Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2018. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Wintermantel Zsolt
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. szeptember 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

3. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

5.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

5.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez

6. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletéhez