Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület, Sárosi utca - Vasgyár utca - Vaspálya utca - Noszlopy utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról *