig Erdősor út 1.
240097800 Mikes Kelemen köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Mikes Kelemen utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Mikszáth Kálmán utca páratlan 43-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Mikszáth Kálmán utca páros oldal 42-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Munkácsy Mihály utca páratlan 45-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Munkácsy Mihály utca páros oldal 42-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Pajtás utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Pállya Celesztin utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Pálya utca páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Rajki Márton tér mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Szent Imre utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Szilágyi utca páros oldal 14-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Szőnyi István köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Szőnyi István utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Tábor utca páratlan oldal 9-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Tábor utca páros oldal 16-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Tátra utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Úttörő utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Varázséji Béla tér végig: Erdősor út 1.
240097800 Vécsey Károly köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Vécsey Károly utca páratlan oldal 43-tól végig: Erdősor út 1.
240097800 Vécsey Károly utca páros oldal 50-től végig: Erdősor út 1.
240097800 Vértes Marcell utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Wesselényi utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097800 Zombori utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
20 240097801 Ambrus Zoltán utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Attila utca páratlan oldal 87-től végig: Erdősor út 1.
240097801 Attila utca páros oldal 122-től végig: Erdősor út 1.
240097801 Benczúr utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Bolyai Farkas utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Buczka utca páratlan oldal 1-től 13-ig: Erdősor út 1.
240097801 Buczka utca páros oldal 2-től 14-ig: Erdősor út 1.
240097801 Esterházy János tér: Erdősor út 1.
240097801 Fóti út páros oldal 60-tól 66-ig: Erdősor út 1.
240097801 Fóti út páratlan oldal 83-tól 119-ig: Erdősor út 1.
240097801 Gyulai tér végig: Erdősor út 1.
240097801 Hárfa utca páratlan oldal 1-től 39-ig: Erdősor út 1.
240097801 Hárfa utca páros oldal 2-től 34-ig: Erdősor út 1.
240097801 Iglói utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Kinizsi utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Klapka utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Kunhalom utca páratlan oldal 1.: Erdősor út 1.
240097801 Kunhalom utca páros oldal 2-től 16-ig: Erdősor út 1.
240097801 Leiningen Károly utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Lotz Károly utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Madách utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Mikszáth Kálmán utca páratlan oldal 1-től 41-ig: Erdősor út 1.
240097801 Mikszáth Kálmán utca páros oldal 2-től 40-ig: Erdősor út 1.
240097801 Mildenberger utca páratlan oldal 25-től 33-ig: Erdősor út 1.
240097801 Mildenberger utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Munkácsy Mihály utca páratlan oldal 1-től 43-ig: Erdősor út 1.
240097801 Munkácsy Mihály utca páros oldal 2-től 40-ig: Erdősor út 1.
240097801 Nádor utca páratlan oldal 37-től végig: Erdősor út 1.
240097801 Nádor utca páros oldal 42-től végig: Erdősor út 1.
240097801 Nagysándor József utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Rákóczi tér végig: Erdősor út 1.
240097801 Semmelweis utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Szent László tér 6-tól végig: Erdősor út 1.
240097801 Telkes utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Erdősor út 1.
240097801 Telkes utca páros oldal 2-től 14-ig: Erdősor út 1.
240097801 Türr István utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097801 Újkisház utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Erdősor út 1.
240097801 Újkisház utca páros oldal 2-től 16-ig: Erdősor út 1.
240097801 Vadgesztenye utca páratlan oldal 17-től 47-ig: Erdősor út 1.
240097801 Vadgesztenye utca páros oldal 10-től 22-ig: Erdősor út 1.
240097801 Vécsey Károly utca páratlan oldal 1-től 41-ig: Erdősor út 1.
240097801 Vécsey Károly utca páros oldal 2-től 48-ig: Erdősor út 1.
21 240097802 Anód utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Bagaria utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Bagolyvár köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Béke tér végig: Erdősor út 1.
240097802 Bezerédj köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Bezerédj utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Fadrusz János utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Fiumei utca páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Fiumei utca páros oldal 2-től 12-ig: Erdősor út 1.
240097802 Fiumei utca páros oldal 18/A-tól végig: Erdősor út 1.
240097802 Flottilla utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Frangepán utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Fűzfa utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Gyertyaláng köz páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Gyertyaláng utca páratlan oldal 3-tól végig: Erdősor út 1.
240097802 Gyertyaláng utca 6 és 8: Erdősor út 1.
240097802 Gyertyaláng utca páros oldal 18-tól végig: Erdősor út 1.
240097802 Jegenyefa utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Julianus barát utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Kálvin János utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Megyeri út páros oldal 80-tól 192-ig: Erdősor út 1.
240097802 Nagyváradi utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Nyárfa utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Pici utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Rév utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Rózsabokor utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Szabolcska Mihály utca páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Szabolcska Mihály utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Szilaspatak sor páratlan oldal 1-től végig: Erdősor út 1.
240097802 Szilaspatak sor páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Szondi utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Üdülő sor végig: Erdősor út 1.
240097802 Ungvári utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097802 Váci út páratlan oldal 93-tól végig: Erdősor út 1.
240097802 Váci út 102/6, 102/A és 104-től végig: Erdősor út 1.
240097802 Vas Gereben utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
22 240097803 Ady Endre utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Csombrád utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Csömödér utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Erdősor út páros oldal 26/A-tól 26/B-ig: Erdősor út 1.
240097803 Fiumei utca 14 és 16: Erdősor út 1.
240097803 Fóti út páratlan oldal 1-től 81-ig: Erdősor út 1.
240097803 Fóti út páros oldal 2-től 54-ig: Erdősor út 1.
240097803 Gárdonyi Géza utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Gyertyaláng köz páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Gyertyaláng utca 1: Erdősor út 1.
240097803 Gyertyaláng utca 2 és 4: Erdősor út 1.
240097803 Gyertyaláng utca páros oldal 10-től 16-ig: Erdősor út 1.
240097803 Janda Vilmos köz mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Janda Vilmos utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Katód utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Kilián György tér végig: Erdősor út 1.
240097803 Labdarúgó utca páratlan oldal 57-től végig: Erdősor út 1.
240097803 Labdarúgó utca páros oldal 30-tól végig: Erdősor út 1.
240097803 Luther Márton utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Megyeri út pártaltan oldal 45-től 55-ig: Erdősor út 1.
240097803 Megyeri út páros oldal 20-tól 78-ig: Erdősor út 1.
240097803 Nagyszombati utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Némethi Ernő utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Pálya utca páros oldal 2-től 24-ig: Erdősor út 1.
240097803 Reviczky utca páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097803 Reviczky utca páros oldal 2-től 24-ig: Erdősor út 1.
240097803 Tungsram utca páratlan oldal 51-től végig: Erdősor út 1.
240097803 Ugró Gyula sor mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
23 240097804 Bajza József utca páratlan oldal 51-től végig: Erdősor út 1.
240097804 Bajza József utca páros oldal 62-től végig: Erdősor út 1.
240097804 Bródy Imre utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Bucka utca páratlan oldal 15-től 65-ig: Erdősor út 1.
240097804 Bucka utca páros oldal 16-tól 66-ig: Erdősor út 1.
240097804 Eperjesi utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Erdősor út páratlan oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Fénycső utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Fóti út páros oldal 56-tól 58-ig és 68-tól 96-ig: Erdősor út 1.
240097804 Futó utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Izzó utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Káposztásmegyeri út mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Kosár utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Kunhalom utca páratlan oldal 3-tól 51-ig: Erdősor út 1.
240097804 Kunhalom utca páros oldal 18-tól 72-ig: Erdősor út 1.
240097804 Reviczky utca páros oldal 32-től végig: Erdősor út 1.
240097804 Sporttelep utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Szérűskert utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Tábor utca páratlan oldal 1-től 7-ig: Erdősor út 1.
240097804 Tábor utca páros oldal 2-től 14-ig: Erdősor út 1.
240097804 Telkes utca páratlan oldal 17-től 71-ig: Erdősor út 1.
240097804 Telkes utca páros oldal 16-tól 66-ig: Erdősor út 1.
240097804 Tungsram utca páratlan oldal 1-től 49-ig: Erdősor út 1.
240097804 Tungsram utca páros oldal végig: Erdősor út 1.
240097804 Újkisház utca páratlan oldal 17-től végig: Erdősor út 1.
240097804 Újkisház utca 18-tól végig: Erdősor út 1.
240097804 Vadgesztenye utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Erdősor út 1.
240097804 Vadgesztenye utca páros oldal 2-től 18-ig: Erdősor út 1.
240097804 Vetés utca mindkét oldal végig: Erdősor út 1.
24 240097806 Erzsébet utca páratlan oldal 15-től 29-ig: Pozsonyi utca 23.
240097806 Erzsébet utca páros oldal 10-től 26-ig: Pozsonyi utca 23.
240097806 Nyár utca páratlan oldal 1-től 7-ig: Pozsonyi utca 23.
240097806 Nyár utca páratlan oldal 33-tól 71-ig: Pozsonyi utca 23.
240097806 Tél utca páros oldal 32-től 50-ig: Pozsonyi utca 23.
240097806 Virág utca páros oldal 18-tól 46-ig: Pozsonyi utca 23.
25 240097807 Árpád út páratlan oldal 69-től 107-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Erzsébet utca páratlan oldal 47: Pozsonyi utca 23.
240097807 Erzsébet utca páros oldal 28, 30: Pozsonyi utca 23.
240097807 Kassai utca páratlan oldal 5-től 17-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Kassai utca páratlan oldal 27-től 31-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Kassai utca páros oldal 2-től 36-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Lebstück Mária utca páros oldal 12-tól 34-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Lebstück Mária utca 40. és 42. Pozsonyi utca 23.
240097807 Munkásotthon utca páros oldal 24-től 26-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Nyár utca páratlan oldal 11-től 31-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Tanoda tér végig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Tél utca páratlan oldal 1-től 15-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Tél utca páros oldal 6-tól 24-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Virág utca páratlan oldal 1-től 17-ig: Pozsonyi utca 23.
240097807 Virág utca páros oldal 48-tól végig: Pozsonyi utca 23.
26 240097810 Árpád út páratlan oldal 153-tól 159-ig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Árpád út páratlan oldal 165-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Aulich utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Elem utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Geduly utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Hajnal utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Istvántelki út mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Katalin park végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Klára utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Nyár utca páratlan oldal 73-tól 93-ig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Nyár utca páratlan oldal 103-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Nyár utca páros oldal 100-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Ódry Árpád utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Ősz utca páratlan oldal 135-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Ősz utca páros oldal 122-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Rozs utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Tavasz utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Tél utca páratlan oldal 119-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Tél utca páros oldal 58-től 76-ig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Tél utca páros oldal 140-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Tó utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Viola utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Zichy utca páratlan oldal 9-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097810 Zichy utca páros oldal végig: Pozsonyi utca 23.
27 240097811 Árpád út páratlan oldal 109-től 119-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Erzsébet utca páratlan oldal 31-től 39-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 István út páratlan oldal 1-től 5-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Munkásotthon utca páratlan oldal 33-tól 51-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Munkásotthon utca páros oldal 70-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Nyár utca páros oldal 2-től 38-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Rózsa utca páros oldal 26-tól 36-ig: Pozsonyi utca 23.
240097811 Virág utca 33/A és 33/B: Pozsonyi utca 23.
240097811 Zichy utca páratlan oldal 1-től 7-ig: Pozsonyi utca 23.
28 240097812 Árpád út 149. és 151 Pozsonyi utca 23.
240097812 Árpád út 161-163 Pozsonyi utca 23.
240097812 Erzsébet utca páros oldal 44-től 46-ig: Pozsonyi utca 23.
240097812 Kassai utca 1-3: Pozsonyi utca 23.
240097812 Munkásotthon utca páratlan oldal 53-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097812 Munkásotthon utca páros oldal 28-tól 62-ig: Pozsonyi utca 23.
240097812 Nyár utca páratlan oldal 95-től 101-ig: Pozsonyi utca 23.
240097812 Ősz utca 131 és 133: Pozsonyi utca 23.
240097812 Rózsa utca páratlan oldal 1-től 41-ig: Pozsonyi utca 23.
240097812 Tél utca 136 és 138: Pozsonyi utca 23.
29 240097814 Ankara utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Anonymus utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Bécsi utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Berlini utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Berni utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Brüsszeli utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Chinoin utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Dugonics utca páratlan oldal 13-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Dugonics utca páros oldal 38-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Erzsébet utca páratlan oldal 1-től 13-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Erzsébet utca páros oldal 2-től 8-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Lebstück Mária utca páratlan oldal 1-től 5-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Lebstück Mária utca páros oldal 2-től 10-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Madridi utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Párizsi utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Pozsonyi utca páratlan oldal 1-től 11-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Pozsonyi utca páros oldal 2-ttől 4-ig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Pozsonyi utca páros oldal 6-tól végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Szófia utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097814 Virág utca páros oldal 2-től 16-ig: Pozsonyi utca 23.
30 240097816 Athéni utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Berda József utca páros oldal 42-től végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Erzsébet utca páros oldal 32-től 36-ig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Gyapjúszövő köz mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Kassai utca páratlan oldal 19-től 25-ig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Katona József utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Lebstück Mária utca 36. és 38. Pozsonyi utca 23.
240097816 Munkásotthon utca páratlan oldal 19-től 31-ig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Nap utca mindkét oldal végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Rózsa utca páros oldal 2-től 14-ig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Széchenyi tér végig: Pozsonyi utca 23.
240097816 Virág utca páratlan oldal 19-től 31-ig: Pozsonyi utca 23.

B. Iskola-védőnői körzetek

Körzet száma Oktatási intézmény
neve
1. Megyeri Úti Általános Iskola
Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium (9-12 évf.)
2. Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola
Újpesti H. O. Német Nyelvet Emelt Szinten Okt. Ált. Isk. és Nyelvokt. N. I.
3. BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum
4. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimn. és Alapf. Műv. Isk.
Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium (7-8 évf.)
Újpesti Óvoda, Általános Iskola, EGYMI
5. Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Újpesti Karinthy F. Magy. Ang. Két Tan. Nyelvű Ált.Isk.
6. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
Újpesti Bene Ferenc Általános iskola
7. BKSZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum
Lázár Ervin Általános Iskola
8. Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium és Eü.-i Technikum és Szakképző Iskola
Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola
9. Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
10. Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
11. Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Ált.Isk. és Alapfokú Műv. Iskola
Újpesti Babits Mihály Gimnázium
12. Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Isk. és Gimnázium
13. Újpesti Bajza József Általános Iskola
Újpesti Homoktövis Általános Iskola
14. Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium
Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

5. melléklet a 2/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelethez * 

Az egészségügyi alapellátás körében az iskola-egészségügyi körzetek

Körzet száma Ellátott nevelési és oktatási intézmény
megnevezése
1. Virág Óvoda
Újpesti Bajza József Általános Iskola
Kertvárosi Tagóvoda
Csányi Tagóvoda (Csányi L. u. 30.)
Szent János Apostol Katolikus Ált. Isk. és Óvoda
Ambrus Óvoda (Ambrus Z. u. 2.)
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tüskevár Általános Iskola és Gimnázium
2. Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Liget Óvoda (Rózsaliget köz)
3. Nyár Óvoda
Lázár Ervin Általános Iskola
Aradi Óvoda (Aradi u. 9.)
4. Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Újpesti Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet
5. Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Újpesti Homoktövis Általános Iskola
Karinthy Frigyes Óvoda (Hajló u. 2-8)
6. Aranyalma Óvoda (Fóti út 54)
Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
7. Bőrfestő Óvoda
Homoktövis Óvoda
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium
8. Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola
Vörösmarty Tagóvoda (Vörösmarty M. u. 14.)
9. Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ált. Isk. és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
Pozsonyi Tagóvoda (Mártirok u. 1.)
JMK Óvoda
10. Aradi Óvoda (Aradi u. 9.)
Lázár Ervin Általános Iskola
Viola Óvoda
11. Dalos Ovi óvoda
Megyeri Úti Általános Iskola
12. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
Bőrfestő Óvoda
13. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
14. BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum
BKSZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum
15. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
Deák Óvoda
16. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium
Bőrfestő Óvoda
17. Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI
18. Újpesti Szigeti József Általános Iskola
Királykerti Tagóvoda (Király u. 26-28)
19. Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium
Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola
Újpesti Babits Mihály Gimnázium
20. BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
Lakkozó Tagóvoda (Lakkozó u. 3)
Park Óvoda (Külső-Szilágyi út 46.)