Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 142/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző