Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület Ceglédi út - Gém utca - Zágrábi utca - Somfa köz által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásról szóló 4/2002. (I. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § (1) A 4/2002. (I. 22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdésében a maximális építménymagasság 22,0 m-re módosul.

A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés:

IZ-X/SZ SZ 35% 2,1 m2/m2
4,5 m-22,0 m 5000 m2 50%

(2) A rendelet 6. § (4) bekezdésének első három francia bekezdése hatályát veszti.

(3) A Szabályozási Tervlapon alkalmazott övezeti jel az (1) bekezdés szerint módosul.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

György István dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. július 12.