Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 18 924 202 184 Ft,

b) finanszírozási bevétele: 48 245 935 575 Ft,

c) költségvetési kiadása: 23 700 792 533 Ft,

d) finanszírozási kiadása: 37 429 605 622 Ft.

2. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2019. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványa összesen 6 039 739 604 Ft.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 7/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2-16. melléklet a 7/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez