Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Népliget és környéke, a Hungária körút - Üllői út - Ceglédi út - Bihari út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § (1) Az önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésének a) pontjában a legkisebb telekméret 1,0 hektárra módosul.

(2) A Szabályozási Tervlapon alkalmazott övezeti jel az (1) bekezdés szerint módosul.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

György István dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. szeptember 18.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendeletéhez

(Építési övezetek

8. §)

„(3) Különleges területek:

a) K-SP-X/1 (Építők pálya)

Beépítési mód: szabadonálló

Beépítés mérték: maximum 15%

Építménymagasság: minimum 3,0 m, maximum 12,50 m

Szintterületi mutató: maximum 1,5 m2/m2

Kötelező zöldfelületi érték: minimum 45% (a nem fedett gyepes pályák 100%-ának és a nem szilárd burkolatú sportterületek 33%-ának figyelembevételével)

Legkisebb telekméret: 7,5 ha”