Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében meghozott 5/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról *