Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 18 150 599 913 Ft,

b) finanszírozási bevétele: 44 288 708 139 Ft,

c) költségvetési kiadása: 18 436 979 621 Ft,

d) finanszírozási kiadása: 38 825 092 764 Ft.

2. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 14. melléklet határozza meg.

4. § Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és kárpótlási jegyeinek 2016. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

5. § (1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványa összesen 5 316 748 850 Ft.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-16. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez