Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2003. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Gyömrői út - Noszlopy utca - Szacsvay köz - Vasgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *