Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Népliget és környéke; a Hungária krt. - Üllői út - Ceglédi út - Bihari út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2003. (VII. 17.) és 25/2002. (IX. 17.) számú rendelettel módosított 45/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § (1) A rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontjában a legkisebb telekméret 8000 m2-re, iroda, szolgáltató, kereskedelmi célú épület esetén 2800 m2-re módosul.

(2) A rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontjában előírt beépítési paraméterek kiegészül a Hátsókert minimális mérete: 10,0 m szövegrésszel.

(3) A Szabályozási Tervlapon alkalmazott paraméterek az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.

2. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. május 21.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. június 1.