Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Rákosvölgyi utca - Keresztúri út - Túzok utca - Rákos-patak által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról *