Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2003. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest X., Népliget és környéke; a Hungária krt. - Üllői út - Ceglédi út - Bihari út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 25/2002. (IX. 17.) sz. rendelettel módosított, 45/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § A rendelet 8. § c) pontja az alábbiakkal kiegészül:

„Az I-X/3 jelű építési övezet határa a (38440/49) hrsz.-ú közterülettől a szomszédos 38440/50 hrsz.-ú ingatlan irányában úgy módosulhat, hogy az övezet határa a minimálisan kialakítható 5000 m2-es teleknagyság oldalméretével változik.”

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép életbe.

Andó Sándor dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2003. július 18.