Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2015. december 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet 2015. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-13. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére