Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2020. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-14. melléklet a 10/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez *