Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú közterület - Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet átsorolásról *