Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a következőket rendelem el:

1-2. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § * 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § * 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

7. § E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2020. május 14. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

1-7. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (V. 14.) önkormányzati rendeletéhez