Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2017. december 31-étől kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-11. melléklet a 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez *