Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § * 

8-9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

11. § (1) Az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét - a legfeljebb egy év határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.

(2) Az R. 1. mellékletének a 7. §-sal megállapított rendelkezéseit - a legfeljebb egy év határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás kivételével - a 2018. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulás esetében is alkalmazni kell.

(3) Azt az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre az R. 1. melléklettel megállapított 1. mellékletét, valamint azt a 2018. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre az R. 1. mellékletének a 7. §-sal megállapított rendelkezéseit alkalmazni kell, 2018. március 31. napjáig felül kell vizsgálni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletéhez *