Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény (a továbbiakban: fa) kivágása esetén a pótlási kötelezettségnek legalább öt centiméter törzsátmérőjű előnevelt fa szakszerű elültetésével

a) „vattázó” nyárfa, valamint balesetveszélyes vagy kiszáradt fa kivágása esetén darabszám szerint egy-egy arányban,

b) a Budapest X. kerület szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település-, illetve kultúrtörténeti értéket képviselő fa esetében az össz-törzsátmérőt legalább 50%-kal meghaladó mértékben,

c) engedély nélküli fakivágás esetén az össz-törzsátmérőt legalább 100%-kal meghaladó mértékben,

d) az a)-c) pontban nem szabályozott esetben az össz-törzsátmérőt legalább 20%-kal meghaladó mértékben

kell eleget tenni.

(2) A törzsátmérőt a terepszinttől számított egy méter magasságban kell mérni és megállapítani.

(3) Az ültetendő fák számának megállapításakor a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

(4) A pótlási kötelezettség az ültetésen túl kiterjed a fa ápolására is. A fapótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő két vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az ültetést meg kell ismételni.

2. § Ha a kivágott fa pótlása sem a kivágás helyén, sem más ingatlanon történő telepítéssel nem végezhető el, a használó az 1. §-ban meghatározott pótlási kötelezettsége helyett öt centiméter törzsátmérőnként 37 000 forint kompenzációs díj megfizetésére köteles a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja javára.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére