Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 15/2010. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Budapest X. kerület, Gergely utca - Sibrik Miklós út - Gyömrői út - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2005. (II. 25.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében hivatkozott, a rendelet részét képező Szabályozási Terv hatályát veszti, helyébe jelen rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv lép.

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja Budapest, 2010. május 21.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2010. május 21.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 15/2010. (V. 21.) önkormányzati rendelethez