Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) valamennyi rendelete.

(2) Hatályban maradnak a Képviselő-testület 1. mellékletben meghatározott rendeletei.

2. § Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 8/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület hatályban maradó rendeletei

1. Hatályban marad a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

1.1. Kőbánya címerének alapításáról és a címer használatának rendjéről szóló 46/1993. (XII. 7.) önkormányzati rendelete,

1.2. a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornadíjának áthárításáról szóló 13/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete,

1.3. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 30/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete,

1.4. a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete,

1.5. a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete,

1.6. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 34/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,

1.7. az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 51/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete,

1.8. a környezeti zajvédelem helyi szabályairól szóló 65/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelete,

1.9. az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete,

1.10. a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete,

1.11. a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete,

1.12. az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete,

1.13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete,

1.14. az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete,

1.15. a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete,

1.16. az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete,

1.17. a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete,

1.18. az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete,

1.19. az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete,

1.20. az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete,

1.21. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete,

1.22. a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete,

1.23. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete,

1.24. a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete,

1.25. a közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló 37/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete,

1.26. az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

1.27. a településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete,

1.28. a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete,

1.29. a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete,

1.30. a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete,

1.31. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete,

1.32. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete,

1.33. az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete,

1.34. a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete,

1.35. Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelete,

1.36. a közterület-felügyeletről szóló 8/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete,

1.37. az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete,

1.38. a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete,

1.39. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete,

1.40. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete,

1.41. az egyedi közzétételi listáról szóló 10/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete,

1.42. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete,

1.43. a védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete,

1.44. a talajterhelési díjról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,

1.45. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,

1.46. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete.

2. Hatályban marad a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

2.1. a Budapest X., Kőér u. 2/D sz. alatti MÁV telephely Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 29/1999. (X. 5.) önkormányzati rendelete,

2.2. a Budapest X., Jászberényi út - Fátyolka u. - Meténg u. - Kozma u. által határolt terület Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/1999. (X. 5.) önkormányzati rendelete,

2.3. a Budapest X., Tündérfürt u. - Eszterlánc u. - Ezüstfa u. − Napmátka utca által határolt tömb Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/1999. (XII. 7.) önkormányzati rendelete,

2.4. a Budapest X. kerület, Kabai utca - Paprika utca - Váltó utca - Keresztúri út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2000. (VII. 11.) önkormányzati rendelete,

2.5. a Budapest X., Tarkarét u. - Bogáncsvirág u. - Csillagvirág u. - Ezüstfa utcák által határolt terület Szabályozási Tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 36/2000. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,

2.6. a Budapest X. kerület, Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV terület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 39/2001. (IX. 18.) önkormányzati rendelete,

2.7. a Budapest X. kerület, Basa utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út- a 38303/48 hrsz.-ú ingatlan (Spartacus sporttelep) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 42/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelete,

2.8. a Budapest X., Népliget és környéke; a Hungária körút - Üllői út - Ceglédi út - Bihari út - Horog utca - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2001. (X. 30.) önkormányzati rendelete,

2.9. a Budapest X. ker., Újhegyi út - Korall utca - Dolomit utca - Mádi utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 51/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,

2.10. a Budapest X. kerület, Basa utca - Kőér utca - Üllői út - Száva utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásról szóló 2/2002. (I. 22.) önkormányzati rendelete,

2.11. a Budapest X. kerület, Kőér utca - Basa utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület (38303/48 hrsz.-ú sportterület) Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 3/2002. (I. 22.) önkormányzati rendelete,

2.12. a Budapest X. kerület, Ceglédi út - Gém utca - Zágrábi utca - Somfa köz által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet átsorolásról szóló 4/2002. (I. 22.) önkormányzati rendelete,

2.13. a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 18/2002. (VII. 11.) önkormányzati rendelete,

2.14. a Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos-patak árapasztó meder által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2002. (VII. 11.) önkormányzati rendelete,

2.15. Budapest X., Harmat utca - Újhegyi út - Bányató utca - Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelete,

2.16. a Budapest X. ker., Fogadó utca - Száva utca - Zágrábi utca - Gém utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 17/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelete,

2.17. a Budapest X. kerület, Gyömrői út - Noszlopy utca - Szacsvay köz - Vasgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 29/2003. (VI. 19.) önkormányzati rendelete,

2.18. a Budapest X. kerület, Gép utca - Pongrác út - Pongrác köz - Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 34/2003. (VII. 17.) önkormányzati rendelete,

2.19. a Budapest X. kerület, Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú közterület - Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendelete,

2.20. a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Korall utca - Ökrös utca - Harmat utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 51/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendelete,

2.21. a Budapest X. kerület, Rákosvölgyi utca - Keresztúri út - Túzok utca - Rákos-patak által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2004. (II. 19.) önkormányzati rendelete,

2.22. a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány - Sütöde utca - Tavas utca - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelete,

2.23. a Budapest X. kerület, Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Bihari utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásról szóló 45/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelete,

2.24. a Budapest X. kerület, Basa utca - Száva utca - Fogadó utca - Gém utca által határolt terület Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 60/2004. (XI. 19.) önkormányzati rendelete,

2.25. a Budapest X. kerület, Kőbánya-Óhegy: Román utca - Kápolna utca - Kápolna tér - Óhegy utca - Kőér utca - Gergely utca - Kelemen utca - Cserkesz utca - Lámpagyár utca - Vaspálya utca által határolt rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzatának és Rehabilitációs Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 2/2005. (I. 21.) önkormányzati rendelete,

2.26. a Budapest X. kerület, Mádi utca - Újhegyi út - Harmat utca - Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

2.27. a Budapest X. kerület, Jászberényi út - Téglavető utca - Maglódi út - Gitár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

2.28. a Budapest X. kerület, Gergely utca - Sibrik Miklós út - Gyömrői út - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

2.29. a Budapest X. kerület, Maglódi út - Újhegyi út - Korall utca - 42414/267 hrsz.-ú ingatlan - Kovakő utca - 42414/268 hrsz.-ú ingatlan által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2005. (IV. 22.) önkormányzati rendelete,

2.30. a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,

2.31. a Budapest X. kerület, Tündérfürt utca - Bogáncsvirág utca - Tarkarét utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,

2.32. a Budapest X. ker., Korall utca - Korányi Frigyes utca - Maglódi út - Felsőcsatári út - Hangár utca - Harmat utca - Ökrös utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 43/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,

2.33. a Budapest X. kerület, Kelemen utca - Gergely utca - Kőér utca - Cserkesz utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásról szóló 44/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,

2.34. a Budapest X. kerület, Kabai utca - Nemes utca - belterületi határ - Keresztúri út - Váltó utca - Paprika utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 50/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete,

2.35. a Budapest X. kerület, Hízlaló tér Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet korrekcióról szóló 55/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelete,

2.36. a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma út - Előd utca - Bebek utca - Harmat utca - Ihász utca - Kápolna tér - Kápolna utca - Halom utca - Ászok utca - Bánya utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének, valamint keretövezet korrekciójának jóváhagyásáról szóló 61/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,

2.37. a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelete,

2.38. a Budapest X. kerület, MÁV vasútvonal − XIX. kerület határa által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete,

2.39. a Budapest X. kerület, Keresztúri út − Túzok utca − Rákos-patak − 42844 hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára által határolt terület (Keresztúri út 6-7. zóna) Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2006. (III. 17.) önkormányzati rendelete,

2.40. a Budapest X. kerület, Horog utca − Pongrác út − Gép utca − Kőbányai út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 18/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelete,

2.41. a Budapest X. kerület, Sárosi utca − Vasgyár utca − Vaspálya utca − Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2006. (IV. 14.) önkormányzati rendelete,

2.42. a Budapest X. kerület, Pesti határút − kerülethatár − Rákos-patak − L4-es övezeti terület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete,

2.43. a Budapest, X. kerület, Állomás utca − Szent László tér − Kőrösi Csoma Sándor út − MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 23/2006. (V. 19.) önkormányzati rendelete,

2.44. a Budapest X. kerület, Méhes utca − Körvasút − Keresztúri út −Ladányi utca − Malomárok utca (Árapasztó árok) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 31/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelete,

2.45. a Budapest X. kerület, Maglódi út − Téglavető utca − Jászberényi út − Algyógyi utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 37/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete,

2.46. a Budapest X. kerület, Mádi utca − Sibrik Miklós út − Harmat utca − Lavotta utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelete,

2.47. a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út − Halom utca − Kápolna utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete,

2.48. a Budapest X. kerület, Mádi utca - Bodza utca - Harmat utca - Csombor utca - Száraz utca - Szlávy utca - Dér utca - Téglavető utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet korrekcióról szóló 17/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelete,

2.49. a Budapest X. kerület, 40988/47 hrsz.-ú ingatlan - (40988/12) hrsz.-ú közterület - (40988/25) hrsz.-ú közterület - Jászberényi út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 29/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete,

2.50. a Budapest X. kerület, Szacsvay köz - Vasgyár utca - Sárosi utca - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 42/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,

2.51. a Budapest X. kerület, Korányi Frigyes utca - Kozma utca - Maglódi út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 43/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,

2.52. a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 44/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,

2.53. a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Gyakorló köz - Gyakorló utca -Fehér út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,

2.54. A Budapest X. ker., Keresztúri út - MÁV körvasút - 39121/3 hrsz.-ú út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2008. (III. 21.) önkormányzati rendelete,

2.55. A Budapest X. kerület, Kerepesi út - Malomárok utca -Vízimalom utca Keresztúri út-által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete,

2.56. a Budapest X. kerület, Gyömrői út - kerülethatár - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete,

2.57. a Budapest X. kerület, Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca - Üllői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 32/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete,

2.58. Budapest X. kerület, Gergely u. - Sibrik Miklós út - Harmat u. - Csombor u. - Noszlopy u. által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 33/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete,

2.59. a Budapest X. kerület, Kápolna tér - Ihász utca - Harmat utca - Olajliget utca - Dausz Gyula park - Kőér köz - Óhegy utca - Kápolna utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 47/2008. (X. 17.) önkormányzati rendelete,

2.60. Budapest X. kerület, Maglódi út - Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca - Algyógyi utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 48/2008. (X. 17.) önkormányzati rendelete,

2.61. a Budapest X. kerület, Pilisi utca - L4 övezet - belterületi határ - Nemes utca - Kabai utca - MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 36/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete,

2.62. a Budapest X. kerület, Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út - Korponai utca - Kolozsvári út - Jászberényi út - Maglódi út - Indóház utca - Jászberényi út - MÁV területek telekhatára - Keresztúri út - M4 autópálya tervezett bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 37/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete,

2.63. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Gergely utca - Tavas utca - Bányató utca - Újhegyi út - Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete,

2.64. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete,

2.65. a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Gyakorló köz - Gyakorló utca - Fehér út - 39210/14 hrsz.-ú közterület - 39210/11 hrsz.-ú telek - 39210/55 hrsz.-ú telek - Gyakorló utca - Keresztúri út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete,

2.66. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete,

2.67. a Budapest X. kerület, Bihari utca - Teherkocsi utca - Árpa utca - Fertő utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelete,

2.68. a Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út - Pongrácz köz -Kőbányai út - Monori utca - Jegenye utca - Bihari út - Mázsa utca - Koch utca - Barabás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete.