Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok tíz százaléka.

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább huszonöt százaléka kezdeményezte.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 28. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző