Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos- patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2002. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

1. § (1) A 21/2002. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

L4-X/SZ, ahol

a) fő rendeltetés: lakófunkció

b) egyéb 0megengedett funkció: kereskedelem, amely épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 2000 m2-t.

c) beépítés módja: szabadonálló

d) minimális telekméret: 800 m2

e) maximális telekméret: 3000 m2

f) a telek minimum szélessége: 16,0 m

g) maximális beépítettség: 25%

h) maximális szintterületi mutató: 0,7 m2/m2

i) maximális építménymagasság: 8,0 m

j) minimális zöldfelület: 50%

k) beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: összközmű

l) 800 m2 és 1000 m2 telekterület közötti telken 1 épület helyezhető el és maximum 6 lakás létesíthető.

m) 1000 m2 telekterület felett több épület is elhelyezhető.

n) A maximálisan építhető lakásszám számítására az alábbi képletet és táblázatot kell alkalmazni:

Telekméret (m2) x 0,7 (m2/m2)
lakás meghatározott átlagos bruttó alapterülete (m2)
Telekméret (m2) Lakás meghatározott átlagos bruttó alapterülete (m2)
1001-2000 80
2001-3000 40

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a minimum telekméret: 2000 m2-re módosul.

(3) A rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontjában a maximum építménymagasság 8,0 m-re módosul:

(4) A Szabályozási Tervlap a rendelet (1), (2) és (3) bekezdése szerint módosul.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

Andó Sándor dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. december 20.