Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos-patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2002. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendeletet módosító 39/2002. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet kiegészítéséről

1. § A 21/2002. (VII. 11.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) csak a rendelet 4. § (1), (2) és (3) bekezdése szerint módosított Szabályozási Tervlappal együtt érvényes.

2. § A tervlapon lévő ideiglenes övezethatár átmenetileg érvényes a végleges telekalakításokig.

3. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2003. június 20.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (VI. 19.) önkormányzati rendeletéhez

„1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2002. (VII. 11.) önkormányzati rendeletéhez