Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001. (V. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 27. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző