Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.

(2) Nem kell alkalmazni az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, legfeljebb egy év határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulásra.

(3) Azokat a közterület-használati hozzájárulásokat, amelyekre az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét e rendelet hatálybalépésétől alkalmazni kell, 2017. március 31. napjáig felül kell vizsgálni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendeletéhez *