Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet célja, hogy megállapítsa Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző, felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, felnőtt fogorvos, gyermek fogorvos ellátást biztosító orvosokra, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatókra.

II. Fejezet

Az egészségügyi alapellátás körzetei

1. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek

3. § (1) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén harminchét felnőtt háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén tizenhat házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 2. melléklet határozza meg.

2. A felnőtt és gyermek fogorvosi körzetek

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén tizenkét felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 3. melléklet határozza meg.

6. § (1) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén négy gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó közterület lehatárolását a 4. melléklet határozza meg.

3. * 

7–8. § * 

4. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

9. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás rendjét a 8. melléklet határozza meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

11. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet * 

Az egyes háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek

1. 010092761-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Alkér utca 53 75 páratlan
3 Ászok utca teljes
4 Bánya utca 27 végig páratlan
5 Füzér utca 1 1 páratlan
6 Halom köz teljes
7 Halom utca 32 42 páros
8 Halom utca 31 43 páratlan
9 Havas Ignác utca teljes
10 Kápolna köz teljes
11 Kápolna tér 1 3 folyamatos
12 Kőrösi Csoma Sándor út 21 27 páratlan
13 Kőrösi Csoma Sándor út 40 40 páros
14 Óhegy utca 32 végig páros
15 Szent László tér 6 6 páros
16 Szent László tér 6 6B folyamatos
17 Veszprémi utca 3 11 páratlan
18 Veszprémi utca 2 12 páros

2. 010092762-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bánya utca 2 20 páros
3 Harmat utca 1 7 páratlan
4 Harmat utca 2 12 páros
5 Kolozsvári utca 27 51 páratlan
6 Kőbánya felső pályaudvar végig minden
7 Kőrösi Csoma Sándor út 18 38 páros
8 Liget utca 29 44 minden
9 Ónodi utca 2 végig páros
10 Ónodi utca 1 végig páratlan

3. 010092763-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Alkér utca 38 végig páros
3 Bebek út 6 14 páros
4 Dér utca 40 végig folyamatos
5 Előd utca 4 10 páros
6 Harmat utca 15 17 páratlan
7 Harmat utca 18 18 páros
8 Harmat utca 75 103 páratlan
9 Kada utca 68 114/B páros
10 Kemence utca 1 végig teljes
11 Kőrösi Csoma Sándor út 35 41 páratlan
12 Óhegy utca 37 49 páratlan
13 Ónodi köz 1 15 páratlan
14 Ónodi köz 2 12 páros
15 Petrőczy utca 9 55 páratlan
16 Petrőczy utca 38/A 58 páros
17 Száraz utca 2 28 folyamatos

4. 010092764-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Állomás utca 20 végig páros
3 Állomás utca 19 23 páratlan
4 Bánya utca 1 21 páratlan
5 Endre utca 6 6 folyamatos
6 Endre utca 8 18 folyamatos
7 Füzér utca 18 20 páros
8 Füzér utca 19 végig páratlan
9 Halom utca 2 16 folyamatos
10 Halom utca 22 24 folyamatos
11 Hölgy utca 33 végig páratlan
12 Kolozsvári utca 4 4 páros
13 Kolozsvári utca 5 23 páratlan
14 Kőrösi Csoma Sándor út 2 16 páros
15 Liget utca 9 28 folyamatos
16 Szent László tér 2 4 folyamatos
17 Szent László tér 21 végig folyamatos

5. 010092765-ös felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bánya utca 22 végig páros
3 Bánya utca 35 37 páratlan
4 Bebek út 18 végig páros
5 Bebek út 1 1 páratlan
6 Csősztorony utca teljes
7 Előd utca 1 végig páratlan
8 Előd utca 18 végig páros
9 Gitár utca 3 23 páratlan
10 Gitár utca 2 20 páros
11 Harmat utca 20 26 páros
12 Harmat utca 23 27 páratlan
13 Harmat utca 34 66 páros
14 Harmat utca 142 156 páros
15 Ihász köz 0 végig páros
16 Ihász utca 28 végig páros
17 Mádi köz teljes
18 Mádi utca 9 19 páratlan
19 Mádi utca 51 67 páratlan
20 Nyitra utca 3 10 folyamatos
21 Szent László tér 16 16 folyamatos
22 Téglavető köz 1 6 folyamatos
23 Téglavető köz 8 8 folyamatos

6. 010092766-os felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gitár utca 26 végig páros
3 Gitár utca 29 végig páratlan
4 Harmat köz teljes
5 Harmat utca 14 16 páros
6 Jászberényi út 7 13 páratlan
7 Kocka utca 10 10 folyamatos
8 Kőrösi Csoma Sándor út 43 55 páratlan
9 Maglódi út 5 17 páratlan
10 Maglódi út 15 19 páratlan
11 Maláta utca 1 29 folyamatos
12 Maláta köz teljes
13 Mádi utca 3 3 páratlan
14 Mádi utca 2 16 páros
15 Mádi utca 54 70 páros
16 Nyitra utca 11 13 folyamatos
17 Nyitra utca 14 végig folyamatos
18 Sörgyár utca 16 16 páros
19 Sörgyár utca 19 31 páratlan
20 Téglavető utca 10 végig páros

7. 010092767-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bodza utca 2 végig páros
3 Harmat utca 80 92 páros
4 Jászberényi út 24 36 páros
5 Kada utca 107 149 páratlan
6 Kada utca 116 126 páros
7 Kada köz teljes
8 Kéknyelű utca teljes
9 Kőér utca 35 37 páratlan
10 Maglódi út 4 16 páros
11 Maglódi út 53 65 páratlan
12 Mádi utca 103 139 páratlan
13 Mádi utca 118 136 páros
14 Sörgyár utca 52 58 páros
15 Sörgyár utca 53 73 páratlan

8. 010092768-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Harmat utca 68 78 páros
3 Kada utca 128 végig páros
4 Kocka utca 4 8 folyamatos
5 Maglódi út 23 25 páratlan
6 Maglódi út 29 29 páratlan
7 Maglódi út 49 51 páratlan
8 Mádi utca 75 101 páratlan
9 Mádi utca 82 84 páros
10 Mádi utca 94 112 páros
11 Sörgyár utca 33 51 páratlan
12 Sörgyár utca 24 48 páros
13 Sörös utca 1 11 folyamatos
14 Szőlőhegy utca teljes
15 Téglavető köz 7 7 folyamatos
16 Téglavető köz 14 végig folyamatos
17 Téglavető utca 9 25 páratlan
18 Téglavető utca 8 8 páros
19 Vörösdinka utca teljes

9. 010092769-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Dér utca 2 28 folyamatos
3 Gergely utca 1 17 páratlan
4 Gergely utca 14 26 páros
5 Harmat utca 31 73 páratlan
6 Ihász utca 15 29 páratlan
7 Kápolna tér 4 5 folyamatos
8 Kápolna utca 25 31 páratlan
9 Kelemen utca 18 végig folyamatos
10 Kőér utca 58 60 páros
11 Kőér köz teljes
12 Márga utca 15 végig páratlan
13 Márga utca 22 30 páros
14 Óhegy utca 4 30 páros
15 Óhegy utca 1 33 páratlan
16 Olajliget köz teljes
17 Olajliget utca teljes
18 Olíva köz teljes
19 Őzláb utca teljes
20 Salamon utca 3 végig páratlan
21 Szlávy utca 49 végig folyamatos
22 Tarló utca teljes
23 Téglavető utca 1 5 páratlan
24 Téglavető utca 4 4 páros

10. 010092770-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bolgár utca teljes
3 Cserkesz utca 3 39 folyamatos
4 Gergely utca 2 10 páros
5 Ihász utca 1 13 páratlan
6 Ihász utca 2 26 páros
7 Kelemen utca 1 14 folyamatos
8 Kirgiz utca teljes
9 Lámpagyár utca teljes
10 Martinovics tér teljes
11 Mongol utca teljes
12 Román utca 2 végig páros
13 Ugor utca teljes
14 Vaspálya utca 11 22 folyamatos
15 Vaspálya utca 6 6 folyamatos

11. 010092771-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Alkér köz teljes
3 Alkér utca 1 19 páratlan
4 Alkér utca 14 B 18 páros
5 Cserkesz utca 45 90 folyamatos
6 Diósgyőri utca 9 27 folyamatos
7 Gergely utca 29 83 páratlan
8 Gutor tér teljes
9 Gutor utca teljes
10 Gyömrői út 1 115 páratlan
11 Gyömrői út 2 128 páros
12 Hollóháza utca teljes
13 Kada utca 17 41 páratlan
14 Kada utca 18 42 páros
15 Kerecseny utca teljes
16 Kisgergely utca teljes
17 Kőér utca 2 36 páros
18 Maglódi út 47 47 páratlan
19 Márga köz teljes
20 Márga utca 4 18 páros
21 Márga utca 5–7 13 B páratlan
22 Noszlopy utca 1 D 15–17 páratlan
23 Noszlopy utca 12 40 páros
24 Noszlopy utca 27 A végig páratlan
25 Örmény utca 4 28 folyamatos
26 Sárosi utca teljes
27 Szacsvay utca 3 végig páratlan
28 Szlávy utca 19 B 32 B folyamatos
29 Vasgyár utca teljes
30 Vaspálya utca 32 32 folyamatos
31 Vaspálya utca 50 58 folyamatos
32 Várgede utca teljes
33 Verebély utca teljes
34 Zsadány utca teljes

12. 010092772-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Alkér utca 28 36 páros
3 Alkér utca 27 45 páratlan
4 Gergely utca 30 112 páros
5 Kada utca 50 64 páros
6 Kerámia utca teljes
7 Kőér utca 40 56 páros
8 Kőér utca 7 31 páratlan
9 Lavotta utca 1 9 páratlan
10 Óhegyi köz teljes
11 Petrőczy utca 3 7 páratlan
12 Petrőczy utca 4 36 páros
13 Salamon utca 2 végig páros
14 Szlávy utca 34 46 folyamatos

13. 010092773-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Agyagfejtő utca 12 végig folyamatos
3 Andezit utca teljes
4 Bazalt utca teljes
5 Bögre utca teljes
6 Dolomit utca teljes
7 Fagyal utca teljes
8 Grafit utca teljes
9 Gumigyár utca teljes
10 Harmat utca 109 végig páratlan
11 Harmat utca 196 198 páros
12 Juhar utca 2 végig páros
13 Korall utca teljes
14 Korányi Frigyes erdősor teljes
15 Korányi Frigyes út teljes
16 Kovakő utca teljes
17 Kozma utca teljes
18 Mádi utca 211 végig páratlan
19 Mádi utca 202 végig páros
20 Maglódi út 18 38 páros
21 Maglódi út 119 végig páratlan
22 Ökrös köz teljes
23 Ökrös utca teljes
24 Serpenyő köz teljes
25 Serpenyő utca teljes
26 Sírkert út teljes
27 Szőlőtelep utca teljes
28 Szőlővirág utca 2 2 folyamatos
29 Újhegyi út 55 55 folyamatos
30 Újhegyi út 28 40 folyamatos
31 Venyige utca teljes
32 Zsombék utca teljes

14. 010092774-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Csombor utca teljes
3 Diósgyőri utca 29 végig folyamatos
4 Farkasalma utca teljes
5 Harmat utca 164 164 páros
6 Kada utca 43 105 páratlan
7 Lavotta utca 2 24 páros
8 Medveszőlő utca teljes
9 Noszlopy utca 17 17 páratlan
10 Noszlopy utca 40–42 végig páros
11 Óhegy utca 57 végig páratlan
12 Petrőczy utca 57 végig páratlan
13 Petrőczy utca 62 végig páros
14 Sorház utca teljes
15 Száraz utca 29 38 folyamatos
16 Székfűvirág utca teljes

15. 010092775-ös felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Hang utca teljes
3 Harmat utca 200 végig páros
4 Kővágó utca teljes
5 Tavas utca 1 1 páratlan
6 Újhegyi út 18 18 folyamatos

16. 010092777-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bányató utca teljes
3 Oltó utca teljes
4 Sibrik Miklós út 30 30 folyamatos
5 Sütöde utca teljes
6 Újhegyi út 4 4 páros

17. 010092778-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bodza utca 29 végig páratlan
3 Harmat utca 172 178 páros
4 Kiskert utca minden
5 Lavotta utca 11 végig páratlan
6 Lavotta utca 26 végig páros
7 Mádi utca 142 164 páros
8 Maglódi út 69 117 páratlan
9 Pántlika utca teljes
10 Sibrik Miklós út 90 90 folyamatos
11 Sörgyár utca 62 végig páros
12 Sörgyár utca 75 végig páratlan
13 Szentimrey utca teljes
14 Újház utca teljes

18. 010092779-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Agyagfejtő utca 2 10 folyamatos
3 Bodza utca 1 25 páratlan
4 Dóczy József utca teljes
5 Gergely utca 85 85 páratlan
6 Harmat utca 105 105 páratlan
7 Harmat utca 132 138 páros
8 Harmat utca 158 162 páros
9 Mádi utca 141 171 páratlan
10 Sibrik Miklós út 66 68 folyamatos
11 Sibrik Miklós út 71 88 folyamatos

19. 010092780-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Lenfonó utca teljes
3 Szövőszék utca teljes
4 Szőlővirág utca 4 4 páros
5 Tavas utca 3 3 páratlan

20. 010092781-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gyömrői út 117 végig páratlan
3 Gyömrői út 130 138 páros
4 Mélytó utca teljes
5 Pára utca teljes
6 Szőlővirág utca 6 végig folyamatos
7 Újhegyi sétány teljes
8 Tóvirág utca teljes

21. 010092782-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gergely utca 114 végig páros
3 Gőzmozdony utca teljes
4 Tavas utca 2 6 páros
5 Újhegyi út 6 43 folyamatos

22. 010092783-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Basa utca teljes
3 Bihari utca 2 10 páros
4 Ceglédi utca teljes
5 Fogadó utca 1/B 1/B D,E lépcsőház
6 Fogadó utca 2 végig
7 Gém utca teljes
8 Szárnyas utca 1 végig páratlan
9 Szárnyas utca 10 végig páros
10 Száva utca 2 6 folyamatos
11 Teherkocsi utca teljes
12 Vajda Péter utca teljes
13 Zágrábi utca teljes
14 Üllői út 130 138 folyamatos

23. 010092784-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Árpa utca teljes
3 Balkán utca teljes
4 Belényes utca teljes
5 Bihari utca 1–3 17 páratlan
6 Derecskei utca teljes
7 Érsemlyéni utca teljes
8 Fertő utca teljes
9 Makk utca teljes
10 Népliget teljes
11 Somfa utca teljes
12 Üllői út 106 112 folyamatos
13 Üllői út 126 126 folyamatos

24. 010092786-os felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Fogadó utca 1/B 1/B A,B,C lépcsőház
3 Kékvirág utca teljes
4 Somfa köz teljes
5 Szárnyas utca 2 8 páros
6 Zágrábi köz teljes
7 Üllői út 114–116 124 folyamatos

25. 010092788-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Fehér út 1 1 folyamatos
3 Gyakorló utca 16 végig páros
4 Gyakorló utca 9 13 páratlan
5 Hatház utca 7 11 páratlan
6 Hatház utca 2 28 páros

26. 010092789-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gépmadár utca teljes
3 Gyakorló köz teljes
4 Gyógyszergyári utca teljes
5 Halas utca teljes
6 Hatház utca 1 5 páratlan
7 Ladányi utca teljes
8 Malomárok utca teljes
9 Méhes utca teljes
10 Pesti Gábor utca teljes
11 Pilisi utca 7 14 folyamatos
12 Pogány utca teljes
13 Rákász utca teljes
14 Terebesi utca teljes
15 Tölcsér utca teljes
16 Vízimalom utca teljes

27. 010092790-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gyakorló utca 1 7 páratlan
3 Gyakorló utca 2 14 páros
4 Gyakorló utca 15 19 páratlan

28. 010092791-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Akna utca teljes
3 Dorogi utca teljes
4 Dömsödi utca 1 végig páratlan
5 Gránátos utca teljes
6 Heves utca teljes
7 Hortobágyi utca teljes
8 Jászberényi út 82 104 páros
9 Juhász utca teljes
10 Kabai utca teljes
11 Kerepesi út 69 121 páratlan
12 Keresztúri út 1 végig páratlan
13 Keresztúri út 2 végig páros
14 Nagyicce utca teljes
15 Nemes utca teljes
16 Paprika utca teljes
17 Pilisi utca 16 végig folyamatos
18 Rákos MÁV telep teljes
19 Rákosvölgyi utca teljes
20 Rákosvölgyi köz teljes
21 Tárna utca 4 4 folyamatos
22 Váltó utca teljes

29. 010092793-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Bársonyvirág utca teljes
3 Bojtocska utca teljes
4 Borsika utca teljes
5 Dombhát utca teljes
6 Felső Rákosi Rétek teljes
7 Hárslevelű utca teljes
8 Jászberényi út 55 179 páratlan
9 Keresztúri úti 1-es Őrház teljes
10 Köszméte utca teljes
11 Lángvirág utca teljes
12 Legényrózsa utca teljes
13 Lovasvölgyi utca teljes
14 Magyarfalu utca teljes
15 Rákos MÁV motorüzem teljes
16 Rézvirág utca teljes
17 Sulyom utca teljes
18 Szellőrózsa utca teljes
19 Tarkarét utca teljes
20 Túzok köz teljes
21 Vadszőlő utca teljes
22 Vörösfenyő utca teljes
23 Zöldpálya utca teljes

30. 010092795-ös felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Albertirsai út teljes
3 Albertirsai köz teljes
4 Csilla utca 1 C végig páratlan
5 Csilla utca 8 A végig páros
6 Fehér út 3 végig folyamatos
7 Hős utca 15/B 15/B folyamatos
8 Hungária krt 1–3 1–3 folyamatos
9 Pongrác út 1 11 páratlan
10 Salgótarjáni utca 47 63 D páratlan

31. 010092796-os felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Állomás utca 25 végig páratlan
3 Bihari utca 12 végig páros
4 Bihari utca 23 végig páratlan
5 Csákó köz teljes
6 Hargita sétány teljes
7 Kőrösi Csoma Sándor út 1 13 páratlan
8 Kőrösi Csoma Sándor sétány 5 19 páratlan
9 Kőrösi Csoma Sándor sétány 8 10 páros
10 Kőbányai út 43 43 páratlan
11 Liget tér teljes
12 Platán sor teljes
13 Vasláb utca teljes

32. 010092797-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Barabás utca teljes
3 Endre utca 2 4 folyamatos
4 Endre utca 7 7 folyamatos
5 Fokos utca teljes
6 Füzér utca 28 végig páros
7 Hajlék utca teljes
8 Horog utca teljes
9 Hölgy utca 9 31 páratlan
10 Hölgy utca 12 végig páros
11 Hős utca 15 A 15 A folyamatos
12 Jegenye utca teljes
13 Korponai utca teljes
14 Kőbányai út 53 végig páratlan
15 Kőér utca 1 3 D páratlan
16 Lencse utca teljes
17 Liget utca 1 6–8 folyamatos
18 Mázsa tér teljes
19 Mázsa utca teljes
20 Szállás köz teljes
21 Szállás utca teljes
22 Száva utca 12 végig folyamatos

33. 010092798-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Állomás utca 2 18 páros
3 Doba utca teljes
4 Gép utca teljes
5 Kisbacon utca teljes
6 Kistorony park teljes
7 Kőbánya alsó pályaudvar teljes
8 Kőbányai út 0 végig páros
9 Luca köz teljes
10 Monori utca teljes
11 Nyerő utca 3 végig folyamatos
12 Pongrác köz teljes
13 Pongrác út 15 végig páratlan
14 Pongrác út 16 végig páros
15 Szalonka köz teljes
16 Vaskő utca teljes
17 Vécs köz teljes
18 Vika köz teljes

34. 010092799-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Állomás utca 1 17 páratlan
3 Kismartoni út teljes
4 Kőbányai út 5 39 páratlan
5 Kőbányai út 45 51 páratlan
6 Kőrösi Csoma Sándor sétány 12 végig páros
7 Kőrösi Csoma Sándor út 15 19 páratlan
8 Oázis köz teljes

35. 010092800-as felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Csilla utca 2 6 páros
3 Hungária krt 5–7 1.ép.1.lh. 5–7. 1.ép. 4.lh. folyamatos
4 Kápolna utca 1 23 páratlan
5 Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 3 páratlan
6 Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 6 páros
7 Kőrösi Csoma Sándor út 11 13 páratlan
8 Nyerő utca 1 2 folyamatos

36. 010092982-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Árkos utca teljes
3 Dombtető utca teljes
4 Gyalog utca teljes
5 Harmat utca 180 188 páros
6 Juhar utca 1 végig páratlan
7 Mádi utca 174 200 páros
8 Pázsitfű utca teljes
9 Sellő utca teljes
10 Szegély utca teljes
11 Takarék utca teljes

37. 010093021-es felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1 Közterület neve Közterület jellege -tól -ig
2 Gyöngyike utca teljes
3 Hungária körút 5–7 2 ép. végig páratlan
4 Kerepesi út 11 11 páratlan
5 Kerepesi út 47 49 páratlan
6 Kerepesi út 86 86 páros
7 Könyves Kálmán körút 17 25 folyamatos
8 MÁV telep teljes
9 Salgótarjáni utca 16 16 C páros
10 Salgótarjáni utca 37 39 páratlan
11 Zách utca teljes

2. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az egyes házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek

1. 300096293-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Állomás utca 1 27 páratlan
3. Állomás utca 2 26 páros
4. Ászok utca 3 3 páratlan
5. Bánya utca 23 37 páratlan
6. Bánya utca 22 38 páros
7. Endre utca 2 18 minden
8. Füzér utca 19 33 páratlan
9. Füzér utca 28 54 páros
10. Halom köz 1 végig minden
11. Halom utca 32 40 páros
12. Hölgy utca 1 végig minden
13. Kápolna utca 1 23 páratlan
14. Kolozsvári utca 1 25 páratlan
15. Kolozsvári utca 4 4 páros
16. Korponai utca 2 14 minden
17. Kőbánya-alsó pályaudvar végig minden
18. Kőrösi Csoma Sándor út 25 27 páratlan
19. Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 végig páros
20. Kőrösi Csoma Sándor sétány 7 végig páratlan
21. Mázsa tér 1 végig minden
22. Mázsa utca 14 végig páros
23. Mázsa utca 17 végig páratlan
24. Szállás utca 11 17 páratlan
25. Szállás utca 32 46 páros
26. Szent László tér 6 6 páros
27. Szent László tér 21 29 minden

2. 300096294-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Bánya utca 1 21 minden
3. Előd utca 1 végig minden
4. Halom utca 2 24 páros
5. Halom utca 3 15 páratlan
6. Harmat köz 1 végig minden
7. Harmat utca 1 49 páratlan
8. Harmat utca 2 20 páros
9. Kolozsvári utca 27 45 páratlan
10. Kőbánya-felső pályaudvar végig minden
11. Kőrösi Csoma Sándor út 35 55 páratlan
12. Kőrösi Csoma Sándor út 18 36 páros
13. Liget utca 1 végig minden
14. Maláta utca 1 végig minden
15. Maláta köz 4 végig minden
16. Mádi utca 1 19 páratlan
17. Mádi utca 2 22 páros
18. Nyitra utca 1 végig minden
19. Ónodi köz 1 végig minden
20. Ónodi utca 1 végig minden

3. 300096296-os házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Cserkesz utca 45 végig páratlan
3. Cserkesz utca 48 végig páros
4. Csombor utca 1 19 páratlan
5. Csombor utca 2 10 páros
6. Diósgyőri utca 1 végig minden
7. Farkasalma utca 1 11 minden
8. Gergely utca 63 végig páratlan
9. Gergely utca 82 110 páros
10. Gyömrői út 1 36 minden
11. Harmat utca 142 148 páros
12. Harmat utca 92 92 páros
13. Kada utca 17 115 páratlan
14. Kada utca 18 112 páros
15. Kada utca 123 131 páratlan
16. Lavotta utca 1 15 páratlan
17. Mádi utca 119 125 páratlan
18. Mádi utca 157 163 páratlan
19. Medveszőlő utca 1 6 minden
20. Noszlopy utca 2 68 páros
21. Noszlopy utca 1 59 páratlan
22. Petrőczy utca 64 végig páros
23. Sárosi utca 1 végig minden
24. Sorház utca 1 9 minden
25. Szacsvay utca 1 végig minden
26. Szacsvay köz 1 végig minden
27. Székfűvirág utca 1 6 minden
28. Vasgyár utca 1 végig minden
29. Vaspálya utca 32 végig páros
30. Vaspálya utca 57 57 páratlan

4. 300096297-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Bolgár utca 1 végig minden
3. Cserkesz utca 1 39 páratlan
4. Cserkesz utca 2 34 páros
5. Gergely utca 1 17 páratlan
6. Gergely utca 2 30 páros
7. Halom utca 35 43 páratlan
8. Havas Ignác utca 1 végig minden
9. Ihász utca 1 29 minden
10. Ihász utca 31 végig minden
11. Kápolna köz 1 végig minden
12. Kápolna tér 1 végig minden
13. Kápolna utca 14 14 páros
14. Kápolna utca 25 31 páratlan
15. Kelemen utca 1 végig minden
16. Kirgiz utca 1 végig minden
17. Kőrösi Csoma Sándor út 1 23 páratlan
18. Kőrösi Csoma Sándor út 2 6 páros
19. Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 5 páratlan
20. Lámpagyár utca 1 végig minden
21. Liget tér 1 3 minden
22. Martinovics tér 1 8 minden
23. Mongol utca 1 végig minden
24. Óhegy utca 1 3 páratlan
25. Óhegy utca 2 4 páros
26. Petrőczy utca 1 9 páratlan
27. Petrőczy utca 2 12 páros
28. Román utca 2 22 páros
29. Salamon utca 1 végig minden
30. Ugor utca 1 végig minden
31. Vaspálya utca 1 22 minden
32. Veszprémi utca 1 végig minden

5. 300096298-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Albertirsai út 1 végig minden
3. Albertirsai köz 1 végig minden
4. Dömsödi utca 1 29 páratlan
5. Dömsödi utca 22 végig páros
6. Fehér út 1 végig minden
7. Gépmadár utca 3 15 páratlan
8. Gépmadár utca 10 20 páros
9. Gyakorló köz 3 7 páratlan
10. Gyakorló utca 1 végig minden
11. Halas utca 1 végig minden
12. Hatház utca 1 28 minden
13. Heves utca 18 végig páros
14. Juhász utca 1 végig minden
15. Kerepesi út 69 121 páratlan
16. Keresztúri út út 2 38 páros
17. Malomárok utca 1 végig minden
18. Méhes utca 2 végig páros
19. Pesti Gábor utca 1 végig minden
20. Pilisi utca 1 végig minden
21. Pogány utca 1 végig minden
22. Rákász utca 1 végig minden
23. Terebesi utca 1 végig minden
24. Tölcsér utca 12 végig minden
25. Vízimalom utca 4 végig minden

6. 300096299-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Alkér köz 1 végig minden
3. Alkér utca 1 75 páratlan
4. Alkér utca 2 68 páros
5. Bársonyvirág utca 1 végig minden
6. Bojtocska utca 1 végig minden
7. Borsika utca 1 végig minden
8. Dombhát utca 1 végig minden
9. Dorogi utca 1 végig minden
10. Dömsödi utca 31 végig páratlan
11. Felső Rákosi Rétek végig minden
12. Gergely utca 31 61 páratlan
13. Gergely utca 36 80 páros
14. Gutor tér 1 végig minden
15. Gutor utca 1 végig minden
16. Gyógyszergyári utca 1 végig minden
17. Gyömrői út 37 103 minden
18. Hárslevelű utca 1 végig minden
19. Heves utca 19 végig páratlan
20. Hollóháza utca 1 végig minden
21. Hortobágyi utca 1 végig minden
22. Jászberényi út 61 147 páratlan
23. Kabai utca 1 végig minden
24. Kemence utca 1 végig minden
25. Kerámia utca 1 végig minden
26. Kerecseny utca 1 végig minden
27. Keresztúri út út 1 végig páratlan
28. Keresztúri út út 74 végig páros
29. Kisgergely utca 1 végig minden
30. Kőér utca 1 végig minden
31. Köszméte utca 1 végig minden
32. Ladányi utca 1 végig minden
33. Lángvirág utca 1 végig minden
34. Legényrózsa utca 1 végig minden
35. Lovasvölgyi utca 1 végig minden
36. Magyarfalu utca 1 végig minden
37. Márga köz 1 végig minden
38. Márga utca 1 végig minden
39. Méhes utca 1 végig páratlan
40. Nagyicce utca 1 végig minden
41. Nemes utca 1 végig minden
42. Óhegy utca 5 végig minden
43. Óhegyi köz 42082 42082 minden
44. Örmény utca 1 végig minden
45. Paprika utca 1 végig minden
46. Petrőczy utca 11 végig páratlan
47. Petrőczy utca 14 62 páros
48. Pilisi utca 28 végig minden
49. Rákos MÁV motorüzem végig minden
50. Rákos MÁV telep végig minden
51. Rákosvölgyi utca 1 végig minden
52. Rákosvölgyi köz 1 végig minden
53. Rézvirág utca 1 végig minden
54. Sulyom utca 1 végig minden
55. Száraz utca 1 végig minden
56. Szellőrózsa utca 1 végig minden
57. Szlávy utca 2 60 páros
58. Szlávy utca 1 75 páratlan
59. Tarló utca 1 végig minden
60. Túzok köz 1 végig minden
61. Túzok utca 1 végig minden
62. Vadszőlő utca 2 végig minden
63. Váltó utca 3 végig minden
64. Várgede utca 1 végig minden
65. Verebély utca 1 végig minden
66. Vörösfenyő utca 5 végig minden
67. Zöldpálya utca 6 végig minden
68. Zsadány utca 1 végig minden

7. 300096301-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Akna utca 1 végig minden
3. Bodza utca 1 végig minden
4. Dóczy József utca 1 végig minden
5. Gitár utca 19 29 páratlan
6. Gitár utca 36 36 páros
7. Gránátos utca 1 végig minden
8. Harmat utca 92B 92B páros
9. Harmat utca 132 138 páros
10. Harmat utca 92C 92C páros
11. Harmat utca 105 105 páratlan
12. Harmat utca 129 129 páratlan
13. Kada köz 1 11 páratlan
14. Kada utca 133 149 páratlan
15. Kiskert utca 1 végig minden
16. Kocka utca 1 végig minden
17. Kozma utca 6 10 páros
18. Kozma utca 3 11 páratlan
19. Lavotta utca 17 39 páratlan
20. Lavotta utca 2 végig páros
21. Maglódi út 4 12 páros
22. Maglódi út 5 73 páratlan
23. Maglódi út 75 117 páratlan
24. Mádi utca 54 166 páros
25. Mádi utca 133 143 páratlan
26. Pántlika utca 1 végig minden
27. Sibrik Miklós út 30 30 páros
28. Sibrik Miklós út 66 92 páros
29. Sírkert út 1 végig minden
30. Sörgyár utca 16 84 páros
31. Sörgyár utca 19 101 páratlan
32. Sörös utca 1 végig minden
33. Szentimrey utca 1 végig minden
34. Tarkarét végig minden
35. Téglavető 24 34 páros
36. Újház utca 1 végig minden
37. Újhegyi út 4 8 páros
38. Újhegyi út 14 14 páros
39. Venyige utca 1 3 páratlan

8. 300096302-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Bányató utca 2 14 páros
3. Gőzmozdony utca 1 végig minden
4. Lenfonó utca 1 végig minden
5. Oltó utca 2 16 páros
6. Tavas utca 1A 1A páratlan
7. Tóvirág utca 2 14 páros

9. 300096303-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Agyagfejtő utca 2 20 páros
3. Dombtető utca 2 16 páros
4. Harmat utca 158 188 páros
5. Szövőszék utca 2 20 páros
6. Tavas utca 1C 1C páratlan

10. 300096304-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Bányató utca 22 28 páros
3. Bögre utca 1 végig minden
4. Gergely utca 114 128 páros
5. Gumigyár utca 21 25 páratlan
6. Hang utca 6 16 páros
7. Harmat utca 196 198 páros
8. Mádi utca 211 211 páratlan
9. Mélytó utca 2 8 páros
10. Ökrös utca 1 végig minden
11. Pára utca 2 8 páros
12. Serpenyő utca 6 6 páros
13. Serpenyő utca 29 29 páratlan
14. Szőlővirág utca 2 14 páros
15. Tavas utca 2 6 páros
16. Tavas utca 3 3 páratlan
17. Újhegyi sétány 1 végig minden
18. Újhegyi út 12 12 páros

11. 300096306-os házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Andezit utca 1 végig minden
3. Árkos utca 1 11 páratlan
4. Bazalt utca 1 végig minden
5. Dolomit utca 1 végig minden
6. Fagyal utca 1 végig minden
7. Grafit utca 1 végig minden
8. Gyalog utca 1 végig minden
9. Gyömrői út 105 117 páratlan
10. Gyömrői út 130 138 páros
11. Hang utca 2 4 páros
12. Harmat utca 150 156 páros
13. Juhar utca 1 végig minden
14. Korall utca 1 49 páratlan
15. Korall utca 2 38 páros
16. Korányi Frigyes erdősor végig minden
17. Kovakő utca 1 végig minden
18. Kozma utca 13 15 páratlan
19. Kővágó utca 2 20 páros
20. Maglódi út 32 38 páros
21. Maglódi út 119 143 páratlan
22. Mádi utca 168 226 páros
23. Mádi utca 165 171 páratlan
24. Pázsitfű utca 1 végig minden
25. Sellő utca 1 végig minden
26. Sibrik Miklós út 1 végig páratlan
27. Szegély utca 1 végig minden
28. Szőlőtelep utca 1 végig minden
29. Takarék utca 1 végig minden
30. Tavas utca 1B 1B páratlan
31. Újhegyi út 43 55 páratlan
32. Újhegyi út 28 46 páros
33. Zsombék utca 1 végig minden

12. 300096307-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Alkér utca 70 70 páros
3. Bebek út 1 végig minden
4. Dér utca 1 végig minden
5. Gitár utca 1 13 páratlan
6. Gitár utca 2 26 páros
7. Harmat utca 22 82 páros
8. Harmat utca 51 79 páratlan
9. Ihász köz 1 végig minden
10. Ihász utca 30 30 páros
11. Iringó köz 1 9 páratlan
12. Iringó köz 2 16 páros
13. Jászberényi út 86 86 páros
14. Kada utca 114 140 páros
15. Kéknyelű utca 1 4 minden
16. Kolozsvári utca 47 51 páratlan
17. Kőér köz 1 végig minden
18. Kőrösi Csoma Sándor út 40 40 páros
19. Mádi köz 1 végig minden
20. Mádi utca 51 109 páratlan
21. Olajliget köz 1 végig minden
22. Olajliget utca 1 végig minden
23. Őzláb utca 1 végig minden
24. Porcelán utca 1 végig minden
25. Szlávy utca 81 83 páratlan
26. Szőlőhegy utca 1 végig minden
27. Tárna utca 1 3 páratlan
28. Tárna utca 4 8 páros
29. Téglavető köz 1 végig minden
30. Téglavető utca 1 25 páratlan
31. Téglavető utca 4 18 páros
32. Vörösdinka utca 1 végig minden

13. 300096308-as házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Árpa utca 2 24 páros
3. Balkán utca 4 18 páros
4. Balkán utca 3 7 páratlan
5. Barabás utca 1 végig minden
6. Basa utca 1 végig minden
7. Belényes utca 1 végig minden
8. Bihari utca 3 5 minden
9. Bihari utca 8 8 páros
10. Bihari utca 7 29 páratlan
11. Ceglédi út 1 végig minden
12. Derecskei utca 1 végig minden
13. Érsemlyéni utca 1 végig minden
14. Fertő utca 1 9 páratlan
15. Fogadó utca 1 végig minden
16. Fokos utca 1 végig minden
17. Gém utca 1 végig minden
18. Hajlék utca 1 16 minden
19. Jegenye utca 2 4 páros
20. Kékvirág utca 2 16 minden
21. Kismartoni út 4 4 páros
22. Kőbányai út 41 65 páratlan
23. Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
24. Lencse utca 1 12 minden
25. Makk utca 1 14 minden
26. Mázsa utca 1 15 minden
27. Monori utca minden
28. Népliget végig minden Népliget
29. Repce utca 1 végig minden
30. Somfa köz 1 végig minden
31. Somfa utca 1 végig minden
32. Szállás utca 2 30 páros
33. Szállás utca 1 7 páratlan
34. Szárnyas utca 2 22 páros
35. Szárnyas utca 3 3 páratlan
36. Száva utca 1 végig minden
37. Teherkocsi utca 1 végig minden
38. Üllői út 106 138 minden
39. Üllői köz 1 végig minden
40. Vajda Péter utca végig minden
41. Zágrábi utca 1 19 Minden

14. 300096392-es házi gyermekorvosi körzet ellátási területe

A B C D E
1. Körzethez tartozó utca Közterület jellege -tól -ig
2. Csákó köz 1 végig minden
3. Csilla utca 2 10 minden
4. Doba utca 1 végig minden
5. Gép utca 1 végig minden
6. Gyöngyike utca 1 végig minden
7. Hargita sétány 1 végig minden
8. Horog utca 1 5 páratlan
9. Horog utca 26 végig páros
10. Hős utca 1 végig minden
11. Hungária körút 1 3 páratlan
12. Hungária körút 5 7 páratlan
13. Kerepesi út 43 47 páratlan
14. Kisbacon utca 1 végig minden
15. Kistorony park 1 6 minden
16. Kőbányai út 30 végig páros
17. Luca köz 1 7 minden
18. MÁV telep végig minden
19. Nyerő utca 1 10 minden
20. Platán sor 1 végig minden
21. Pongrácz köz 1 11 páratlan
22. Pongrácz út 1 17 páratlan
23. Salgótarjáni utca 16 16 páros
24. Salgótarjáni utca 21 63 páratlan
25. Szalonka köz 1 38 minden
26. Vaskő utca 1 végig minden
27. Vasláb utca 1 végig minden
28. Vécs köz 1 végig minden
29. Vika köz 1 végig minden
30. Zách utca 1 10 minden

3. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

Az egyes felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300096604-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Állomás utca 1 17 páratlan
Ászok utca 1 végig mindkettő
Bánya utca 23 33 Páratlan
Bánya utca 2 20 Páros
Bánya utca 3 21 Páratlan
Bánya utca 22 38 Páros
Bánya utca 35 37 páratlan
Előd utca 4 10 páros
Füzér utca 1 1 páratlan
Füzér utca 19 37 páratlan
Füzér utca 52 54 páros
Füzér utca 28 50 páros
Halom utca 4 24 páros
Halom utca 3 15 páratlan
Halom utca 31 43 páratlan
Halom utca 32 42 páros
Harmat utca 2 12 páros
Harmat utca 1 13 páratlan
Kápolna köz 1 végig mindkettő
Kolozsvári utca 1 23 mindkettő
Kolozsvári utca 25 végig páratlan
Kőbánya Felső pályaudvar végig mindkettő
Kőrösi Csoma Sándor út 2 40 páros
Kőrösi Csoma Sándor út 1 9 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 5 19 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 24 páros
Liget utca 29 35 páratlan
Ónodi utca 1 13 páratlan
Ónodi utca 2 10 páros
Szent László tér 21 34 mindkettő
Veszprémi utca 1 végig páratlan
Veszprémi utca 2 végig páros

300096605-ös felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Alkér utca 27 45 páratlan
Alkér utca 38 70 páros
Alkér utca 47 75 páratlan
Bodza utca 2 50 páros
Bodza utca 29 61 páratlan
Bodza utca 1 27 páratlan
Dóczy József utca 1 végig páratlan
Dóczy József utca 2 végig páros
Gránátos utca 1 végig mindkettő
Harmat utca 80 92 páros
Harmat utca 124 140 páros
Harmat utca 68 78 páros
Kada utca 109 149 páratlan
Kada utca 116 126 páros
Kada köz 1 11 páratlan
Kada utca 128 140 páros
Kéknyelű utca 1 végig mindkettő
Kocka utca 1 végig mindkettő
Lavotta utca 2 végig páros
Lavotta utca 1 13 páratlan
Maglódi út 14 16 páros
Maglódi út 23 59 páratlan
Maglódi út 61 65 páratlan
Maglódi út 28 38 páros
Maglódi út 13 21 páratlan
Mádi utca 80 136 páros
Mádi utca 111 145 páratlan
Mádi utca 147 155 páratlan
Pántlika utca 1 végig mindkettő
Sörgyár utca 26 84 páros
Sörgyár utca 37 73 páratlan
Sörgyár utca 75 103 páratlan
Sörös utca 1 végig mindkettő
Száraz utca 1 21 páratlan
Száraz utca 2 34 páros
Száraz utca 23 35 páratlan
Száraz utca 36 38 páros
Szlávy utca 37 47 páratlan
Szlávy utca 49 83 páratlan
Szőlőhegy utca 1 végig páratlan
Szőlőhegy utca 2 végig páros
Tarló utca 1 33 páratlan
Tarló utca 2 34 páros
Tárna utca 1 végig mindkettő
Vörösdinka utca 1 végig páratlan
Vörösdinka utca 2 végig páros

300096606-os felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bolgár utca 3 19 páratlan
Bolgár utca 2 22 páros
Cserkesz utca 1 41 páratlan
Cserkesz utca 2 40 páros
Csősztorony utca 1 végig mindkettő
Dér utca 40 44 páros
Gergely utca 14 28 páros
Gergely utca 1 27 páratlan
Gergely utca 2 12 páros
Harmat utca 33 71 páratlan
Havas Ignác utca 1 végig mindkettő
Ihász utca 15 29 páratlan
Ihász utca 1 13 páratlan
Ihász utca 2 26 páros
Ihász utca 31 31 páratlan
Ihász utca 28 30 páros
Ihász köz 1 végig mindkettő
Kápolna utca 1 végig mindkettő
Kápolna tér 1 végig mindkettő
Kelemen utca 21 39 páratlan
Kelemen utca 18 34 páros
Kelemen utca 1 13 páratlan
Kelemen utca 2 14 páros
Kirgiz utca 1 végig mindkettő
Kőér köz 1 végig mindkettő
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 3 páratlan
Liget tér 1 végig mindkettő
Martinovics tér 1 végig mindkettő
Márga utca 15 21 páratlan
Márga utca 22 30 páros
Márga köz 1 végig mindkettő
Márga utca 6 18 páros
Márga utca 9 13 páratlan
Mongol utca 1 végig mindkettő
Olajliget köz 1 végig mindkettő
Olajliget utca 1 végig mindkettő
Óhegy utca 4 30 páros
Óhegy utca 1 33 páratlan
Óhegy utca 42082 42082 mindkettő
Óhegy utca 35 57 páratlan
Óhegy utca 32 60 páros
Óhegy köz 1 végig mindkettő
Őzláb utca 1 végig mindkettő
Petrőczy utca 3 7 páratlan
Petrőczy utca 4 36 páros
Petrőczy utca 38 58 páros
Petrőczy utca 60 70 páros
Petrőczy utca 57 79 páratlan
Petrőczy utca 9 55 páratlan
Román utca 2 22 páros
Salamon utca 2 18 páros
Szlávy utca 50 60 páros
Szlávy utca 34 46 páros
Vaspálya utca 11 21 páratlan
Vaspálya utca 18 22 páros

300096607-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Alkér utca 1 25 páratlan
Alkér utca 2 24 páros
Alkér utca 26 36 páros
Cserkesz utca 43 83 páratlan
Cserkesz utca 42 90 páros
Csombor utca 1 19 páratlan
Csombor utca 2 14 páros
Diósgyőri utca 1 27 páratlan
Diósgyőri utca 2 28 páros
Farkasalma utca 1 11 páratlan
Farkasalma utca 2 10 páros
Gergely utca 29 81 páratlan
Gergely utca 30 80 páros
Gergely utca 114 132 páros
Gergely utca 82 112 mindkettő
Gutor tér 1 9 páratlan
Gutor tér 2 10 páros
Gutor utca 1 21 páratlan
Gutor utca 2 22 páros
Gyömrői út 1 117 páratlan
Gyömrői út 2 138 páros
Harmat utca 73 79 páratlan
Harmat utca 81 végig páratlan
Hollóháza utca 1 végig mindkettő
Kada utca 17 41 páratlan
Kada utca 18 42 páros
Kada utca 43 107 páratlan
Kada utca 44 66 páros
Kada utca 68 114 páros
Kemence utca 1 13 páratlan
Kemence utca 2 14 páros
Kerámia utca 1 15 páratlan
Kerámia utca 2 16 páros
Kerecseny utca 1 végig páratlan
Kerecseny utca 2 végig páros
Kisgergely utca 1 végig mindkettő
Kőér utca 2 36 páros
Kőér utca 40 60 páros
Kőér utca 1 33 páratlan
Kőér utca 35 37 páratlan
Lámpagyár utca 1 végig mindkettő
Medveszőlő utca 1 végig páratlan
Medveszőlő utca 2 végig páros
Noszlopy utca 2 40 páros
Noszlopy utca 1 15 páratlan
Noszlopy utca 17 végig páratlan
Noszlopy utca 42 68 páros
Örmény utca 4 28 páros
Salamon utca 3 15 páratlan
Sárosi utca 1 végig mindkettő
Sibrik Miklós út 82 90 páros
Sorház utca 1 végig páratlan
Szacsvay utca 1 41 páratlan
Szacsvay köz 1 végig mindkettő
Székfűvirág utca 1 7 páratlan
Székfűvirág utca 2 6 páros
Szlávy utca 1 31 páratlan
Szlávy utca 32 32 páros
Ugor utca 1 végig mindkettő
Vasgyár utca 2 16 páros
Vasgyár utca 1 végig páratlan
Vaspálya utca 32 58 páros
Vaspálya utca 55 57 páratlan
Várgede utca 1 végig mindkettő
Verebély utca 1 19 páratlan
Verebély utca 2 16 páros
Zsadány utca 1 végig mindkettő

300096608-as felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Agyagfejtő utca 2 20 páros
Bányató utca 2 28 páros
Diósgyőri utca 29 39 páratlan
Diósgyőri utca 30 40 páros
Gőzmozdony utca 1 végig mindkettő
Gumigyár utca 1 végig mindkettő
Harmat utca 178 196 páros
Harmat utca 42472 42472 páros
Mádi utca 138 172 páros
Oltó utca 2 16 páros
Ökrös utca 1 végig mindkettő
Serpenyő utca 1 végig mindkettő
Sibrik Miklós út 30 30 páros
Sibrik Miklós út 71 77 páratlan
Sibrik Miklós út 66 68 páros
Tavas utca 1 végig páratlan
Tavas utca 2 végig páros
Újhegyi sétány 1 végig mindkettő
Újhegyi út 14 végig páros
Újhegyi út 2 12 páros
Újhegyi út 1 végig páratlan

300096609-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Andezit utca 1 végig mindkettő
Árkos utca 1 végig mindkettő
Bazalt utca 1 végig mindkettő
Dolomit utca 1 végig mindkettő
Fagyal utca 1 végig mindkettő
Grafit utca 1 végig mindkettő
Gyalog utca 1 23 páratlan
Gyalog utca 2 16 páros
Juhar utca 1 végig mindkettő
Korall utca 1 végig mindkettő
Korányi Frigyes erdősor 1 végig mindkettő
Kovakő utca 1 végig mindkettő
Kozma utca 1 végig mindkettő
Lenfonó utca 2 16 páros
Mádi utca 186 232 páros
Mádi utca 174 184 páros
Mádi utca 173 végig páratlan
Mélytó utca 2 8 páros
Pára utca 2 8 Páros
Pázsitfű utca 1 végig mindkettő
Sellő utca 1 végig mindkettő
Sírkert út 1 végig mindkettő
Szegély utca 1 végig páratlan
Szegély utca 2 végig páros
Szövőszék utca 2 20 páros
Szőlőtelep utca 1 végig mindkettő
Szőlővirág utca 2 14 páros
Takarék utca 1 végig mindkettő
Tóvirág utca 2 14 páros
Venyige utca 1 végig mindkettő
Zsombék utca 1 végig mindkettő

300096610-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Árpa utca 2 24 páros
Balkán utca 2 18 mindkettő
Belényes utca 1 végig mindkettő
Bihari utca 1 17 páratlan
Bihari utca 12 16 páros
Ceglédi utca 1 végig mindkettő
Derecskei utca 1 végig mindkettő
Érsemlyéni utca 1 végig mindkettő
Fertő utca 1 végig mindkettő
Fogadó utca 1 végig mindkettő
Fokos utca 1 13 páratlan
Fokos utca 2 14 páros
Gém utca 1 végig mindkettő
Kékvirág utca 1 15 páratlan
Kékvirág utca 2 16 páros
Kismartoni út 4 4 páros
Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
Kőbányai út 39 51 páratlan
Kőbányai út 30 34 páros
Makk utca 1 végig mindkettő
Monori utca 1 végig mindkettő
Népliget 1 végig mindkettő
Oázis köz 1 végig mindkettő
Somfa köz 2 14 páros
Somfa köz 1 15 páratlan
Somfa utca 1 végig mindkettő
Szállás utca 3 35 páratlan
Szállás utca 2 36 páros
Szárnyas utca 1 végig páratlan
Szárnyas utca 2 12 páros
Szárnyas utca 14 22 páros
Száva utca 2 2 páros
Száva utca 10 26 páros
Száva utca 9 25 páratlan
Teherkocsi utca 10 12 mindkettő
Vajda Péter utca végig mindkettő
Zágrábi utca 2 10 páros
Zágrábi utca 1 3 páratlan
Zágrábi köz 1 végig mindkettő
Zágrábi utca 5 19 páratlan
Üllői út 106 112 páros
Üllői út 126 126 páros
Üllői út 130 130 páros
Üllői út 114 124 páros
Üllői köz 1 végig mindkettő
Üllői út 132 138 páros

300096611-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Albertírsai köz végig mindkettő
Albertírsai út végig mindkettő
Fehér út 1 1 páratlan
Fehér út 3 végig mindkettő
Gépmadár utca 1 végig mindkettő
Gyakorló utca 6 14 páros
Gyakorló utca 2 4 páros
Gyöngyike utca 1 végig mindkettő
Gyógyszergyári utca 1 végig mindkettő
Hatház utca 7 11 páratlan
Hatház utca 2 28 páros
Hatház utca 1 5 páratlan
Hős utca 15B 15B páratlan
Hős utca 15A 15A páratlan
Hungária körút 5 7/1épület páratlan
Hungária körút 5 7/2épület páratlan
Hungária körút 5 7/3épület páratlan
Hungária körút 5 7/4épület páratlan
Hungária körút 5 7/5épület páratlan
Hungária körút 5 7/6épület páratlan
Hungária körút 5 7/7épület páratlan
Hungária körút 5 7/10épület páratlan
Hungária körút 5 7/11épület páratlan
Hungária körút 5 7/12épület páratlan
Hungária körút 5 7/13épület páratlan
Kerepesi út 69 121 páratlan
Kerepesi út 47 49 páratlan
Rákász utca 1 végig mindkettő
Salgótarjáni utca 16 16 páros
Tölcsér utca 1 12 mindkettő
Vízimalom utca 1 végig mindkettő

300096612-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bársonyvirág utca 1 23 páratlan
Bársonyvirág utca 2 24 páros
Bojtocska utca 1 37 páratlan
Bojtocska utca 2 24 páros
Borsika utca 1 43 páratlan
Borsika utca 2 44 páros
Dombhát utca 1 11 páratlan
Dombhát utca 2 30 páros
Dorogi utca 1 35 páratlan
Dorogi utca 2 48 páros
Dömsödi utca 1 39 páratlan
Felső Rákosi rétek végig mindkettő
Gyakorló utca 1 7 páratlan
Gyakorló utca 15 19 páratlan
Gyakorló utca 16 40 páros
Gyakorló utca 9 13 páratlan
Gyakorló köz 1 7 páratlan
Halas utca 1 végig mindkettő
Hárslevelű utca 1 45 páratlan
Hárslevelű utca 2 40 páros
Heves utca 1 végig mindkettő
Hortobágyi utca 1 végig mindkettő
Jászberényi út 82 88 páros
Jászberényi út 92 104 páros
Jászberényi út 27 végig páratlan
Jászberényi út 15 25 páratlan
Jászberényi út 7 13 páratlan
Jászberényi út 24 80 páros
Juhász utca 11 55 páratlan
Juhász utca 2 52 páros
Kabai utca 1 végig mindkettő
Keresztúri út 1 végig páratlan
Keresztúri út 2 82 páros
Keresztúri út 84 végig páros
Keresztúri úti 1-es őrház végig mindkettő
Köszméte utca 2 44 páros
Köszméte utca 1 43 páratlan
Ladányi utca 1 végig mindkettő
Lángvirág utca 1 23 páratlan
Lángvirág utca 2 24 páros
Legényrózsa utca 1 15 páratlan
Legényrózsa utca 2 16 páros
Magyarfalu utca 1 végig mindkettő
Malomárok utca 1 végig mindkettő
Méhes utca 1 végig mindkettő
Nagyicce utca 1 39 páratlan
Nagyicce utca 2 38 páros
Nemes utca 13 37 páratlan
Nemes utca 10 48 páros
Paprika utca 1 végig mindkettő
Pesti Gábor utca 1 48 mindkettő
Pilisi utca 16 70 páros
Pilisi utca 53 75 páratlan
Pilisi utca 11 51 páratlan
Pilisi utca 2 14 páros
Pilisi utca 7 9 páratlan
Pogány utca 2 14 páros
Pogány utca 1 15 páratlan
Rákos MÁV telep végig mindkettő
Rákos MÁV motorüzem végig mindkettő
Rákosvölgyi utca 2 38 páros
Rákosvölgyi utca 1 39 páratlan
Rákosvölgyi köz 1 végig mindkettő
Rézvirág utca 3 17 páratlan
Rézvirág utca 2 36 páros
Sulyom utca 1 végig mindkettő
Szellőrózsa utca 1 21 páratlan
Szellőrózsa utca 2 22 páros
Tarkarét utca 1 végig mindkettő
Terebesi utca 1 végig páratlan
Terebesi utca 2 végig páros
Túzok köz 1 végig mindkettő
Vadszőlő utca 1 43 mindkettő
Váltó utca 3 79 páros
Váltó utca 2 46 páros
Vörösfenyő utca 2 12 páros
Vörösfenyő utca 3 3 páratlan
Zöldpálya utca 1 60 mindkettő

300096614-es felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Bebek út 1 végig mindkettő
Dér utca 2 38 páros
Előd utca 1 végig páratlan
Előd utca 12 20 páros
Gitár utca 2 48 páros
Gitár utca 1 29 páratlan
Halom köz 1 végig mindkettő
Harmat utca 18 18 páros
Harmat köz 1 végig mindkettő
Harmat utca 20 26 páros
Harmat utca 14 16 páros
Harmat utca 23 27 páratlan
Harmat utca 34 66 páros
Harmat utca 15 17 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 35 55 páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 11 33 páratlan
Maglódi út 1 11 páratlan
Maglódi út 2 12 páros
Maláta köz 1 végig mindkettő
Maláta utca 1 29 páratlan
Maláta utca 2 16 páros
Maláta utca 18 végig páros
Mádi utca 1 19 páratlan
Mádi utca 2 16 páros
Mádi köz 1 9 páratlan
Mádi köz 2 12 páros
Mádi utca 18 78 páros
Mádi utca 21 109 páratlan
Nyitra utca 1 9 páratlan
Nyitra utca 11 19 páratlan
Nyitra utca 2 10 páros
Nyitra utca 12 24 páros
Ónodi köz 1 végig mindkettő
Sörgyár utca 1 35 páratlan
Sörgyár utca 2 24 páros
Szent László tér 2 6 páros
Szent László tér 16 16 páros
Téglavető köz 1 végig páratlan
Téglavető köz 2 végig páros
Téglavető utca 1 végig páratlan
Téglavető utca 2 végig páros

300096615-ös felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Állomás utca 19 27 páratlan
Állomás utca 2 18 páros
Állomás utca 20 végig páros
Barabás utca 22 36 páros
Barabás utca 21 37 páratlan
Bihari utca 19 végig páratlan
Bihari utca 2 10 páros
Csákó köz 1 végig mindkettő
Csilla utca 2 10 mindkettő
Doba utca 1 végig mindkettő
Endre utca 1 végig páratlan
Endre utca 2 végig páros
Gép utca 1 végig mindkettő
Hajlék utca 3 13 páratlan
Hajlék utca 4 14 páros
Hargita sétány 1 végig mindkettő
Horog utca 1 21 páratlan
Horog utca 2 22 páros
Hölgy utca 9 31 páratlan
Hölgy utca 12 50 páros
Hölgy utca 33 37 páratlan
Hungária körút 1 3 páratlan
Hungária körút 5 7/8épület páratlan
Hungária körút 5 7/9épület páratlan
Hungária körút 5 7/14épület páratlan
Jegenye utca 3 23 páratlan
Jegenye utca 2 22 páros
Kisbacon utca 1 végig mindkettő
Kistorony park 1 6 mindkettő
Korponai utca 1 végig mindkettő
Kőbánya Alsó pályaudvar végig mindkettő
Kőbányai út 53 65 páratlan
Kőbányai út 36 54 páros
Lencse utca 1 11 mindkettő
Liget utca 1 7 páratlan
Liget utca 2 8 páros
Liget utca 30 44 páros
Liget utca 9 28 mindkettő
Luca köz 2 6 páros
Luca köz 1 7 páratlan
MÁV telep végig mindkettő
Mázsa tér 1 9 mindkettő
Mázsa utca 1 17 páratlan
Mázsa utca 2 18 páros
Nyerő utca 1 végig mindkettő
Platán sor 1 végig mindkettő
Pongrácz köz végig mindkettő
Pongrácz út 15 17 mindkettő
Pongrácz út 1 13 páratlan
Salgótarjáni utca 15 63 páratlan
Szalonka köz 1 végig mindkettő
Vaskő utca 1 végig mindkettő
Vasláb utca 1 végig mindkettő
Vaspálya utca 2 16 páros
Vécs köz 1 végig mindkettő
Vika köz 1 végig mindkettő
Zách utca 3 10 mindkettő

300096616-os felnőtt fogorvosi praxis ellátási területe

Dombtető utca 2 16 páros
Hang utca 2 16 páros
Harmat utca 166 176 páros
Harmat utca 142 164 páros
Kiskert utca 1 végig mindkettő
Kővágó utca 2 20 páros
Kővágó utca 17 17 páratlan
Lavotta utca 15 végig páratlan
Maglódi út 67 101 páratlan
Maglódi út 103 131 páratlan
Maglódi út 133 143 páratlan
Mádi utca 165 171 páratlan
Mádi utca 157 163 páratlan
Sibrik Miklós út 79 85 páratlan
Sorház utca 2 8 páros
Szentimrey utca 1 végig mindkettő
Újház utca 1 végig mindkettő

4. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az egyes gyermekfogorvosi körzetekhez tartozó közterületek

300096503-as gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Akna utca 1 végig minden
Alkér utca 41 végig páratlan
Alkér utca 38 végig páros
Bársonyvirág utca 1 végig minden
Bodza utca 1 végig minden
Borsika utca 1 végig minden
Csombor utca 1 végig páratlan
Csombor utca 2 végig páros
Dér utca 1 végig minden
Diósgyőri utca 1 végig minden
Dombhát utca 1 végig minden
Dóczy József utca 1 végig minden
Fagyal utca 1 végig minden
Farkasalma utca 2 végig páros
Farkasalma utca 1 végig páratlan
Felső Rákosi Rétek végig minden
Gitár utca 1 végig páratlan
Gitár utca 2 végig páros
Gránátos utca 1 végig minden
Gyakorló köz 3 7 páratlan
Gyógyszergyári utca 1 végig minden
Gyömrői út 1 végig minden
Halas utca 1 végig minden
Harmat utca 48 144 páros
Harmat utca 31 105 páratlan
Hárslevelű utca 1 végig minden
Hős utca 1 végig minden
Kabai utca 1 végig minden
Kada utca 2 64 páros
Kada köz 1 végig minden
Kada utca 66 végig páros
Kada utca 57 végig páratlan
Kada utca 1 55 páratlan
Kerepesi út 1 végig minden
Keresztúri út 2 végig minden
Kéknyelű utca 1 végig minden
Kiskert utca 1 végig minden
Kocka utca 1 végig minden
Korányi Frigyes erdősor végig minden
Kozma utca 1 végig minden
Köszméte utca 1 végig minden
Kőér köz 1 végig minden
Ladányi utca 1 végig minden
Lavotta utca 1 végig páratlan
Lavotta utca 2 végig páros
Lángvirág utca 1 végig minden
Maglódi út 2 16 páros
Maglódi út 1 95 páratlan
Magyarfalu utca 1 végig minden
Malomárok utca 1 végig minden
Mádi köz 1 végig minden
Mádi utca 59 163 páratlan
Mádi utca 54 144 páros
Medveszőlő utca 1 végig páratlan
Medveszőlő utca 2 végig páros
Noszlopy utca 19 végig páratlan
Noszlopy utca 50 végig páros
Olajliget köz 1 végig minden
Olajliget utca 1 végig minden
Óhegy utca 1 végig páratlan
Óhegy utca 2 végig páros
Óhegy köz 1 végig minden
Őzláb utca 1 végig minden
Pántlika utca 1 végig minden
Pesti Gábor utca 1 végig minden
Petrőczy utca 1 végig páratlan
Petrőczy utca 2 végig páros
Pilisi utca 1 végig minden
Pogány utca 1 végig minden
Rákász utca 1 végig minden
Rákos MÁV Motorüzem végig minden
Rákos MÁV telep végig minden
Rézvirág utca 1 végig minden
Sorház utca 1 végig páratlan
Sorház utca 2 végig páros
Sörgyár utca 2 végig páros
Sörgyár utca 1 végig páratlan
Sörös utca 1 végig minden
Sulyom utca 1 végig minden
Száraz utca 1 végig minden
Szellőrózsa utca 1 végig minden
Szentimrey utca 1 végig minden
Székfűvirág utca 1 végig páratlan
Székfűvirág utca 2 végig páros
Szlávy utca 49 végig páratlan
Szlávy utca 48 végig páros
Szőlőhegy utca 1 végig minden
Tarkarét utca 1 végig minden
Tarló utca 1 végig minden
Tárna utca 1 végig minden
Terebesi utca 1 5 minden
Terebesi utca 60 végig minden
Téglavető utca 1 végig minden
Téglavető köz 1 végig minden
Tölcsér utca 1 12 minden
Újház utca 1 végig minden
Újhegyi sétány 1 végig minden
Vadszőlő utca 1 végig minden
Venyige utca 1 végig minden
Vízimalom utca 1 végig minden
Vörösdinka utca 1 végig minden
Vörösfenyő utca 1 végig minden
Zöldpálya utca 1 végig minden

300096504-es gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Árpa utca 2 24 páros
Balkán utca 2 18 páros
Balkán utca 1 7 páratlan
Barabás utca 1 végig minden
Basa utca 1 végig minden
Belényes utca 1 végig minden
Bihari utca 1 29 páratlan
Bihari utca 2 16 páros
Ceglédi út 1 végig minden
Csákó köz 1 végig minden
Csilla utca 1 10 minden
Derecskei utca 1 végig minden
Doba utca 1 végig minden
Dolomit utca 1 végig minden
Érsemlyéni utca 1 végig minden
Fertő utca 1 9 páratlan
Fogadó utca 1 végig minden
Fokos utca 1 végig minden
Gém utca 1 végig minden
Gép utca 1 végig minden
Gyakorló utca 12 40 páros
Hajlék utca 1 13 páratlan
Hajlék utca 2 16 páros
Hargita sétány 1 végig minden
Hidas köz 1 végig minden
Horog utca 1 végig páratlan
Horog utca 2 végig páros
Hungária körút 1 3 páratlan
Hungária körút 5 7 páratlan
Jegenye utca 1 végig minden
Kerámia utca 1 végig minden
Kékvirág utca 1 végig minden
Kisbacon utca 1 végig minden
Kismartoni út 4 4 páros
Kistorony park 1 6 minden
Könyves Kálmán körút 17 25 páratlan
Kőbánya-alsó pályaudvar végig minden
Kőbányai út 39 65 páratlan
Kőbányai út 30 54 páros
Lencse utca 1 12 minden
Lovasvölgyi utca 1 végig minden
Luca köz 2 6 páros
Luca köz 1 7 páratlan
Makk utca 2 14 páros
Makk utca 1 1 páratlan
MÁV telep végig minden
Mázsa utca 1 végig páratlan
Mázsa utca 2 végig páros
Mázsa tér 1 végig minden
Méhes utca 1 végig minden
Monori utca 1 végig minden
Népliget végig minden
Noszlopy utca 1 17 páratlan
Nyerő utca 1 végig minden
Ökrös utca 1 végig minden
Paprika utca 1 végig minden
Pára utca 2 8 páros
Pázsitfű utca 1 végig minden
Platán sor 1 végig minden
Pongrácz köz 1 végig minden
Pongrácz út 1 17 páratlan
Salgótarjáni utca 21 63 páratlan
Salgótarjáni utca 16 16 páros
Somfa köz 1 végig minden
Somfa utca 1 végig minden
Szalonka köz 1 38 minden
Szállás utca 2 46 páros
Szállás utca 1 végig páratlan
Szárnyas utca 2 22 páros
Szárnyas utca 1 3 páratlan
Száva utca 1 végig minden
Szőlőtelep utca 1 végig minden
Takarék utca 1 végig minden
Teherkocsi utca 10 12 páros
Túzok köz 1 végig minden
Újhegyi út 1 végig minden
Üllői út 114 138 páros
Üllői köz 1 végig minden
Üllői út 106 112 páros
Vajda Péter utca végig minden
Vasgyár utca 1 végig minden
Vaskő utca 1 végig minden
Vasláb utca 1 végig minden
Váltó utca 1 végig minden
Vécs köz 1 végig minden
Vika köz 1 végig minden
Zágrábi köz 1 végig minden
Zágrábi utca 1 19 páratlan
Zágrábi utca 2 10 páros
Zsombék utca 1 végig minden

300096507-es gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Agyagfejtő utca 1 végig minden
Andezit utca 1 végig minden
Albertirsai köz 1 végig minden
Albertirsai út 1 végig minden
Állomás utca 1 végig páratlan
Állomás utca 2 végig páros
Árkos utca 1 11 páratlan
Ászok utca 1 végig minden
Bazalt utca 1 végig minden
Bányató utca 1 végig minden
Bögre utca 1 végig minden
Dombtető utca 1 végig minden
Dorogi utca 1 végig minden
Dömsödi utca 1 végig minden
Endre utca 2 végig páros
Endre utca 1 végig páratlan
Fehér út 1 végig minden
Füzér utca 1 végig páratlan
Füzér utca 2 végig páros
Gergely utca 100 végig páros
Gergely utca 79 végig páratlan
Gépmadár utca 3 15 páratlan
Gépmadár utca 10 20 páros
Gőzmozdony utca 1 végig minden
Gyakorló utca 2 10 páros
Gyöngyike utca 1 végig minden
Halom utca 2 végig páros
Halom utca 1 végig páratlan
Halom köz 1 végig minden
Harmat utca 1 13 páratlan
Harmat utca 146 végig páros
Harmat utca 107 végig páratlan
Hatház utca 2 28 páros
Hatház utca 1 11 páratlan
Heves utca 1 végig minden
Hortobágyi utca 1 végig minden
Hölgy utca 1 végig minden
Jászberényi út 2 végig páros
Juhász utca 1 végig minden
Kisgergely utca 1 végig minden
Kolozsvári utca 1 végig páratlan
Kolozsvári utca 2 végig páros
Korponai utca 1 végig minden
Kőbánya-felső pályaudvar - végig minden
Kőrösi Csoma Sándor út 1 végig páratlan
Kőrösi Csoma Sándor út 2 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 2 végig páros
Kőrösi Csoma Sándor sétány 1 végig páratlan
Lenfonó utca 1 végig minden
Liget utca 2 végig páros
Liget utca 1 végig páratlan
Maglódi út 18 végig páros
Maglódi út 97 végig páratlan
Mádi utca 165 végig páratlan
Mádi utca 146 végig páros
Mélytó utca 2 8 páros
Nemes utca 1 végig minden
Oltó utca 1 végig minden
Ónodi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi utca 1 végig minden
Rákosvölgyi köz 1 végig minden
Sárosi utca 1 végig minden
Serpenyő utca 1 végig minden
Szacsvay köz 1 végig minden
Szacsvay utca 1 végig minden
Szegély utca 1 végig minden
Szent László tér 1 végig minden
Szövőszék utca 2 20 páros
Szőlővirág utca 1 végig minden
Tavas utca 1 végig minden
Tóvirág utca 1 végig minden
Zách utca 1 végig minden

300096508-as gyermekfogorvosi körzet ellátási területe

Alkér utca 1 39 páratlan
Alkér utca 2 36 páros
Bánya utca 1 végig páratlan
Bánya utca 2 végig páros
Bebek út 1 végig minden
Bojtocska utca 1 végig minden
Bolgár utca 1 végig minden
Cserkesz utca 1 végig páratlan
Cserkesz utca 2 végig páros
Előd köz 1 végig minden
Előd utca 1 végig minden
Gergely utca 1 77 páratlan
Gergely utca 2 98 páros
Grafit utca 1 végig minden
Gumigyár utca 1 végig minden
Gutor utca 1 végig minden
Gutor tér 1 végig minden
Gyakorló utca 1 41 páratlan
Gyalog utca 1 végig minden
Hang utca 1 végig minden
Harmat utca 15 29 páratlan
Harmat köz 1 végig minden
Harmat utca 14 46 páros
Harmat utca 2 12 páros
Havas Ignác utca 1 végig minden
Hollóháza utca 1 végig minden
Ihász utca 2 végig páros
Ihász utca 1 végig páratlan
Ihász köz 1 végig minden
Juhar utca 1 végig minden
Kápolna köz 1 végig minden
Kápolna tér 1 végig minden
Kápolna utca 2 végig páros
Kápolna utca 1 végig páratlan
Kelemen utca 1 végig minden
Kemence utca 1 végig minden
Kerecseny utca 1 végig minden
Kirgiz utca 1 végig minden
Korall utca 1 49 páratlan
Kovakő utca 1 végig páratlan
Kovakő utca 2 végig páros
Kőér utca 1 végig páratlan
Kőér utca 2 végig páros
Kővágó utca 1 végig minden
Lámpagyár utca 1 végig minden
Legényrózsa utca 1 végig minden
Liget tér 1 végig minden
Maláta utca 1 végig minden
Maláta köz 1 végig minden
Martinovics tér 1 8 minden
Mádi utca 2 52 páros
Mádi utca 1 57 páratlan
Márga utca 1 végig minden
Márga köz 1 végig minden
Nagyicce utca 1 végig minden
Mongol utca 1 végig minden
Nyitra utca 1 végig minden
Örmény utca 1 végig minden
Ónodi köz 1 végig minden
Román utca 2 22 páros
Salamon utca 1 végig minden
Sellő utca 1 végig minden
Sibrik Miklós út 1 végig minden
Sírkert utca 1 végig minden
Szlávy utca 2 46 páros
Szlávy utca 1 47 páratlan
Ugor utca 1 végig minden
Vaspálya utca 1 végig páratlan
Vaspálya utca 2 végig páros
Várgede utca 1 végig minden
Verebély utca 1 végig minden
Veszprémi utca 1 végig minden
Zsadány utca 1 végig minden

5. melléklet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet * 

7. melléklet * 

8. melléklet a 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás rendje

I. A felnőtt-háziorvosi ügyelet szolgálati rendje

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben mindennapi 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt-háziorvosi ügyelet jogszabály szerinti ellátását biztosító szolgáltató:

Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

Székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165.

A szolgáltatás helyszíne: 1101 Budapest, Pongrác út 19.

II. A házi-gyermekorvosi ügyelet szolgálati rendje

Az Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben a 14 év alatti lakosok ügyeleti ellátását biztosító házi-gyermekorvosi ügyelet:

1. Munkanapokon:

Időpont: 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig

Helye: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet,

1089 Budapest, Üllői út 86.

2. Munkaszüneti és ünnepnapokon:

24 órás ügyelet

Helye: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet,

1089 Budapest, Üllői út 86.

III. A fogorvosi ügyelet szolgálati rendje:

Az Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási körzetben a felnőtt- és gyermekfogászati alapellátást biztosító ügyelet:

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

Munkanapon: 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig

Munkaszüneti és ünnepnapokon: 24 órás ügyeleti rendben sürgősségi ellátást nyújt